1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanları Yeniden Boyutlandırma ve Ölçekleme Hakkında

Öğelerin boyutunu ve ölçeğini grafik olarak ya da bir ölçek faktörü girerek ayarlayabilirsiniz. Birden çok öğeyi aynı anda yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Ölçek “Scale” aracı çizgiler, duvarlar, imajlar, bağlantılar, DWG ve DXF içe aktarmaları, referans düzlemleri ve ölçülerin konumu için kullanılabilir.

Elemanları yeniden boyutlandırırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Öğeleri 2 boyutlu 2B “2D” ve 3 boyutlu 3B “3D” görünüşlerde yeniden boyutlandırabilirsiniz.
  • Sabitlenmiş öğeleri yeniden boyutlandıramazsınız. Öğeleri yeniden boyutlandırmadan önce sabitlemelerini kaldırmalısınız.
  • Öğeleri yeniden boyutlandırmak için, öğelerin eşit olarak yeniden boyutlandırılacağı sabit bir nokta olan bir orijin ​​noktası tanımlarsınız.
  • Seçilen tüm elemanlar paralel düzlemlerde olmalıdır. Seçimdeki tüm duvarlar aynı taban seviyesine sahip olmalıdır.
  • Bir duvarı yeniden boyutlandırdığınızda (kapılar ve pencereler gibi) ilave öğeler duvarın orta noktasından sabit bir mesafede kalırlar.
  • Yeniden boyutlandırma ölçülerin konumunu değiştirir ancak değerlerini değiştirmez. Şayet bir ölçünün başvurduğu bir öğeyi yeniden boyutlandırırsanız, ölçünün değeri değişir.
  • Bağlantı ve içe aktarma sembolleri, Örnek Ölçeği “Instance Scale” adı verilen salt okunur bir örnek parametresine sahiptir. Bu parametre örneğin ebatının temel simgeden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Bağlantı veya içe aktarma sembolünü yeniden boyutlandırarak örneğin ölçeğini değiştirebilirsiniz.

Aileleri Yeniden Boyutlandırma

Proje ortamında bir aileyi yeniden boyutlandıramaz veya ölçeklendiremezsiniz. Aile Düzenleyicisinde “Family Editor“ bir aileyi ölçeklemek için, boyutunu ayarlayan bir parametre oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.