1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Gelişmiş Kullanıcılar için AutoCAD Dersleri #2-AutoCAD’de Nesne Çıtçıtları “Object Snaps”

Nesne çıtçıtları “Osnaps”, AutoCAD‘in en kullanışlı araçlarından biridir.

Nesne çıtçıtlar “Osnap” olmadan, en basit bir ölçüyü bile doğru bir şekilde yaratmakta büyük sıkıntı yaşarsınız.  Nesne çıtçıtlarının “osnap” nasıl kullanıldıklarını tartışmadan önce, öncelikle ne olduklarını düşünün. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere nesne çıtçıtları “osnap” nesneleri yakalamanıza ya da daha doğrusu nesnelerin belirli kısımlarını yakalamanıza imkan veren araçlardır. Örneğin, bir çizgi çıtçıtlanabileceğiniz 3 çıtçıt noktasına “osnap” sahiptir. Bunlar çizginin bir orta noktası “mid point” ve iki uç noktalarıdır “end point”. Çember bir merkez “center” ve dört oktant “quadrant” noktası olmak üzere 5 çıtçıt noktasına “osnap” sahiptir.

Nesne çıtçıtlarını “Osnaps” etkili bir biçimde kullanmak için, nesnede hangi noktalara çıtçıtlanabileceğinizi bilmeniz gerekir.

Ayrıca nesne üzerinde belirli noktalardan olmayan bazı nesne çıtçıtları “osnap” da vardır. Bunlar, nesne üzerinde keyfi noktaları yakalamanıza (çıtçıtlanmanıza) izin verirler Bunlardan bazıları en yakın “nearest”, teğet “tangent”, diklik “perpendicular” ve kesişim “intersection” nesne çıtçıtlarıdır.

Nesne çıtçıtları “Osnaps” ile çalışmak için, 2 farklı yöntem vardır;

  • Sürekli çalışma modu
  • Gerektiğinde istenen çıtçıtı çalıştırma modu

Çalışan nesne çıtçıtları “osnaps” bazı nesne çıtçıtlarının “osnaps” açık durumda ve arka planda çalıştığı anlamına gelmektedir. Bu da, çalışan nesne çıtçıtlarının “osnaps” bir komutanın ortasında gerektiğinde kullanılabilir oldukları anlamına gelir. Genellikle, uç nokta “endpoint”, orta nokta “midpoint “ ve merkez “center“ gibi yaygın olarak kullandığınız nesne çıtçıtlarını “osnaps” çalışır durumda bırakırsınız.

Bazen çalışan modda seçmediğiniz bir nesne çıtçıtına “osnaps” ihtiyacınız olabilir. Bu durumda, ihtiyaç duyduğunuz nesne çıtçıtını “osnaps”  bir kerelik kullanım için açabilirsiniz. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

  • İhtiyacınız olan çıtçıtının “osnaps” simgesini seçebilir.
  • 3 harfli kısa yolu yazabilir.
  • Komut satırına OS yazıp Enter tuşuna basarak Nesne çıtçıtları “Osnaps” iletişim kutusunu görüntüleyip açabilir.
  • Shift tuşu ile birlikte sağ tıklayıp menüden seçim yapabilirsiniz.

Ben 3 harf kısa yolunu öğrenmenizi ve gerektiğinde bunları yazmanızı öneririm. Bu genellikle ihtiyaç duyduğunuz nesne çıtçıtını “osnaps” elde etmenin en hızlı yoludur ve daha sonra o nesne çıtçıtına “osnaps” ihtiyacınız yoksa nesne çıtçıtını “osnaps” kapalı duruma getirmeniz gerekmez. Yani nesne çıtçıtı “osnap” bir kerelik kullanımda olacaktır. Nesne çıtçıtı “Osnaps”  simgelerinin ekranın üstünde olması, değerli çizim alanını kaplayacaktır. Bu yüzden, her yöntemi deneyin ve hangisinin sizin için en iyi yöntem olduğunu görün.

Çoğu durumda, çizim sırasında istemediğiniz bir noktayı yanlışlıkla yakalamamak için, tüm nesne çıtçıtlarını “osnaps” açmak istemezsiniz. Örneğin, uç nokta “end point” ve diklik “perpendicular“ noktası birbirlerine çok yakın olabilir – dolayısıyla diklik “perpendicular“ noktası nesne çıtçıtını “osnap” kullanırken dikkatli olmanız gerekir.

Aşağıda (OS komutu ile açılan) Nesne çıtçıtları “Osnap” iletişim kutusu ve her birinin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bir liste yer almaktadır.

