1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Gelişmiş Kullanıcılar için AutoCAD Dersleri #12-AutoCAD’de Ölçü Çeşitleri

Kavram: Bu eğitimde, sizlere AutoCAD‘de yaygın olarak kullanılan farklı ölçü türleri anlatacak ve bunların farklılıklarını anlamanıza yardımcı olacağım. İyi bir AutoCAD çizimi, gerekli bilgileri açık ve doğru bir şekilde iletmelidir Ölçülendirme, çizimi okuyup ölçmek zorunda kalmadan çizimi okuyanın her bir uzunluk veya eğrinin ne boyutta olacağını belirlemek için kullanılır. Şayet ölçüleriniz yanlışsa, çiziminiz ne kadar doğru olursa olsun, CAD’de çok uzun süre çalışmazsınız. Her ölçü türünün ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğrenin.

Şayet ölçülerinizin görünüşlerini değiştirme ihtiyacı duyuyorsanız, önceki derslerden Gelişmiş Kullanıcılar için AutoCAD Dersleri #11-AutoCAD’de Ölçü Stilleri “Dimension Style” isimli dersi tekrar okuyun.

 

Ölçü Tipi Klavye Komutu Simge Açıklama
Doğrusal

“Linear”

DIMLINEAR / DIMLIN Kullanıcı Koordinat Sistemine KKS “UCS yatay veya dikey düz çizgileri ölçülendirir.
Hizalanmış

“Aligned”

DIMALIGNED / DIMALI Kullanıcı Koordinat Sistemine KKS “UCS açılı olan çizgileri ölçülendirir ve çizginin uzunluğunu verir.
Açısal

“Angular”

DIMANGLUAR / DIMANG İki noktanın arasını ölçülendirir ve aralarındaki açıyı verir.
Yat Uzunluğu

“Arc Length”

DIMARC Bir sürekli çizginin yay ya da yay parçasının uzunluğunu ölçülendirir.
Yarıçap

“Radius”

DIMRADIUS / DIMRAD   Bir yayın, çemberin veya bir sürekli çizginin yay parçasının yarıçapını ölçülendirir.
Çap

“Diameter”

DIMDIAMETER / DIMDIA Bir yayın, çemberin veya bir sürekli çizginin yay parçasının çapını ölçülendirir.
Merkez İşareti

“Center Mark”

DIMCENTER Bir yayın veya çemberin merkezine merkez işareti “center mark” yerleştirir.
Dönen

“Rotated”

DIMROTATED

Ölçüyü seçilen çizgiye paralel hale getirmek için bir ölçüye eklenen bir düzenleyicidir.
Eşit Aralıkla

“Spacing”

DIMSPACE Seçilen ölçüleri eşit aralıklarla hizalar.
Sürekli

“Continue”

DIMCONTINUE / DIMCONT Bir başlangıç ölçüsünden ölçülendirmeye devam eder.
Başlangıç çizgili

“Baseline”

DIMBASELINE / DIMBASE Tam ölçüyü vermek için, başlangıç ölçüsünden ölçülendirmeye devam eder.

 

AutoCAD’de Ölçü Tipleri

Büyük olasılıkla doğrusal “linear” veya yarıçap “radius” gibi ortak ölçü tiplerinden bazılarını zaten kullanmışsınızdır. Bu bölümde her birinin nasıl çalıştığını daha ayrıntılı açıklayacağım.

Doğrusal Ölçüler “Linear Dimension”:

Doğrusal Ölçüler “Linear Dimension” Kullanıcı Koordinat Sistemine KKS “UCS yatay veya dikey düz çizgileri ölçen ölçüler yaratmak için, kullanılırlar. Bu en çok kullanılan ölçü tipidir ve kullanımı çok kolaydır. Doğrusal Ölçülerin “Linear Dimension” bazıları aşağıdadır:

Ölçülerinizi nesneyle istikrarlı bir mesafede tutmak iyi bir uygulamadır. Ölçünün nesneyi örtmediğinden ve ölçülendirilen nesnedençok uzak olmadığından emin olun. Doğrusal bir ölçü “Linear dimension” yaratmak için, ya şeritteki komut simgesini kullanın ya da komut satırına DIMLINEAR yazıp Enter tuşuna basın. Sonrasında çizginin iki uç noktasına (veya herhangi iki noktaya) tıklayın ve ölçü çizgisinin olmasını istediğiniz yeri seçin. Çok hızlı ve çok basit!

