1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Faz (Aşama) için Dolgu Elemanları Hakkında

Dolgu öğeleri, üzerinde bulunduğu bir öğe ve hepsini üzerinde bulunduran ana öğe, Faz Oluşturuldu “Phase Created” ve Faz Yıkıldı “Phase Demolished“ için aynı değerlere sahip olmadığında oluşur.

Şayet (pencere gibi) bir yerleştirme  ve onu üzerinde barındıran (duvar gibi) öğe, Faz Oluşturuldu “Phase Created” ve Faz Yıkıldı “Phase Demolished“ fazlarının özellikleri için aynı değerlere sahip değilse, REVİT programı, yıkılan öğeler tarafından oluşturulan deliği yamalamak için, otomatik olarak bir dolgu öğesini ana öğeye yerleştirir.

Dolgu elemanı, yerleştirilecek öğeleri bir aşamaya yerleştirmenize, yıkmanıza ve daha sonra aynı yere yeni öğeler yerleştirmenize olanak tanır. Dolgu elemanı, önceki üzerinde taşıyan ana öğeyi kendi ana yapısı olarak kabul eder. Bazı durumlarda, dolgu elemanının yapısını değiştirerek tipini de  değiştirebilirsiniz.

Çatılar ve döşemeler için dolgu elemanları üst yüzden aşağıya doğru uzanır.

Tavanlar için dolgu elemanları alt yüzden yukarıya doğru uzanır.

Bir dolgu öğesini sürükleyemez, taşıyamaz, aynalayamaz, döndüremez, kopyalayamaz veya yapıştıramazsınız.

Bir dolgu elemanını görmek için, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, kesme düzlemi yıkılmış yerleştirilmiş öğe ve bu öğenin üzerinde bulunduğu ana öğeden geçen bir kesit görünüşü oluşturun.

Duvar ve yıkılmış pencereden geçen örnek kesit

Önceki Aşamalar için Dolgu Elemanları

Şayet bir ana öğeye, bir ana öğenin oluşturma aşamasından sonraki bir aşamada bir ek öğe yerleştirirseniz, REVİT programı, önceki aşamalar için bir dolgu öğesi oluşturur.

Örneğin, Aşama-1’de bir çatı oluşturursunuz. Aşama-2’de çatıya bir tavan penceresi eklersiniz. Çatıya ve tavan penceresine 3 boyutlu 3B “3D” görünüşte bakarsınız. Şayet 3 boyutlu 3B “3D” görünüşün fazını Aşama-1 olarak ayarlarsanız, ışıklık yerine bir dolgu öğesi yerleştirilir. Bu dolgu elemanını bir kesit görünüşünde görüntüleyebilirsiniz.

Yıkılmış Ana Elemanlar için Dolgu Elemanları

Bir ana öğe üzerindeki bir yerleştirilmiş öğeyi yıktığınızda, yerleştirilmiş öğe bir dolgu öğesi haline gelir.

Yıkılan pencere dolgu elemanına dönüşür

Ardından, yıkılan yerleştirilmiş öğenin yakınına yeni bir yerleştirilmiş öğe yerleştirirsiniz.

Yukarıdaki şekilde yıkılan pencerenin yakınına yeni pencere yerleştirilmiştir.

Ardından, yıkılmış öğeleri göstermeyen görünüşe (Öncekileri + Yenileri Göster gibi) bir faz (aşama) filtresi uygularsanız, yalnızca yeni yerleştirilmiş öğeyi görürsünüz.

Sadece yeni pencere

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.