Elemanları Hizalama

Bir veya daha fazla öğeyi seçilen bir öğeyle hizalamak için Hizala “Align” aracını kullanın.

Bu araç genellikle duvarları, kirişleri ve çizgileri hizalamak için kullanılır; ancak diğer eleman tipleriyle de kullanılabilir.

Örneğin, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşlerde duvarların yüzey desenlerini diğer öğelerle hizalayabilirsiniz.

Hizalanacak elemanlar aynı tipte veya farklı ailelerden olabilirler. 2 boyutlu 2B “2D”, 3 boyutlu 3B “3D” plan görünüşünde veya cephe görünüşünde öğeleri hizalayabilirsiniz.

Örneğin, Hizala aracını kullanarak:

 • Duvarların veya kirişlerin uçlarını seçilen bir kiriş, çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz. (Bu eylem hizalanmış duvarların veya kirişlerin boylarını uzatır.)
 • Duvarların veya kirişlerin merkezlerini seçilen bir kiriş, çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz. (Bu eylem hizalanmış duvarları veya kirişleri hareket ettirir.)
 • Pencerelerin yüksekliklerini seçilen bir çizgi veya duvarla hizalayabilirsiniz.
 • Seçilen bitiş noktalarını (örneğin duvarların) seçilen bir çizgiyle birleştirebilirsiniz.

Örnekler

Izgara “Grid” çizgisi ve 4 kolon

Bir öğeye hizalamak için seçilen nokta

Elemanları hizalamak için:

 1. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Hizala “Align” [ ] komut simgesine tıklayın.

İmleç, Hizalama “Align” simgesiyle [  ] görüntülenir.

 1. Şeritteki Seçenekler “Options“ çubuğunda, istediğiniz seçenekleri seçin:
 • Birden çok öğeyi seçilen bir öğeyle hizalamak için, Birden Çok Hizalama “Multiple Alignment” seçeneğini seçin. (Alternatif olarak, hizalamak için, birden fazla öğe seçerken Ctrl tuşuna da basabilirsiniz.)
 • Duvarları hizalarken, seçilen duvarların nasıl hizalanacağını belirtmek için Tercih “Prefer“ seçeneğini kullanın:
 • Duvar Yüzlerini Wall Faces”,
 • Duvar Merkez Çizgilerini “Wall Centerlines”,
 • Çekirdek Yüzlerini “Faces of Core”
 • Çekirdek Merkezini “Center of Core”

kullanarak

Yukarıda sıralanan Çekirdek “Core“ seçenekleri, birden fazla katmana sahip duvarları ifade eder.

 1. (Diğer elemanları hizalayacak eleman) Referans “Reference“ elemanını seçin.
 2. Referans “Reference“ elemanla hizalamak için bir veya daha fazla eleman seçin.

Not: Seçmeden önce, öğenin referans öğeyle hizalanacak kısmı vurgulanana kadar imleci öğenin üzerine getirin. Sonra tıklayın.

 1. Şayet seçilen öğelerin referans öğeyle hizalı kalmasını istiyorsanız (daha sonra taşıyacaksanız), hizalamayı kilitlemek için, asma kilit simgesine tıklayın. Şayet başka bir şey yaptığınız için asma kilit simgesi artık görüntülenmiyorsa, şeritteki Düzenle “Modify “ simgesine tıklayın ve simgenin yeniden görüntülenmesi için referans öğeyi seçin.
 2. Yeni bir hizalama işlemi başlatmak için, bir kez Esc tuşuna basın.
 3. Hizalama aracından çıkmak için, iki kez Esc tuşuna basın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Nesne Stilleri

Revit’te Nesne Stilleri “Object Styles“ aracı, bir projedeki model öğelerinin, açıklama öğelerinin ve içe aktarılan …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.