1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Faz (Aşama) Filtreleri Hakkında

Bir faz (aşama) filtresi, öğelerin faz (aşama) durumlarına göre görüntülenmesini kontrol etmek için, bir görünüşe uyguladığınız bir kuraldır Faz  (Aşama) durumları:

 • Yeni ”New”
 • Mevcut “Existing”
 • Yıkılmış ”Demolished”
 • Geçici ”Temporary”

Video: Faz Filtreleri (İngilizce)

Ön tanımlı Faz  (Aşama) Filtreleri

Her proje aşağıdaki ön tanımlı (varsayılan) faz (aşama) filtrelerini içerir:

 • Yok “None”: Görünüşe bir faz (aşama) filtresi uygulamaz. Görünüş, tüm aşamalardaki tüm öğeleri görüntüler.
 • Hepsini Göster “Show All”: Yeni öğeleri, (Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Faz (Aşama) “Phasing” panelinde > Fazlar (Aşamalar) “Phases” altında Grafik Geçersiz Kılmalar “Graphic Overrides” sekmesi kullanılarak tanımlanan her faz (aşama) için Grafik Geçersiz Kılma ayarlarını kullanarak oluşturulmuş) mevcut, yıkılacak ve geçici öğeleri gösterir.
 • Tamamlananları Göster “Show Complete”: O anki geçerli (Mevcut fazda (aşamada yıkım ve yeni çalışmalar yapıldıktan sonra tamamlanan projeyi gösterir.
 • Demo + Yenileri Göster “Show Demo + New”: Yıkılmış elemanları ve bina modeline eklenen tüm yeni elemanları gösterir.
 • Yenileri Göster “Show New”: Bina modeline eklenen tüm yeni unsurları gösterir.
 • Öncekileri + Demoları Göster “Show Previous + Demo”: Mevcut elemanları ve yıkılmış elemanları gösterir.
 • Öncekileri + Yenileri Göster “Show Previous + New”: Yıkılması gereken fakat henüz yıkılmamış (Öncekileri Göster fazı) tüm orijinal elemanları ve bina modeline eklenen tüm yeni (Yenileri Göster fazı) elemanları  gösterir.
 • Önceki Aşamayı Göster “Show Previous Phase”: Önceki fazdaki (aşamadaki) tüm öğeleri gösterir. Bir projenin ilk aşamasında, mevcut öğeler bu aşama için yenidir. Bu nedenle Önceki Aşamayı Göster “Show Previous Phase” filtresinin uygulanması hiçbir öğenin görüntülenmesine neden olur.

Faz Durumu

Her görünüş, yapının bir veya daha fazla aşamasını gösterebilir. Her faz (aşama) durumu için farklı grafik geçersiz kılmalar belirleyebilirsiniz. Bunlar:

 • YeniNew”: Öğe, geçerli görünüşün fazında (aşamasında) oluşturulmuştur.
 • Mevcut “Existing”: Eleman daha erken bir fazda (aşamada) yaratılmış olup; mevcut fazda (aşamada) da var olmaya devam etmektedir.
 • Yıkıldı “Demolished”: Eleman daha erken bir aşamada yaratılmıştı ve mevcut aşamada yıkıldı.
 • Geçici “Temporary”: Eleman mevcut aşamada yaratıldı ve yıkıldı.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.