İşte AutoCAD‘de mevcut tüm nesne çıtçıtlarını “osnap” listeleyen bir tablo:

 

Simge

Kısa yol

Ayar

  TT Geçici İzleme Noktası
FROM Çıtçıttan
  END Uç nokta
MID Orta nokta
EXT  Uzatma
CEN Merkez
CE Geometrik Merkez
NOD Nod
QUA Oktant
INT Kesişim
INS Yerleştirme Noktası
PER Dik
TAN Teğet
NEA En yakın
APP Uzatıldığında kesişen
NON Çıtçıt yok
OS Çıtçıt Ayarları

M2P 2 noktanın ortası

Bu simgeleri görmek için, nesne çıtçıtı kullanmak gereken LINE gibi bir komuttayken; Shift tuşu ile birlikte sağ tıklayın.

3 harfli kısa yol, yukarıdaki tabloda kalın yazıyla gösterilmiştir. Her bir nesne çıtçıtının “osnap” ilk 3 harfine dikkat edin.

Ayrıca, yukarıdaki resimde görünen iletişim kutusundaki her ayarın yanındaki nesne çıtçıtı “osnap” simgesine dikkat edin. Bunlar nesne çıtçıtı “osnap” aktif olduğunda ekranınızda görünür olacaklardır.

NESNE ÇITÇIT MODLARI

NESNE ÇITÇIT İZLEME – Gerçekten bir nesne çıtçıtı “osnap” olmasa da bu seçenek, ekrandaki herhangi bir noktayı seçip oradan izleme yapmanıza izin verir. Bu nokta bir nesnenin üzerinde olabileceği gibi, herhangi bir nokta da olabilir. Bu mod F11 tuşu ile açılıp kapatılabilir.
DEN – Bu seçenek bir nesne çıtçıtı “osnap” seçmenizi ve o nesne çıtçıtını “osnap” referans noktası olarak kullanmanızı sağlar. Nesne çıtçıt izleme seçeneğine çok benzer.
UÇ NOKTA – Bu nesne çıtçıtı “osnap”, bir çizginin ”line”, yayın “arc” veya kesin bir bitiş olan başka nesnenin tam uç noktasını “en point” yakalamak için kullanılır. Bu, çizgileri birleştirmek ve boyutlandırmak için, kullanılmalıdır. Genel olarak, bunları çiziminizde çalışan nesne çıtçıtı “osnap” olarak kullanmak istersiniz. Uç nokta “End point” nesne çıtçıtı “osnap” küçük kare simgesi ile gösterilir.
ORTA NOKTA – Bu, başlangıcı ve sonu olan herhangi bir nesnenin tam ortasını yakalamak için kullanılır. Tüm çizgilerin “line” ve yayların “arc” orta noktası vardır. (Çemberler, orta nokta değil, bir merkeze sahiptirler.) Bu nesne çıtçıtı “osnap” da çiziminizde çalışan nesne çıtçıtı “osnap” olarak isteyeceğiniz bir çıtçıttır. Orta nokta “Midpoint” nesne çıtçıtı “osnap” küçük üçgen simgesi ile gösterilir.
MERKEZ – T Merkez “Center” nesne çıtçıtı “osnap” çemberlerin “circle”, yayların “arc” ve elipslerin “ellips” tam merkezini yakalamak için kullanılır. Bu nesne çıtçıtı “osnap” da çiziminizde çalışan nesne çıtçıtı “osnap” olarak isteyeceğiniz bir çıtçıttır. Merkez noktasını yakalamak için, nesnenin ortasında bir alanı değil, nesnenin kendisini tıklayarak seçmeniz gerekir. Merkez “Center” nesne çıtçıtı “osnap” küçük daire simgesi ile gösterilir.
GEOMETRİK MERKEZ – Bu gerçekten kullanışlı yeni bir nesne çıtçıtı “osnap”. İki orta noktayı bulmaya çalışmak yerine bir dikdörtgenin geometrik merkezini yakalamak istediğinizde bunu kullanın. Bu nesne çıtçıtı “osnap” kapalı sürekli çizgiler “polyline”, dikdörtgenler “ rectangle”, çubuklar “spline” üzerinde çalışır.
NOD – Nodlar noktalardır. Bunlar POINT komutu kullanılarak yaratılırlar. Ayrıca, bir cisim bölündüğünde yaratılırlar. Bir nod “node” nesne çıtçıtı “osnap”,  çevresinde daire olan artı simgesi ile gösterilir.
OKTANT – Oktantlar “Quadrant” çemberlerin “circle” ve elipslerin “ellipse”  köşeleridirler. Ayrıca yayların “arc” da oktantları “quadrant” olabilir. Oktant “Quadrant” nesne çıtçıtı “osnap” baklava simgesi ile is gösterilir.