Komut: DIMLINEAR

Birinci uzatma çizgisi orijinini belirleyin veya <nesne seç>: “Specify first extension line origin or <select object>:” Birinci noktayı seçin

İkinci uzatma çizgisi orijinini  “Specify second extension line origin:” İkinci noktayı seçin

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı/Yatay/Düşey/Döndürülmüş]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Ölçü çizgisinin yerini seçin

Ölçü yazısı “Dimension text” = 5.00

Komut satırında bazı seçeneklerin görüntülendiğine dikkat edin:

SEÇENEK AÇIKLAMA
Çok satırlı yazı / Yazı

“MText / Text “

Bu seçenekleri kullanmanıza gerek yok; ölçülerinizi gerçekten etkilemez.
Açı

“Angle “

Bu seçenek, ölçünün yazısını belirttiğiniz açıyla yerleştirecektir.
Yatay

“Horizontal”

Bu seçenek yatay bir ölçü yaratır; ancak ölçü çizgisini yerleştirirken bunu seçin. Nadiren ihtiyaç duyulur.
Düşey

“Vertical”

Bu seçenek düşey bir ölçü yaratır; ancak ölçü çizgisini yerleştirirken bunu seçin. Nadiren ihtiyaç duyulur.
Döndürülmüş

“Rotated”

Bu seçenek Döndürülmüş bir ölçü yaratacaktır. Aşağıda açıklanmıştır.

Ayrıca, ilk veri isteminde (uyarıda) <nesneyi seçin> ” <select object>  seçeneğini göreceksiniz; ancak bu noktada Enter tuşuna basabilirsiniz ve ardından iki uç nokta yerine çizgiyi seçebilirsiniz. Yanlış Uç nokta “Endpoint” nesne çıtçıtını seçme şansınız olmayacağı için bu çok daha hızlı ve daha doğru bir yoldur.

Bu ortak bir komut olduğundan, bunun için bir kısa yo yaratmaya değer (bkz. bir sonraki ders).

Hizalanmış Ölçüler “Aligned Dimensions”:

Hizalanmış ölçüler “Aligned dimension” aynen doğrusal “linear” ölçüler gibi çalışırlar. En büyük fark, Kullanıcı Koordinat Sistemine (KKS) “(UCS)” dik olmayan çizgilerle veya mesafelerle çalışmasıdır. Ayrıca doğrusal ölçü ile uyumlu olan herhangi bir 2 noktayı da kullanabilirsiniz. Açılı çizgiye paralel bir ölçü yaratacaktır.

Komut: DIMALIGNED

Orijinin birinci uzatma çizgisini belirleyin veya <nesne seç>: “Specify first extension line origin or <select object>:” Birinci noktayı seçin

Orijinin ikinci uzatma çizgisini belirleyin: “Specify second extension line origin:” İkinci noktayı seçin

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:” Ölçü çizgisinin yerini belirleyin

Dimension text = 2.00

Komut satırı veri istemlerinin (uyarılarının) neredeyse aynı olduğunu göreceksiniz. Tabii ki, yatay “horizontal” veya düşey “vertical” yerleştirme seçenekleri yoktur.

Ayrıca, karışıklık ve hataları önlemek için Döndür “Rotate“ seçeneği de yoktur. Ayrıca, yazınızın açısının çizginin açısıyla aynı olması için, Açı “Angle” seçeneğini de seçebilirsiniz (yalnızca, ölçülendirmekte olduğunuz çizgi üzerinde 2 nokta seçin). Ayrıca, Ölçü Stili Yöneticisinde “Dimension Style Manager“ ölçünüzün yazısını ölçü çizgisi ile hizalanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açısal Ölçüler: “Angular Dimensions:” Her ölçü nesnenin uzunluğunu vermez. Bazen başka ölçümlere ihtiyaç vardır. Açısal ölçüler, iki nesne arasındaki açıyı gösterecektir. Açı ölçümü DIMSTYLE sistem değişkeni tarafından tanımlanır; ancak derece “degree” standarttır. Bu komut, Doğrusal Ölçüler “Lineer Dimension” e benzer şekilde çalışır (aşağıdaki şekle bakınız).

Komut: “Command” _DIMANGULAR

Bir yay, çember, çizgi seçin veya <tepe noktasını belirleyin>: “Select arc, circle, line, or <specify vertex>:” <Birinci çizgiyi seçin>

İkinci çizgiyi seçin: “Select second line:” < İkinci çizgiyi seçin >

Ölçü yayını belirleyin: “specify dimension arc:”

Yukarıdaki örnek, bu aracın yaygın olarak kullanılan 3 kullanımını göstermektedir. Yayın açısını ölçmek için, yay üzerinde herhangi bir yeri seçin. Dış açının ölçülmesi (bu örnekte 225 °), <tepe noktasını belirleyin> “<select vertex>” veri istemi (uyarısı) kullanarak yapılır.

