1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanları Budama “Trim” ve Uzatma “Extend”

Bir veya daha fazla öğeyi bir sınırdan budamak veya bir sınıra uzatmak için Buda “Trim” ve Uzat “Extend“ araçlarını kullanın.

Paralel olmayan öğeleri bir köşe oluşturacak şekilde genişletebilir veya kesiştiklerinde bir köşe oluşturacak şekilde budayabilirsiniz. Budanacak bir öğe seçtiğinizde, imleç konumu öğenin saklanacak kısmını gösterir.

Video: Elemanları Budama “Trim” ve Uzatma “Extend”

Bu araçları aşağıdakiler gibi öğelerle kullanabilirsiniz:

  • Duvarlar
  • Çizgiler
  • Kirişler
  • Çerçeveler
  • MEP fabrikasyon boruları ve kanal işleri

Elemanları budamak veya uzatmak için:

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Şayet … yapmak istiyorsanız

… yapın

Seçili 2 öğeyi bir köşe oluşturacak şekilde budamak veya uzatmak 1.      Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Köşeye Buda/Uzat “Trim/Extend to Corner“ [ ] komut simgesine tıklayın.

2.      Öğelerin her birini seçin.

Not: Köşeyi oluşturmak için, budanması gereken bir öğe seçerken, öğenin saklanacak kısmını tıkladığınızdan emin olun.

Bir öğeyi başka bir öğe tarafından tanımlanan bir sınırdan budamak veya sınıra uzatmak 1.      Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Tek Elemanı Buda/Uzat “Trim/Extend Single Element “ [ ] komut simgesine tıklayın.

2.      Sınır olarak kullanılacak referans öğeyi seçin. Ardından kırpılacak veya genişletilecek öğeyi seçin.

Not: Bu öğe sınırı geçerse, tıklattığınız bölüm korunur. Sınırın diğer tarafındaki kısım budanır.

Birden fazla öğeyi başka bir öğe tarafından tanımlanan bir sınırdan budamak veya sınıra uzatmak 1.      Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Birden Çok Öğeyi Kırp / Uzat “Trim/Extend Multiple Elements” [ ] komut simgesine tıklayın.

2.      Sınır olarak kullanılacak referans öğeyi seçin. Budanacak veya uzatılacak öğeleri seçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini veya her ikisini kullanın:

·         Budanacak veya uzatılacak her öğeyi seçmek için, öğelere tek tek tıklayın.

·         Budanacak veya uzatılacak öğelerin etrafına bir seçim penceresi çizin.

Not: Şayet seçim penceresini sağdan sola çizerseniz, öğelerin pencere içerisinde tamamen yer alması gerekmez. Şayet soldan sağa çizerseniz, yalnızca pencere içerisinde tam olarak bulunan öğeler seçilir.

Sınırı aşan tüm öğeler için, bir öğenin tıklattığınız kısmı korunur. Seçim kutusu çizerken, öğenin, seçimi başlatmak için tıklattığınız yerle aynı taraftaki parçaları korunur. Sınırın diğer tarafındaki parça veya parçalar budanır.

Bir öğeyi 2 nokta arasında budamak 1.      Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Öğeyi Böl “Split Element” [   ] komut simgesine tıklayın.

2.      Şeritteki Seçenekler “Options“ çubuğunda, İç Segmenti Sil “Delete Inner Segment “ seçeneğini seçin. İstenen sınırları tanımlamak için, elemanın 2 noktasını tıklayın.

3.      İç segment silinir ve kalan parçalar korunur.

  1. Seçili olan seçenekle öğeleri budamaya veya uzatmaya devam edin veya farklı bir seçenek belirleyin.

Not: Araç etkin durumdayken istediğiniz zaman farklı bir Buda/Uzat “Trin/Extend” seçeneği belirleyebilirsiniz. Bu, önceki seçenekle yapılan tüm ilk seçimleri de temizler.

  1. Araçtan çıkmak için, Esc tuşuna basın.

Köşeye Buda /Uzat “Trim/Extend to Corner“ aracı için ön izleme

Köşeye Buda /Uzat “Trim/Extend to Corner“ işleminin sonucu

Sınır olarak yatay duvar seçiliyken Tek Elemanı Buda/Uzat “Trim/Extend Single Element“ seçeneğinin ön izlemesi

Tek Elemanı Buda/Uzat “Trim/Extend Single Element“ işleminin sonucu

Yatay duvar sınır olarak seçiliyken Birden Çok Öğeyi Buda/Uzat “Trim/Extend Multiple Elements“ seçeneğinin ön izlemesi

Sınırın üstünde en soldaki dikey duvarı tıklamanın, sınırın altındaki sonraki 2 duvarı tıklamanın ve sağdaki duvarı vurgulamanın sonucu

Sınır olarak seçilen yatay duvar ve seçim penceresi sağdan sola çizilmiş olarak Birden Çok Öğeyi Buda/Uzat “Trim/Extend Multiple Elements” seçeneğinin ön izlemesi

Dikey duvarları dahil etmek için sınırın altında başlayan bir seçim penceresi çizme işleminin sonucu

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.