1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Faz (Aşama) Özellikleri Hakkında

Belirli fazlara (aşamalara) bina modeli elemanları atamak için, faz özelliklerini kullanın. Farklı fazlara (aşamalara) ve faz filtrelerine görünüş kopyaları da atayabilirsiniz.

Görünüşler için Faz (Aşama) Özellikleri

REVİT programındaki her görünüş bir faz (aşama) özelliğine ve faz filtresi özelliğine sahiptir.

Faz (Aşama)  özelliği, faz (aşama) görünüşünün ismidir. Bir görünüş açıldığında veya oluşturulduğunda, otomatik olarak bir faz değerine sahiptir. Bir görünüşü kopyalayabilir ve ardından o görünüş için farklı bir faz  (aşama) değeri seçebilirsiniz. Örneğin, orijinal görünüş Faz 1’e sahiptir; görünüşün kopyası Faz 2”ye sahip olabilir. Şayet Faz 1’de bir öğe yaratır ve Faz 2’de o öğeyi yıkarsınız. Öğe, orijinal görünüşte yeni öğe ve kopya görünüşte yıkılmış olarak görüntülenir.

Faz Filtresi özelliği, bir görünüşteki öğelerin görüntülenmesini kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, yıkılan duvarlar mavi renkli kesikli çizgilerle, mevcut elemanlar ise düz siyah çizgilerle görüntülenebilir. Bir veya daha fazla belirtilen fazdaki öğeleri görmek için, görünüşe bir faz filtresi uygulayabilirsiniz.

Elemanlar için Faz (Aşama) Özellikleri

Bir projeye eklediğiniz her öğenin bir Oluşturma Fazı “Phase Created” özelliği ve bir Yıkılma Fazı “Phase Demolished“ özelliği vardır.

Oluşturma Fazı “Phase Created” özelliği, öğenin bina modeline eklendiği aşamayı tanımlar. Bu özelliğin varsayılan değeri, geçerli görünüşün Faz “Phase“ değeri ile aynıdır. Gerektiği gibi farklı bir değer belirleyebilirsiniz.

Yıkılma Fazı “Phase Demolished“ özelliği, öğenin yıkıldığı aşamayı tanımlar. Varsayılan bir değeri yoktur. Bir öğeyi yıktığınızda, bu özellik öğenin yıkıldığı görünüşün geçerli aşamasına güncellenir. Yıkılma Fazı “Phase Demolished“  özelliğini farklı bir değere ayarlayarak da bir öğeyi yıkabilirsiniz.

Faz Durumu

Görünüşün fazı ve bir elemanın oluşturma fazı/yıkılma fazı özellikleri, bir görünüşte elemanın faz durumunu belirlemek için birlikte çalışır. Bir öğenin faz durumu, görünürlük ayarlarını oluşturmak için, görünüşün faz filtresi tarafından kullanılır.

  • Yeni “New”: Elemanın oluşturulduğu faz (aşama) görünüşün fazıyla (aşamasıyla) eşleşir.
  • Mevcut “Existing”: Elemanın oluşturulduğu faz (aşama) zaman çizgisinde görünüşün fazından önceki bir noktadan gelir.
  • Yıkılma “Demolished”: Elemanın Oluşturulma Fazı (Aşaması) öğenin oluşturulduğu zaman çizgisindeki önceki bir noktadan gelir ve görünüşün geçerli fazı (aşaması) ile eşleşen bir Yıkılma Fazı özelliğine sahiptir.
  • Geçici “Temporary”: Öğenin Oluşturulma Fazı ve Yıkılma Fazı görünüşün fazıyla (aşamasıyla) eşleşir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.