1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanları Bölme

revit mimari iş akışları

Böl “Split” aracı (duvar veya boru gibi) bir elemanı seçili noktada keser veya 2 nokta arasındaki parçayı kaldırır. Bunun için:

  1. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Elemanı Böl “Split Element“ [  ] komut simgesine tıklayın.
  2. Şayet gerekiyorsa, şeritteki Seçenekler “Options” çubuğunda, İç Segmenti Sil “Delete Inner Segment“ seçeneğini seçin.
  3. Bu seçeneği seçtiğinizde, REVİT duvarın veya çizginin seçilen noktalar arasındaki parçasını kaldırır.
  4. Bölmek istediğiniz noktada öğeyi tıklayın. Şayet İç Segmenti Sil “Delete Inner Segment“ seçeneğini seçtiyseniz, segmenti kaldırmak için başka bir noktayı tıklayın.

Bir duvarı böldüğünüzde, ortaya çıkan parçalar bağımsız olarak çalışılabilen ayrı duvarlar olurlar. Boru gibi bir MEP öğesini böldüğünüzde, tek tek segmentler artık birbirlerine bağlı değildirler.

Bir boruyu böldüğünüzde, yönlendirme tercihlerindeki ayarlara göre bir bağlantı parçası eklenir. REVİT, birleşim alanının içeriğini kullanır. Şayet bir birleşim tanımlanmamışsa, REVİT flanş alanının içeriğini kullanır. Şayet hem Rakor hem de Flanş tanımlanmışsa, flanş alanının içeriği kullanılır. Bir kanalı böldüğünüzde, REVİT birleşim alanının içeriğini kullanır. Kablo tavasını veya kanalını böldüğünüzde, REVİT, Tir Özelliklerindeki “Type Properties” Birleşim “Union” alanının içeriğini kullanır.

Not: MEP Fabrikasyon parçaları için, Bölme “Split” aracı bir bağlantı eklemez. Bir kaplin “coupling“ yerleştirmek için, MEP Fabrikasyon Parçaları paletinden istediğiniz kaplini “coupling“ seçin ve Parça Ekle “Insert Part“ aracını kullanın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.