1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Dinamik Öbek “Dynamic Block” Öğreticisi

Bu Eğitimde öbeklerinizi “block” daha esnek ve daha akıllı hale getirmek için, öbeklerinize “block” parametre “parameter” ve eylemleri nasıl ekleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Ele alacağımız örnekte, bir masa,  bir koltuk, bir telefon ve bilgisayar grubu ile çalışacağız.

Koltuğu, telefonu ve bilgisayar grubunu içeren bir dinamik öbek “dynamic block yaratacağız ama bu öbekte “block” koltuğu bağımsız olarak hareket ettirebilecek (move), belirli kısıtlar dahilinde masayı sündürebilecek (strech), bilgisayar grubunun bir öğesi olan monitörü aşağı açılır listeden seçerek sündürebilecek (strech) ve telefonu görünür “visible” ve görünmez “invisible” yapacağız.

Şayet bu güçlü ve faydalı yeni özelliği anlamak iatiyorsanız, bu eğtim tam sizlik.

Not: Bu eğitimde, eğik yazılar talimatlar, dosya veya klasör isimleri ve program ekranında görünen terimler için kullanılmıştır. Koyu yazılar ise, sizin programda komut satırına yazmanız gereken veriler için kullanılmıştır. ¬ sembolü Enter a basın anlamındadır.

Adım adım: Dinamik Öbekleri “Dynamic Blocks“ Yaratma ve Çizime Yerleştirme

1. Bu öğreticinin eki olan rar dosyası içindeki Masa Seti.dwg ismli dosyayı açın. Bu dosya aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi (telefon, bilgisayar seti, masa ve koltuktan oluşan) ofis mobilyalarını içermektedir.

Ofis mobilyaları AutoCAD Çizimi

Şekil 1: Birkaç öbek “block” içeren ofis mobilyaları. Bu öbekler “blocks” dinamik öbek “dynamik block” olarak tanımlanırsa, daha yaralı olabilirler.

2. Bu çizimi masa seti-1.dwg olarak farklı kaydedin. (çizimin orijinal halini bozmayın, böylece tekrar kullanmak gerekirse orjinali kullanabilirsiniz.)

3. Farenin imlecini çizimin içinde her hangi bir kısmın üzerine getirdiğinizde, tüm çizimin içindekilerin masa seti isimli tek bir öbek “block” olduğunu göreceksiniz.

4.  Öbek düzenleyiciyi “block editor” çalıştırmak için komut satırına BEDIT yazın ve Enter’a basın. Öbek tanım “block definition” iletişim kutusunda Masasetini seçin ve OK düğmesine basın. Öbek Düzenleyici “Block Editor” Masa Seti (Bu Set telefon, Bilgisayar seti, Masa ve koltuk nesnelerini içermektedir) öbeği “block” ile açılacaktır. Öbek düzenleyiciyi “block Editor” içerisinde Masa Seti öbeğinin “block” elemanları ile ayrı ayrı çalışacaksınız. Öbek yazma “The Block Authoring” paleti de açılacaktır.

5.  Koltuğu öbeğin “block” diğer elemanlarından bağımsız olarak kaydırmak isteyebilirsiniz. Bunun için, üst şeritte yönet “manage” sekmesinde Öbek yazma “Block Authoring” komutuna tıkladığınızda, ekranın sağ tarafında Öbek yazma “Block Authoring” paleti açılacaktır. Bu palette parametreler “parameters” sekmesinde nokta parametresi “point parameter” komutunu seçin ve

6.  Aşağıdakileri takip edin:

Parametre yerini tanımlayın veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Zincir”Chain”/Tanım”Description”/Palet”Palette”]: Sağ tıklayın ve Etiketi “Label” seçin.

Pozisyon özellik etiketini girin <Pozisyon”Position”>: Koltuk Yeri “Chair Location”  ¬

Parametre “parameter” yerini tanımlayın veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Zincir”Chain”/Tanım”Description”/Palet”Palette”]:

Koltuğun ön kısmının orta noktasını tıklayın.

Etiket “label” yeri belirleyin: Koltuk yeri etiketi için, bir noktaya tıklayın.

7. Nokta parametresine “Point parameter” taşıma eylemi eklemek için, eylemler “actions” sekmesine tıklayın ve taşı “move” eylemini seçin. Daha sonra aşağıdaki uyarıları (veri isteklerini) takip edin:

Parametre Seç: Etiketine tıklayarak nokta parametresini “point parameter” seçin.

