1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanları  Ödünç Alma

Çalışma setinden bir öğe ödünç aldığınız zaman, adınız Çalışma Setleri “Worksets” iletişim kutusunda borçlu “borrower“ olarak listelenir. Adınız ayrıca Özellikler “Properties“ paletinde Parametre olarak Düzenlenmiş “Edited by parameter“ olarak da görüntülenir.

Bir öğeyi ödünç almanın en basit yolu, öğede değişiklik yapmaktır. Şayet öğenin ait olduğu çalışma setini başka bir kullanıcı tarafından sahiplenmemişse, otomatik olarak o öğenin borçlusu haline gelir ve değişiklik yapabilirsiniz.

Bir öğe ödünç almak için:

  1. Sizin tarafınızdan düzenlenmemiş bir öğe seçin. durum çubuğundaki Yalnızca Düzenlenebilir “Editable Only“ seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.
  2. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, düzenlenmeyen öğeler, çizim alanında seçtiğinizde Öğeyi düzenlenebilir “Make element editable“ yap simgesini görüntüler.

3. Çizim alanındaki Öğeyi düzenlenebilir yap “Make element editable“ [ ] simgesine tıklayın veya öğeye sağ tıklayın ve açılan kısa yol menüsünden Öğeleri Düzenlenebilir Yap “Make Elements Editable“ seçeneğini seçin.

4. Şayet öğeyi o anda başka düzenleyen kullanıcı yoksa, öğe düzenlemeniz için açılacaktır.

5. Şayet başka bir ekip üyesi öğeyi düzenliyorsa veya öğenin ait olduğu çalışma setinin sahibiyse, diğer ekip üyesi (sahip) öğeyi merkeze tekrar kaydedene kadar öğeyi düzenleyemeyeceğinizi belirten bir mesaj görüntülenir.

Not: Şayet başka bir ekip üyesi tarafından düzenlenmekte olan bir öğede değişiklik yapmaya çalışırsanız, aynı mesaj görüntülenir ve öğeyi ödünç almak için bir istekte bulunmanıza olanak tanır.

  1. Hata “Error” iletişim kutusunda İstek Yerleştir “Place Request” düğmesine tıklayın.
  2. Yerleştirilen İsteği Düzenle “Editing Request Placed“ iletişim kutusu görüntülenir.
  3. Öğenin sahibi, isteğinizle ilgili otomatik bildirim alır.

Not: Öğenin sahibi öğeyi merkezi ile senkronize edip; öğeden ayrılırsa isteğiniz otomatik olarak size verilir.

  1. İsteğinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için, Yerleştirilen İsteği Düzenle “Editing Request Placed“ iletişim kutusunu açık bırakabilir veya iletişim kutusunu kapatmak ve çalışmaya devam etmek için, Kapat “Close” düğmesine tıklayabilirsiniz. Şayet öğeyi düzenlemeye çalıştıysanız, düzenlemeyi iptal etmek için, Hata “Error“ iletişim kutusunda İptal “Cancel“ düğmesine tıklayın.
  2. Şayet dosyada başka bir değişiklik yapmaz ve kaydetmeden kapatırsanız, yerel dosyayı yeniden açtığınızda bir İzin Ver/Engelle “Grant/Deny” bildirimi almazsınız. Bildirim almak için, dosyayı kapatmadan önce kaydedin.

Not: Yerleştirilen İsteği Düzenle “Editing Request Placed“ iletişim kutusunu kapatmak isteğinizi iptal etmez ve isteğiniz karşılığında veya reddedildiğinde bir bildirim iletisi alırsınız. İsteğinizin durumunu kontrol etmek için, durum çubuğunda Düzenleme İstekleri“Editing Requests” [  ] simgesine tıklayın veya İşbirliği “Collaborate“ sekmesi içerisinde > Senkronize Et “Synchronize“ panelinde > Düzenleme İstekleri “Editing Requests“ [ ]  komut simgesine tıklayarak İstekleri Düzenleme “Editing Requests“ iletişim kutusunu açın.

  1. Merkezi ile senkronize ettiğinizde, ödünç alınan öğeler varsayılan olarak kaldırılır. Merkezi ile Senkronize Et “Synchronize with Central“ iletişim kutusundaki Ödünç Öğeleri “Borrowed Elements“ temizleyerek bunları saklayabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.