1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Faz (Aşama) Durumları için Grafik Görüntülenmeyi Tanımlama

Faz durumunda öğelere farklı bir grafik görüntülenme veya baskın kılma uygulayabilirsiniz.

Bunu (Faz durumunda öğelere grafik baskın kılmaları belirlemek) yapmak için:

  1. Yönetim “Manage” sekmesi içerisinde > Fazlama (Aşamalama) “Phasing” panelinde > Fazlar (Aşamalar) “Phases“ [ ] komut simgesine tıklayın.
  2. Fazlama (Aşamalama) “Phasing” iletişim kutusunda, Grafik Baskın Kılmaları “Graphic Overrides” sekmesini tıklayın.

3. Yansıtma çizgileri ve kesme çizgileri için, çizgi kalınlığı, renk ve çizgi tipini belirlemek üzere Çizgiler “Lines“ öğesine tıklayın.

4. Faz durumlarına göre öğe grafiklerine ilişkin desen baskın kılmalarını belirlemek için, Desenler “Patterns“ öğesine tıklayın.

5. Seçilen faz (aşama) durumu için öğelerin dolgu desenini gizlemek üzere, açılan Dolgu Desen Grafikleri “Fill Pattern Graphics” iletişim kutusunda Ön Plan “Foreground” ve Arka Plan “Background” kısımları için Görünür “Visible” işaretleme kutusunun işaretini kaldırın.

6. Seçilen fazdaki (aşamadaki) öğelerin dolgu desenlerini görüntülerken faz (aşama) durumunu yok saymak için, Baskın Kılmaları Temizle “Clear Overrides“ düğmesine tıklayın. Bu fazdaki (aşamadaki) öğeler, Öğe Görünürlüğünü Geçersiz Kılma Hiyerarşisindeki diğer önceliklere göre görüntülenecektir.

7. Çizgi rengini görünüşün arka plan rengiyle karıştırmak için, ilgili faz (aşama) durumunun Yarım Ton “Halftone“ işaretleme kutusunu işaretleyin.

 

8. Bu seçeneği belirlediğinizde, (dolgu desenleri dahil) tüm çizgi grafikleri ve katı dolgular yarım tonlu olarak çizilir.

9. Yarım Tonun “Halftone“ gölgeli görünüşlerde malzeme “material” rengi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

10. Gölgeli görünüşler ve sıvama “render” görünüşü için, gölgelendirmeyi belirlemek üzere Grafikler “Graphics“ sekmesinde Malzeme “Material“ öğesini tıklayın.

Not: Gölgeleme ve Sıvama “Render” görünüşü, Malzeme “Materials” iletişim kutusunun Grafikler “Graphics“ sekmesinden seçebileceğiniz tek geçerli seçenektir. Yüzey deseni ve kesme yüzeyi deseni, Fazlama (Aşamalama) “Phasing” iletişim kutusunun Grafik Baskın Kılmaları “Graphics Overrides” sekmesinde belirttiğiniz ayarlardır.

  1. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.