1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Faz (Aşama) Filtreleri Oluşturma

Faz (Aşama) durumlarına göre öğelerin görüntülenmesini kontrol etmek için, (varsayılan filtrelere ek olarak) faz (aşama) filtreleri yaratın.

Bunu yapmak için:

  1. Yönetim “Manage“ sekmesi içerisinde > Fazlama (Aşamalama) “Phasing” panelinde > Fazlar (Aşamalar) “Phases” [ ] komut simgesine tıklayın.
  2. Fazlama (Aşamalama) “Phasing“ iletişim kutusunda, Faz Filtreleri “Phase Filters“ sekmesini tıklayın.
  3. Yeni bir faz (aşama) filtresi eklemek için, Yeni “New” düğmesine tıklayın. Filtreye varsayılan bir isim atanacaktır.
  4. (İsteğe bağlı) Adı düzenlemek için Filtre İsmi “Filter Name” metin kutusunu tıklayın.
  5. (Yeni “New”, Mevcut “Existing”, Yıkıldı “Demolished” ve Geçici “Temporary”) olmak üzere her faz durumu sütunu için öğeleri nasıl görüntülemek istediğinizi belirleyin:
  • Kategoriye göre. “By Category.” : Öğeleri Nesne Stilleri “Object Styles” iletişim kutusunda tanımlandığı şekilde görüntüler.
  • Baskın kılma. “” : Öğeleri Fazlama (Aşamalama) “Phasing” iletişim kutusunun Grafik Baskın Kılmaları “Graphic Overrides” sekmesinde belirtildiği gibi görüntüler.
  • Görüntüleme. “Not Displayed.” : Elemanları göstermez.
  1. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.