Komut: “Command:” DIMANGULAR

Bir yay, çember, çizgi seçin veya <tepe noktasını belirleyin>: “Select arc, circle, line, or <specify vertex>:”

Açı tepe noktasını belirleyin: “Specify angle vertex:” <A noktasını seçin>

Açının birinci uç noktasını belirleyin: “Specify first angle endpoint:” <B noktasını seçin >

Açının ikinci uç noktasını belirleyin: “Specify second angle endpoint:” <C noktasını seçin >

Ölçü yayının yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı/Oktant]: “Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:” <Ölçüyü yerleştirin>

Ölçü yazısı= “Dimension text =” 225

Yay Uzunluğu: “Arc Length:” Bu komut, AutoCAD‘de oldukça yeni bir komut olup; bazı eski sürümlerde kullanılamamaktadır. Bu komutun çalışması oldukça basittir; sadece komutu çalıştırın ve bir yayı veya sürekli çizginin yay kısmını seçin. Aşağıdaki örneğinde, farkı görebilmeniz için yay uzunluğuyla Açısal (180 °) ve yay uzunluğunu alt alta gösterdim. 3.14 yazısının önündeki sembole dikkat edin.

Komut: _DIMARC

Yayı veya sürekli çizginin yay parçasını seçin: “Select arc or polyline arc segment:” <yayı seçin>

Yay uzunluğu ölçüsünün konumunu belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı/Kısmi/Kılavuz]: “Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:” 1.2

Ölçü yazısı = “Dimension text =” 3.14

Bir kez daha tekrarlarsak, bu komut size ölçülendirme yaparken bazı seçenekler sunuluyor. Bunlar, Çok satırlı yazı “Mtext” / Yazı “Text” / Açı “Angle” seçenekleridir ve daha önce yazılar için gördüğünüz seçeneklerle aynıdır. Kısmi “Partial” seçeneği size bir yayın bir kısmını ölçülendirme olanağı sunmaktadır. Bu seçenek, yay bölünmüş olduğunda, orta nokta “midpoint” veya nod “node” çıtçıtları için yararlıdır. Kılavuz “Leader, ölçü yazısını gösteren bir kılavuz çıkaracaktır.

Yarıçap Ölçüsü: “Radius Dimension:” Bir başka ortak ve basit komut DIMRAD komutudur. Bu komut herhangi bir yay ya da daireyi ölçülendirerek ve size yarıçap verecek ve seçilen nesnenin ortasına bir merkez işareti koyacaktır. Merkez işareti, bir yay veya dairenin merkez noktasını belirten artı (+) şeklindeki semboldür.

Komut: “Command”

_DIMRADIUS

Bir yay veya çember seçin: “Select arc or circle:” <bir nesne seçin>

Dimension text = 0.40

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:” <Ölçüyü yerleştirin>

Bir kez daha tekrarlayalım;  komut isteminde yazı için bazı seçenekleriniz var.

Çap Ölçüsü “Diameter Dimension”: Çap “Diameter” ve yarıçap “radius” ölçüleri aynı şekilde çalışır ancak farklı iki ölçüm verir. Kural olarak, açacağım delik gibi şeylerde ç ap “diameter” ölçüsünü kullanacağım ya da köşeler için yarıçap ve yarıçap ölçüsünü kullanacağım.

Sizin de gördüğünüz gibi, çap “diameter” ve yarıçap “radius” ölçüleri bir merkez işareti ekler (bu kapatılabilir veya daha geniş bir çizgiye değiştirilebilir.

Komut: _DIMDIAMETER

Bir yay veya çember seçin: “Select arc or circle: <bir nesne seçin>

Ölçü yazısı = “Dimension text =” 1.00

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya  [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:” <ölçüyü yerleştirin>

Yukarıdaki örnek şekilde, çok basit bir çizimde bile ölçülerin çizimde çok yer kaplayarak karışıklığa sebep olacağını görebilirsiniz. Çiziminizde yeterli sayıda ölçüye sahip olduğunuzdan ve tekrarlanan ölçüleriniz olmadığına veya gerekli ölçüleri atlamamış olduğunuza dikkat edin. Ayrıca çiziminizin çıktısını aldığınızda, tüm ölçülerinizin okunabilir olduğundan da emin olmalısınız.

