1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Eski, Karışık AutoCAD Çizimlerini Düzeltme

Geçenlerde bir AutoCADbeyni.com üyesi bana utanç olarak isimlendirdiği bir çizim gönderdi. Bu üyemiz çizimine bu ismi neden verdiğinden bahsetmiyordu; fakat uzun yıllar içerisinde sürekli revize edilen bu çizimin nasıl düzeltileceği hakkında benden yardım ve tavsiye istiyordu.

 Sekil-1

Eski Sistem Değişkenleri

Çiziminizdeki bazı sıkıntılar eski sistem değişkenleri ile alakalı olabilir. Örneğin, bu çizimde, DIMASSOC sistem değişkeni ilişkisiz ölçüler yaratan 1 değerine ayarlanmış. Bunun sonucu olarak da ölçülendirilen nesneler değiştirildiği zaman, ölçüler otomatik olarak güncellenmeyecektir. AutoCAD  2002 sürümünden bu yana ilişkili ölçülere sahiptir. Fakat şayet çizim bu sürümden önce yaratılmış ise, ilişkisiz ölçüleri görürsünüz.

 

Bu sıkıntılı durumu DIMASSOC sistem değişkeninin değerini 2 olarak ayarlayarak ve daha sonra ölçüleri ait oldukları nesneleri ile ilişkilendirmek için DIMREASSOCIATE komutunu kullanarak çözümleyebilirsiniz. Bu işlemin detaylarını daha önceki Ölçüler ve İlişkililik isimli makalemde açıklamıştım.

Özellikleri Tabakaya Göre “ByLayer” Olarak Ayarlanmamış Nesneler

Özellikleri Tabakaya Göre “ByLayer“ olarak ayarlanmamış nesneler bulabilir ve bunları düzeltmek isteyebilirsiniz. Tüm çizim için bunu yapmanı en kolay yolu SETBYLAYER komutunu kullanmaktır. Nesneleri Seç: “ Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, All yazın ve Enter tuşuna basın. Daha sonra Öbeğe Göre olan özellikler Tabakaya Göre olarak değiştirilsin mi? [Evet/Hayır] <Evet>: “Change Byblock to Bylayer? [Yes/No] <Yes>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde istediğiniz seçimi yapın (Evet veya Hayır).

Uyarı: Şayet çiziminizde özellikleri Tabakaya Göre “ByLayer“ olarak ayarlanmamış çok nesne varsa, bu işlem çizminizde bir çok değişikliğe sebep olabilir. Örneğin, bu çizimde, yangın söndürücüler siyah renkli olan Güvenlik Ekipmanları isimli tabaka üzerindeydiler. Bu işlemden sonlar bu yangın söndürücülerin hepsi kırmızı renkli olarak ayarlandılar.

SETBYLAYER komutunun seçeneklerini daha detaylı olarak Nesneleri Tabakaya Göre “ByLayer“ Ayarlarına Getirerek Standartları Sağlayın isimli makalemde bulabilirsiniz.

Birden fazla Tabaka Üzerindeki ve Farklı Stillerdeki Yazı ve Ölçüler

ROMANS  ROMAND ve SIMPLEX isimlerinin yazı stilleri olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Eski çizimler hala bu stilleri kullanıyorlar. Çiziminizdeki yazı stilleri yıllar içerisinde değişmiş olabilirler; fakat eski yazılar muhtemelen güncellenmemişlerdir. Aynı şey ölçü stilleri içinde geçerlidir. Ayrıca yazı ve ölçüler farklı tabakalar üzerinde olabilmektedirler. Örneğin, bu çizimde yazıların büyük bir çoğunluğu YAZI isimli tabaka üzerindeydi; fakat çizimde bir kısımdaki yazılar ÖNEMSİZ isimli tabaka üzerinde bulunmaktaydılar.

Bütün istisnaları bulmak zor olabilir. Bu durumda bir standartlar dosyası yaratmak ve çizimi kontrol etmek bir çözüm olabilir. Standartlar dosyası hakkında aha fazla bilgi için, AutoCAD Çizimini hizaya getirmek için bir Standartlar Dosyası Kullanın isimli makalemi inceleyebilirsiniz. Fakat bu makalemde biraz daha otomatik olmayan teknikleri anlatacağım.

Belirlediğiniz kriterleri sağlayan nesneleri bulmak için, QSELECT komutunu kullanabilirsiniz. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgiyi AutoCAD Çiziminizdeki Nesneleri Seçmek için Hızlı Seç “Quick Select” Özelliğini Kullanın isimli eski makalemde bulabilirsiniz.

Örneğin, belirli bir renkte yazılmış yazıları bulabilirsiniz. Daha sonra bu yazıları bunların haricindeki her şeyi gizleme anlamına gelen izole edebilirsiniz. Bu işlem size düzeltmeniz gereken nesneleri bulmakta yardımcı olabilir.

Aşağıdaki şekilde üyemizin bana gönderdiği çizimin bir kısmını görüyorsunuz.

Sekil-2

Burada Çok Satırlı yazıların ”Mtext”büyük bir çoğunluğu ROMANS yazı stilindedir. Farklı yazı stillerini kullanan yazıları bulmak istiyordum. Komut satırına qselect yazdım ve aşağıdaki şekilde görünen Hızlı Seç “Quick Select” iletişim kutusunu isteklerim doğrultusunda doldurdum:

Sekil-3

OK düğmesine tıkladıktan sonra, çizimdeki ROMANS yazı stilini kullanmayan Çok Satırlı yazılar “Mtext” seçildiler.

Daha sonra, İzole et “Isolate” özelliğini kullandım. Bunu yapmak için, çizim alanında sağ tıkladım ve aşağıdaki İzole et “Isolate” seçeneği altındaki Nesneleri İzole et “Isolate Objects” seçeneğini seçtim.

Sekil-4

Çizimdeki sonucu aşağıdaki şekilde görüyorsunuz— ROMANS yazı stilini kullanmayan iki adet yazı. Bu iki yazıyı seçip Özellikler “Properties” paletine baktığım zaman, bunların bir tanesinin STANDART “STANDARD” diğerinin ROMAND yazı stilini kullandığını gördüm. Bu iki yazı seçili ve  izole edilmiş olduğu için, Özellikler “Properties” paletin kullanarak bunların yazı stillerini ROMANS stiline değiştirmek benim için çok kolay oldu.

Sekil-5

Antet bloğunun Yerleşim “Layout” sekmesi üzerinde olması yerine Model sekmesi üzerinde olması, taramaların “hatches” yanlış ölçeği kullanması v. b. g. daha bir çok olası çizim problemleri vardır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Kesit Başlığı Ailesi Oluşturma

Revit’te kesit başı sembolünüze çizim ve pafta numaraları ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki prosedür, bir kesit başı ailesi …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.