1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanların Çizgi Stilini Değiştirme

Görünüşteki model öğelerinin seçilen kenarları için çizgi stilini hızlı bir şekilde değiştirmek için, Çizgi İşleri “Linework” aracını kullanın.

Örneğin, Çizgi İşleri “Linework” aracını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Modelin kesim kenarlarını ve izdüşüm (projeksiyon) kenarlarını ayırt etme.
 • (Görünmez “Invisible” çizgi stili uygulayarak) seçili kenarları gizleme.
 • Modelde bulunan ancak görünüşte gizlenmiş öğelerin kenarlarını ortaya çıkarma.
 • Cephe görünüşünde bir binanın kenarlarını ayırt etme
 • çe aktarılan bir CAD dosyasındaki veya bağlantılı bir REVİT dosyasındaki kenarları ayırt etme

Bu Bölümdeki Konular

 • Çizgi İşleri “Linework” Hakkında

Çizgi İşleri “Linework” aracı, görünüşte yeni model veya detay çizgileri oluşturmaz. Bunun yerine, seçilen çizginin ön tanımlı çizgi stilini geçersiz kılar ve farklı bir çizgi stili uygular.

 • Çizgi İşleri “Linework” ve Kesme Kenarları Hakkında

Çizgi İşleri “Linework” aracını izdüşüm (projeksiyon) kenarları için kullanmaya ek olarak, aynı model öğesinin farklı kesim kenarlarına başka çizgi stilleri uygulamak için, de kullanabilirsiniz.

 • Çizgi İşleri “Linework” ve Görünüşler Hakkında

Çizgi İşleri “Linework” aracını, taslak görünüşler ve lejantlar dışındaki tüm görünüş tiplerinde kullanabilirsiniz.

 • Çizgi İşleri “Linework” Aracını Kullanma

Etkin görünüşte yalnızca seçili bir çizgi için çizgi stilini geçersiz kılabilirsiniz.

 • Bağlı Modeldeki Çizgi Stillerini Değiştirme

Bağlantılı bir modeldeki kenarların çizgi stilini değiştirmek için Çizgi İşleri “Linework” aracını kullanabilirsiniz.

 • Bir Projeksiyon Kenarının Çizgi Stilini Değiştirme

İzdüşüm (Projeksiyon) kenarının yalnızca bir bölümünün çizgi stilini değiştirebilirsiniz.

 • Görünüş Altlığı “Underlay” için Çizgi Stillerini Değiştirme

O anki geçerli (Aktif) görünüşte bir kotu altlık olarak ve bu kottaki öğelerin kenarlarında Çizgi İşleri “Linework” aracını kullandığınızda, öğeler o anki geçerli (aktif) görünüşün bir parçası haline gelir ve bunları değiştirebilirsiniz.

 • Çakışma Kenarları için Çizgi İşleri “Linework” Aracını Kullanma

Model bileşenlerinin birkaç kenarı aynı çizgi olarak izdüşümü (projeksiyonu) alındığında istenen görsel etkiyi elde etmek için, Çizgi İşleri “Linework” aracını kullanabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.