Merkez İşareti “Center Mark”: Buraya kadar, bunun nasıl işlediğini anladığınızı düşünüyorum. DIMCENTER komutu bir çembere veya yaya bir merkez işareti ekler. Merkez işaretinin nasıl görüntüleneceği, DDIM iletişim kutusun Simgeler ve Oklar “Symbols and Arrows“ sekmesinde belirlenir. Şayet Yok “None” seçeneğini seçerseniz, bu komutu kullanarak merkez işareti yerleştiremezsiniz. Merkez işaretinin simgesi, ölçü panelindeki alt menüdedir.

Bazen her ikisini de çizimde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde, solda önce Çap Ölçüsü “Diameter dimension” ile yapılan merkez işaretini kullandım, bundan sonra ölçülendirme yaptım. Sağ tarafta ise, bir Merkez çizgisi işareti kullandım ve çizgilerden birini diğer yanına uzatarak, deliklerin hizalandığını belirttim. Daha sonra çap “diameter” ölçüsünün yazısını çift tıkladım ve her iki deliğin aynı boyutta olduğunu belirtmek için bir son ek ekledim.

Ancak, bunu yaptığınızda, çap “diameter“ veya yarıçap “radius“ ölçüleriyle yapılan merkez işaretlerinden herhangi biri, seçtiğiniz yeni stile değişir. Bir stille başlamak ve o stille devam etmek en iyisidir. Merkez işaretinizin boyutu DIMCEN sistem değişkeni tarafından tanımlanır.

Döndürülmüş Ölçüler: “Rotated Dimensions:”

Döndürülmüş ölçü, ROTATE komutu kullanılarak döndürülmüş bir ölçü değildir. Bunun yerine yatayda veya düşeyde düz bir çizgide olmayan iki nokta arasına doğrusal bir ölçü yaratmanızı sağlar. Aşağıdaki şekle bakın ve hizalanmış “aligned” bir ölçü ile döndürülmüş “rotated” ölçü arasındaki farkı görün.

İlk olarak en sağdaki ölçüye bakın ve toplam 10 birim ölçüsünü nasıl verdiğini görün. Sol tarafta, sol alt köşedeki 94 ° açıyla hizalı ölçü genel ölçü değildir. Ayrıca sağ üst köşedeki 2.00 birimlik döndürülmüş ölçüye dikkat edin. Seçtiğim 2 nokta aynı eksende olmadığından döndürmem gerekiyor. İlk önce biraz kafa karıştırıcı gelse de;  birkaç kez denediğinizde kolay olduğunu göreceksiniz.

Komut: DIMLIN

DIMLINEAR Birinci uzatma çizgisinin orijinini seçin veya <nesne seç>: “Specify first extension line origin or <select object>:” <Birinci uç noktayı seçin>

İkinci uzatma çizgisinin orijinini seçin: “Specify second extension line origin:” <İkinci uç noktayı seçin>

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı/Yatay/Düşey/Döndürülmüş]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:” < R yazıp Enter tuşuna basın>

Ölçü çizgisinin açısını belirleyin <0>: “Specify angle of dimension line <0>:” <Eksen üzerinde ilk noktayı seçin>

İkinci noktayı belirleyin: “Specify second point:” <Eksen üzerinde ikinci noktayı seçin>

Ölçü çizgisinin yerini belirleyin veya [Çok satırlı yazı/Yazı/Açı/Yatay/Düşey/Döndürülmüş]: “Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:” <Ölçüyü yerleştirin>

Ölçü yazsısı= “Dimension text =” 2.00

Eksendeki noktaları seçerken, ortak paralel çizgiyi seçin (bu örnekte 10 birim ölçüsüne sahip 2 noktayı tıklayın). DIMROTATED komutunu kullanarak da döndürülmüş bir ölçü yaratabilirsiniz. Bu durumda önce açıyı seçersiniz.

Eşit Aralıklı Ölçüler: “Even Spacing of Dimensions:”

Bazen bir alanda birçok ölçünüz olabilir ve bunları eşit olarak yerleştirmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmanın kolay yolu onları hızlı bir şekilde yerleştirmek ve daha sonra DIMSPACE komutunu kullanmaktır.

Aşağıdaki şekildeki rastgele aralıklara sahip ölçülere bakın. Ardından, fareyi bu ölçülerin üzerine getirerek bu komutların kendilerine nasıl boşluk bıraktığını görün.

Benzer bir şekil çizin ve bunu deneyin. Ölçülerini yerleştirin; ancak hepsini sığdırmak için yeterli alana izin verin (boşluk konusunda endişelenmeyin). Sonra DIMSPACE komutunu çalıştırın.