  KESİŞİM – Kesişim “Intersection” nesne çıtçıtı “osnap” iki nesnenin kesişim noktasında görüntülenir. Şayet bir nesne seçerseniz, kesişim noktasını bulmak için ikinci bir nesne seçmeniz gerektiğini belirten üç noktalı bir çarpı görürsünüz. İkinci nesneyi seçin; AutoCAD sizin için kesişim noktasını bulacaktır. Bu, aynı bölgede çok sayıda çizgi bulunduğunda kullanışlıdır. ‘X‘ simgesi kesişim “intersection” nesne çıtçıtını “osnap” gösterir.
YERLEŞTİRME NOKTASI – Yerleştirme noktası “Insertion point” nesne çıtçıtı “osnap” nesnelerin bloklar “block”, yazılar “text” ve öz nitelikler “attribute” gibi yerleştirme noktalarını yakalar. Her nesne, nasıl yaratıldığına bağlı olarak farklı olacaktır. Yerleştirme noktası “Insertion point” nesne çıtçıtı “osnap” yan yana iki kare simgesi ile gösterilir.
DİK – Diklik “Perpendicular” nesne çıtçıtı “osnap” bir noktadan başka bir noktaya bir nesneye dik açıyla (90 derece) çizgi çekmek için kullanılır. Bu nesne çıtçıtı “osnap” çizgileri daha sonra düzeltmek veya uzatmak zorunda kalmanızdan sizi kurtarabilir. Şayet bir çizgiyi çizmeye başlalarken diklik “perpendicular” nesne çıtçıtı “osnap” kullanırsanız, başlangıç noktasını oluşturmak için sonraki noktaya ihtiyaç duyulduğunu gösteren 3 noktalı bir gösterge görürsünüz. Diklik “Perpendicular” nesne çıtçıtı “osnap”, birbirine dik olan iki çizgi ile gösterilir.
TEĞET – Teğet “Tangent” nesne çıtçıtı “osnap” çemberler “circles”, yaylar “arc”, elipsler “ellipse” ve çubuklar “spline” üzerinde kullanılırlar. Bir yaya teğet bir çizgi, eğri ile gösterilir. Şayet teğet “tanjant nesne çıtçıtını “osnap”  ilk nokta olarak seçerseniz, imlecinizin ardında üç nokta olacaktır. Bu, ikinci nokta verilene kadar teğet bir nokta seçilemez demektir. Teğet “Tangent” nesne çıtçıtı “osnap” üst kısmında bir çizgi bulunan bir daire olarak gösterilir.
EN YAKIN – En yakın “Nearest nesne çıtçıtı “osnap” adından da anlaşılacağı şeyi yapar: Bir nesnenin başladığınız yere göre en yakın noktasını bulacaktır. Bu nesne çıtçıtı “osnap”, mesafeyi ölçmek ve hızlı çizgiler çizmek için kullanışlıdır, ancak boyutlandırma veya çizim yaparken hatalı sonuçlar doğurabilir. Bu nesne çıtçıtı “osnap” nadiren çalışan modda kullanılmalı ve boyutlandırma için asla kullanılmamalıdır. En yakın “Nearest” nesne çıtçıtı “osnap” üçgen bir kum saati simgesi ile gösterilir.
UZATILDIĞINDA KESİŞME – Uzatıldığında kesişen “Apparent Intersection” nesne çıtçıtı “osnap”, ekranda kesişen iki nesne görüntülendiğinde kullanılır, ancak 3 boyutlu 3B “3D” alanda gerçekten kesişir. Ayrıca, herhangi iki nesne kesişmediğinde de çalışır; ancak bu nesnelerin nerede kesişeceklerini bulmanız gerekir. Bu nesne çıtçıtı “osnap”  uzatıldığında esişen iki nesnenin gerçek kesişim noktasını da bulacaktır. Bu nesne çıtçıtı “osnap”, o anda hangi moda ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak farklı simgeler içerir.

NONE – Bu komut, çalışan moddaki açık olabilecek tüm nesne çıtçıtlarını “osnap” kapatmak için kullanılır. Ayrıca, F3 tuşuna basarak nesne çıtçıtlarını “osnap” daha hızlı bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

İlaveten, AutoCAD’in 2005 sürümünden itibaren Nesne çıtçıtları “Osnap” iletişim kutusunda değil de, MTP veya M2P yazarak ya da Shift tuşu ile sağ tıklama seçeneğini kullanarak kullanabileceğiniz yeni nesne çıtçıtılarını “osnap” da kullanabilirsiniz.

