1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

EXTRUDE (Komutu)

Bu komut bir alanı çevreleyen bir kapalı bir nesneden 3 boyutlu 3B “3D” bir katı “solid” veya açık uçlu bir nesneden 3 boyutlu 3B “3D” bir yüzey “surface” oluşturur.

Nesneler, kaynak nesnenin düzleminden, belirtilen bir doğrultuda veya seçilen bir güzergah “path” boyunca dik olarak dışa çekilebilir. Ayrıca bir tepe kesiklik açısı “taper angle” da belirleyebilirsiniz.

DELOBJ sistem değişkeni, kaynak nesnelerin veya seçilen güzergahın “path” katı “solid” veya yüzey “surface”  oluşturulduğunda otomatik olarak silinip silinmeyeceğini veya bu silme işlemi için sizden veri istenip istenmeyeceğini kontrol eder.

EXTRUDE komutuyla Aşağıdaki nesneleri ve alt nesneleri kullanabilirsiniz:

Dışa çekilebilecek “Extrude” veya Güzergah “Path” Olarak Kullanılabilecek Nesneler

Nesne Tipi

Dışa çekilebilir mi?

Güzergah “Path” olarak kullanılabilir mi?

Açıklama

3B yüzler “3D face” X  
Yaylar “Arc” X X  
Çemberler “Circle” X X  
Elipsler “Ellipse” X X  
Eliptik yaylar

“Elliptical arc”

X X  
Helozonlar “Helixe” X  
Çizgiler “Line” X X  
Izgara yüzler

“Mesh face”

MESHEXTRUDE komutunu kullanın.
Izgara kenarlar

“Mesh edge”

Ctrl tuşuna basın ve kenarın konumunu değiştirmek için 3 boyut 3B “3D” yardımcı aracını kullanın.
2B Sürekli çizgiler

“2D Polyline”

X X Kesişen bölümlere sahip 2 boyutlu 2B “2D” sürekli çizgiler “polyline” dışa çekilemez.

2 boyutlu 2B “2D” sürekli çizgilerin “polyline” kalınlık “thickness” ve genişlikleri “width” göz ardı edilir.

Dışa çekme merkez hattında uzanır.

3B Sürekli çizgiler

“3D Polyline”

X X  
Bölgeler “Region” X  
2B Katılar

“2D Solid”

X  
3B Katı kenarlar

“3D Solid edge”

X X  
3B Katı yüzler

“3D Solid face”

X  
2B ve 3B Çubuklar

“2D & 3D Spline”

X X  
Surfaces: edges X X  
Surfaces: planar and non-planar X    

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

  • Dışa çekilecek nesneleri seçin veya: “Select objects to Extrude or:”

Dışa çekmek istediğiniz nesne veya nesneleri seçersiniz.

Not: Seçim sırasında Ctrl tuşuna basarak yüz “face” ve kenar “edge” gibi alt nesnelerini seçebilirsiniz. Nesne seçimini tamamladığınızda, Enter tuşuna basmanız gerekir.

  • Mod “Mode”

Dışa çekilecek nesnenin bir katı “solid” mı yoksa yüzey “surface” mi olduğunu kontrol eder.

Yüzeyler “Surface”, SURFACEMODELINGMODE sistem değişkenine bağlı olarak düzgün olmayan eğri yüzeyler “surface” (NURBS yüzeyler) veya işlemsel yüzeyler “surface” olarak dışa çekilir.

  • Dışa çekme yüksekliğini belirleyin veya: “Specify height of extrusion or:”

İmlecinizi sürükleyip tıklayarak veya klavyeden değer girerek dışa çekmenin yüksekliğini belirlersiniz.

  • Yön “Direction”

Bu seçenek ile iki noktaya tıklayarak dışa çekmenin yüksekliğini ve yönünü belirlersiniz. (Yön, dışa çekme tarafından oluşturulan tarama eğrisinin düzlemine paralel olamaz.)

  • Güzergah “Path”

Seçilen bir nesneyi esas alarak dışa çekme işleminin güzergahını “path” belirtir. Güzergah “Path”, geçici olarak dışa çekilecek olan profilin merkezine taşınır. Ardından, seçilen profil, katı “solid” veya yüzey “surface” oluşturmak için, belirlenen güzergah “pah” boyunca dışa çekilir.

Not: Seçim esnasında Ctrl tuşuna basarak yüz “face” ve kenar “edge” gibi alt nesnelerini seçebilirsiniz.

Güzergah “Path”, dışa çekilecek olan nesneyle aynı düzlemde uzanmamalı ve güzergahın eğriliğe sahip alanları olmamalıdır.

Dışa çekme işlemi, nesnenin bulunduğu düzlemden başlar ve güzergaha “path” göre yönünü korur.

Şayet güzergah “path” teğet olmayan bölümler içeriyorsa, program nesneyi her bölüm boyunca dışa çeker ve ardından bölümler tarafından oluşturulan açıyı ikiye bölen düzlem boyunca birleştirir. Şayet güzergah “path” kapalı bir alan oluşturuyorsa, nesne gönye düzleminde durmalıdır. Bu, katının “solid” başlangıç ve bitiş bölümlerinin eşleşmesini sağlar. Şayet nesne gönye düzleminde değilse, nesne gönye düzlemine gelinceye kadar döndürülür.

Çoklu ilmekli nesneler de dışa çekme işlemine tabi tutulur. Böylece ilmeklerin tümü dışa çekilen katının “solid” uç kısmında aynı düzlemde görünür.

  • Kesiklik açısı “Taper angle”

Bu seçenek ile tepesi kesik bir dışa çekme işlemi yapmak için, kesiklik açısını “taper angle” belirlersiniz.

Pozitif açılar dışa çekme işlemini taban nesnesini aynen koruyup; pozitif Z eksenindeki üst kısmını keserek gerçekleştirirken; negatif açılar dışa çekme işlemini taban nesnesini aynen koruyup; negatif Z eksenindeki üst kısmını keserek gerçekleştirir. Ön tanımlı sıfır (0) derece kesiklik açısı, 2 boyut 2B “2D” düzlemine dik bir tepesi kesik olmayan bir 3 boyut 3B “3D” nesne yaratır.

Büyük bir kesiklik açısının veya uzun bir dışa çekme yüksekliğinin belirlenmesi, dışa çekme yüksekliğine ulaşmadan önce nesnenin veya nesnenin bölümlerinin kesilmesine neden olabilir.

Bir bölgenin “region” münferit parçaları her zaman aynı yüksekliğe kadar dışa çekilir.

Şayet bir yay “arc” tepesi kesik dışa çekmenin bir parçası olduğunda, yay açısı sabit kalır ve yay yarıçapı değişir.

  • İfade “Expression”

Bu seçenek ile dışa çekme yüksekliğini belirlemek için, bir formül veya denklem girersiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.