1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Elemanları Aynalama “Mirror”

Aynalama “Mirror” aracı, aynalama “mirror” ekseni olarak bir çizgi kullanarak seçilen bir model öğesinin konumunu tersine çevirir.

Aynalama “Mirror” eksenini seçebilir veya geçici bir eksen çizebilirsiniz. Seçilen bir öğeyi çevirmek veya bir öğenin kopyasını oluşturmak ve konumunu bir adımda tersine çevirmek için, Aynalama “Mirror” aracını kullanın.

Örneğin, bir duvarı bir referans düzlem boyunca aynalarsanız, duvar orijinalin karşısında ters çevrilir.

  1. Bir öğeyi aynalamak “mirror” için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Aynalanacak öğeyi seçin ve Düzenleme | <Element> “Modify | <Element>” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” panelinde > Aynalama – Eksen Seç “Mirror – Pick Axis” [ ] veya Aynalama – Eksen Çiz “Mirror – Draw Axis” [  ] komut simgesine tıklayın.
  • Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Düzenleme “Modify” paneli tıklayın ve Aynalama – Eksen Seç “Mirror – Pick Axis” [ ] veya Aynalama – Eksen Çiz “Mirror – Draw Axis” [  ] komut simgesini seçin. Ardından aynalanacak öğeyi seçin ve Enter tuşuna basın.

İpucu: Kapılar ve pencereler gibi öğeleri, üzerine yerleştirildikleri ana taşıyıcı elemanlar olmadan seçebilirsiniz.

Ayna eksenini temsil eden çizgiyi seçmek için Aynalama Eksenini Seç “Pick Mirror Axis “ komut simgesine tıklayın veya geçici bir aynalama eksen çizgisi çizmek için, Ayna Ekseni Çiz “Draw Mirror Axis“ komut simgesine tıklayın.

  1. Seçilen öğeyi (bir kopyasını yaratarak) aynalamak yerine taşıyarak aynalamak için, şeritteki Seçenekler “Options“ çubuğunda Kopyala “Copy” işaretleme kutusunun işaretini temizleyin.

İpucu: Şeritteki Seçenekler “Options“ çubuğunda Kopyala “Copy” işaretleme kutusunun işaretini temizlemek için, CTRL tuşunu da kullanabilirsiniz.

  1. Aynalama “Mirror” ekseni olarak kullanılacak çizgiyi seçin veya çizin.
  2. Yalnızca imlecin çıtçıtlanabileceği bir çizgi veya referans düzlemi seçebilirsiniz.

REVİT seçilen öğeyi taşır veya kopyalar ve konumunu seçilen eksenin karşısında tersine çevirir.

Örnek

(Kopyalanarak) aynalanacak öğeyi ve aynalama “mirror” eksenini seçme

(Kopyalanarak) aynalanmış kapı

Yapısal Örnek

(Kopyalanarak) aynalanacak öğeyi ve aynalama “mirror” eksenini seçme

(Kopyalanarak) aynalanmış donatılar

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.