 

Komut: “Command:” L LINE Specify first point: MTP Ortası bulunacak ilk nokta: “First point of mid:” <Birinci noktayı tıklayın>

Ortası bulunacak ikinci nokta: “Second point of mid: < İkinci noktayı tıklayın >

Sonraki noktayı belirleyin veya [Geri al]: “Specify next point or [Undo]:” (Bir nokta seçin veya komutu bitirmek için Enter tuşuna basın)

NESNE ÇITÇITLARI HAKKINDA DİĞER BİLGİLER:

Nesne çıtçıtları “Osnap” sadece bir komuttayken kullanılabilirler.

Nesne çıtçıtları “Osnap” F3 tuşu kullanılarak açık veya kapalı duruma geçirilebilirler. Şayet herhangi bir çalışan nesne çıtçıtınız “osnap” yoksa F3 tuşu Çıtçıt “Osnap” iletişim kutusunu açacaktır. F11 tuşu ile nesne çıtçıt izleme “object snap tracking” modu açık veya kapalı duruma getirilebilir.

Çizim yaparken 2 veya 3 nesne çıtçıtını “osnap” çalışan nesne çıtçıtı “osnap” olarak ayarlamayı alışkanlık haline getirin.

Ölçülendirme yaparken nesnenin neresini yakaladığınıza ÇOK dikkat etmelisiniz. En yakın “nearest”, dik “perpendicular”  veya kesişim “intersection” nesne çıtçıtlarını “osnap” özel olarak istemediğiniz sürece kullanmadığınızdan emin olun. Aşağıda, istenen nesnenin değil de, bir ölçü çizgisinin yakalanmasını gösteren yaygın bir hatayı gösteren bir resim bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde görünen örnekte aslında üst ölçümüz 11.00 olmalıdır.

Şayet bir bölgede çok sayıda nesne varsa ve belirli bir nesne çıtçıtına “osnap” ihtiyacınız varsa, bölgedeki tüm nesne çıtçıtlarını “osnap” dolaşmak için TAB tuşunu kullanın. TAB tuşuna bastıkça, nesne çıtçıtının “osnap” konumunun değiştiğini göreceksiniz ve AutoCAD, yakalanacak nesneyi vurgulayacaktır.

Şüpheniz olduğu zaman, görüntüyü yakınlaştırın ve ihtiyacınız olan yeri yakaladığınızdan emin olun. Yanlış noktayı yakalamak felakete neden olabilir.

Şayet bir komutun ortasında Nesne çıtçıtları “Osnaps” iletişim kutusunu çağırmak isterseniz, komut satırına ‘OS yazın. Ardından, değişikliklerinizi yapabilir ve sonra komutunuza devam edebilirsiniz.

NESNE ÇITÇITLARININ GÖRÜNÜMLERİNİ DEĞİŞTİRME

Şayet boyut veya renk gibi nesne çıtçıtı “osnap göstergelerinin görünümünü değiştirmek isterseniz, Nesne çıtçıtları “Osnaps” iletişim kutusunu getirin ve iletişim kutusundaki Seçenekler “Options” düğmesini seçin).

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, iletişim kutusunun sol tarafında, nesne çıtçıtlarını “osnap” kullanırken görünümlerini ayarlayabilirsiniz.

İletişim kutusunun Otomatik Çıtçıt Ayarları “Auto Snap Settings” kısmında İşaretçi “Marker”, Mıknatıs “Magnet” ve Çıtçıt ipucu “Snap Tip” işaretleme kutuları işaretli olmalıdır. İşaretçi “Marker”, etkin nesne çıtçıtını “osnap” gösterir. Mıknatıs “Magnet”, herhangi bir yakalama noktasının yakınlarındayken doğru noktadan yakalamanızı sağlar. Çıtçıt ipucu “Snap Tip” küçük bir metin penceresidir ve hangi nesne çıtçıtının “osnap” aktif olduğunu söyler. Açık “Aperture” kutusunu işaretlemeden bıraktığınız zaman, yakalama noktalarını daha kolay görebilirsiniz.

Marker Ebatı “Marker Size“ kişisel tercih meselesidir; ancak ön tanımlı değer bana göre iyi görünüyor.

Çıtçıtlarınızın “Osnap” rengini, birlikte çalıştığınız nesnelerin rengine veya ekranın arka plan rengine göre değiştirilmeniz gerekebilir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.