Komut: DIMSPACE

Temel (başlangıç) ölçüsünü seçin: “Select base dimension:” <bu örnekte ben 2.00 ölçüsünü seçtim>

Eşit aralıklanacak ölçüleri seçin: “Select dimensions to space:”

Diğer köşe noktasını belirleyin: 3 ölçü bulundu “Specify opposite corner: 3 found” <sdiğer ölçüleri seçin>

Eşit aralıklanacak ölçüyü seçin: “Select dimensions to space:” <Enter tuşuna basın>

Bir değer girin veya [Otomatik] < Otomatik>: “Enter value or [Auto] <Auto>:” <Enter tuşuna basın>

Hızlı ve kolay değil mi? Her bir boyut arasında bir mesafe girmek için seçenek bulunmakla birlikte çoğu durumda Otomatik “Auto” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Temel (Başlangıç) ölçüsünü seçerken çok dikkatli olun.

Sürekli Ölçü “Continue Dimensions”:

Kullanılabilecek başka bir kısa yol ise Sürekli Ölçülerdir “Continue Dimensions”. Bunlar, bir nesnenin bir tarafında olacak bir dizi Doğrusal Ölçü “Linear Dimension” bulunduğunda kullanılırlar. Bu komutla bir temel (başlangıç) ölçüsü seçebilir ve ardından AutoCAD komutu devam ettirerek size yardımcı olur; böylece yalnızca uç noktalara tıklayarak ölçülendirme işlemini tamamlarsınız. Aşağıdaki çizime bir göz atın:

Böyle bir alanda birçok ölçü atmanız gerektiğinde, sadece bir tanesini DIMLIN komutu ile yaratın ve ardından diğerlerini yaratmak için DIMCONT komutunu kullanın. Yukarıdaki şekilde gördüğünüz örnekte, ilk önce en soldaki ölçüyü oluşturdum.

Komut: “Command:”  _DIMCONTINUE

İkinci uzatma çizgisinin orijini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” <A noktasını seçin>

Dimension text = 2.0000

İkinci uzatma çizgisinin orijini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” <A noktasını seçin>

Ölçü yazısı= “Dimension text =” 1.0000

İkinci uzatma çizgisinin orijini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” <Enter tuşuna basın>

İpucu: Bu komutu veya Başlangıç ölçülü “Baseline” ölçülerini kullanırken, taban ölçüsü için noktalarınızı diğer ölçülerin izleyeceği yönde seçin. Yukarıdaki örnekte, soldaki ölçünün taban ölçüsü olmasını istediğimden, önce sol noktayı ve sonra sağdaki noktayı seçmek zorundaydım. Bu, diğer ölçülerin izlemesi gereken yönü belirler.

Bunu yaptıktan sonra, DIMCONT komutunu bir sonraki başlatışınızda, imleciniz bu noktaya dönecek ve bu şekilde sizden nokta istemeye devam edecektir. Bunu, kendi çiziminizde yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi basit bir şekil ile deneyin.

Temel (Başlangıç) çizgili Ölçüler “Baseline Dimensions”

Bu komut, CONTINUE komutuna çok benzer, ancak ilk (temel) doğrusal ölçünüzü seçtiğiniz ilk noktaya dayalı genel bir ölçü atar.

Komut: “Command:” _DIMBASELINE

İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” <A noktasını seçin>

Ölçü yazısı= “Dimension text =” 3.0000 İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” < B noktasını seçin >

Ölçü yazısı= “Dimension text =” 4.0000

İkinci uzatma çizgisinin orijinini belirleyin veya [Seç/Geri al] <Seç>: “Specify second extension line origin or [Select/Undo] <Select>:” <Enter tuşuna basın>

Bir kez daha tekrarlayalım, öncelikle DIMLIN komutuyla bir taban ölçüsü yaratmam gerekiyordu. Daha sonra bu ölçüyü tekrar kullandım. Daha sonra DIMBASE komutunu başlattım ve A ve B noktalarını seçtim. Bir kez daha deneyin ve nasıl çalıştığını görün. Temel ölçünüzü sağdan sola oluşturduğunuzda neler olduğunu görün.

Özet: Ölçüler söz konusu olduğunda elinizin altında çok sayıda araç bulunur. Hüner, her birini ne zaman kullanacağını bilmektir. Ayrıca sizin hassas ölçülendirme yapmanız da çok önemlidir. Bir çizginin uç noktası yerine başka bir ölçünün uç noktasına tıklamak – özellikle toleransların küçük olduğu mekanik çekimlerde -büyük bir hata olabilir. Bir çizimi başkasına göndermeden veya yazdırmadan önce ölçülerinizi inceleyin – sonra tekrar kontrol edin. Üst üste binmeleri veya diğer kafa karıştırıcı alanları kontrol edin. Komutların kullanımı kolaydır, ancak doğruluk önemlidir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.