Eylem “Action” için seçim kümesi belirleyin.

Nesneleri seçin: koltuğu oluşturan tüm nesneleri seçin. (Bu örnekte, parametrenin “parameter” kendisinin seçim kümesine dahil edilmesi veya edilmemesi herhangi bir fark yaratmaz.)

Nesneleri Seçin: ¿

Eylem yerini tanımlayın veya [Çarpan/Öteleme”Offset”]: Eylemi koltuğun orta noktasına yerleştirin (veya koltuğa yakın herhangi bir yere).

8. Masaya doğrusal parametre “linear parameter” eklemek için, parametreler “parameters” sekmesine tıklayın ve doğrusal parametreyi “linear parameter” seçin. Sonrasında aşağıdakileri takip edin:

Başlangıç noktasını tanımlayın veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Zincir”Chain”/Tanım”Description”/Dayanak”Base”/Palet”Palette” /Değer gir”Value set”]:

Sağ tıklayın ve Etiketi “Label” seçin.

Mesafe özellik etiketini girin <Mesafe”Distance”>: Masa uzunluğu  ¬

Başlangıç noktasını tanımlayın veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Zincir”Chain”/Tanım”Description”/Dayanak”Base”/Palet”Palette” /Değer gir”Value set”]:

Sağ tıklayın ve Değer giri ”Value set” seçin.

Mesafe değerini girin tipi ayarlayın [Hiçbiri”None”/Liste”List”/Artış”Increment”] <Hiçbiri”None”>: Aşağı açılır listeden artış miktarını seçin.

Artış uzunluğunu girin: 6  ¬

Minimum uzunluğu girin: 48  ¬

Maksimum uzunluğu girin: 72  ¬

Başlangıç noktasını belirleyin

Zincir”Chain”/Tanım”Description”/Dayanak”Base”/Palet”Palette” /Değer gir”Value set”]:Masanın üst sol köşesini seçin.

Uç noktayı tanımlayın: Masanın sağ üst köşesini seçin.

Tiket yerini tanımlayın: Masanın üzerinde bir yere tıklayın.

9. İşleri kolaylaştırmak için, doğrusal parametre “linear parameter” olarak sadece sağ tutamacı “grip”istiyoruz. Bu bize masanın sadece sağa doğru sündürülmesine izin vermeyi sağlıyor.  Doğrusal parametreyi “linear parameter” seçin. Sağ tıklayın ve tutamaç görüntüleyi “grip display” seçin > 1. Sol tutamaç kaybolacaktır.

10. Eylemler “Actions” sekmesine tıklayın ve sündür “strech” eylemini seçin. Aşağıdaki uyarıları (veri isteklerini) takip edin:

Parametre “parameter” seçin: etiketine tıklayarak doğrusal parametreyi “linear parameter” seçin.

Eylemle ilişkilendirmek için, parametre noktasını tanımlayın veya enter  ¬

[Başlangıç noktası”STart point”/İkinci nokta”Second point”] <Başlat”Start”>: İmleci sağ tutamacın üzerinden geçirin ve tıklayın.

Sündürme “Strech” penceresinin ilk köşesini tanımlayın veya [CPoligon”CPolygon”]: noktasına tıklayın.

Karşı köşeyi tanımlayın:‚ noktasına tıklayın.

Sündürülecek nesneyi tanımlayın: ‚ noktasına yakın bir yere tıklayın (fakat‚ noktasının üzerine değil)

Karşı köşeyi tanımlayın:  noktasına yakın bir yere tıklayın (fakat noktasının üzerine değil)

Nesneleri seçin: Enter’a basın.

Eylem yerini tanımlayın veya [Çarpan”Multiplier”/ Öteleme”Offset”]: Masanın sağ tarafındaki tutamacın sağına eylem etiketini yerleştirin.

11. Öbek “Block” Şekil 2 deki gibi görünmelidir.

Şekil 2: Koltuğa taşı, masaya sündür eylemi eklendikten sonra Masa Seti öbeği “block”.

12. Çeşitli ebatlarda izleyiciler tahsis etmek için,  parametreler “parameters” sekmesine tıklayın  ve doğrusal parametreyi “linear parameter” seçin. Daha sonra sağ tıklayın ve etiket “label” seçeneğini seçin. İzleyci genişliği “Monitor width” yazıp enter a basın  ¿.

13. Sonraki iki uyarılarıda (veri isteğinde), şekil 2 deki ƒ ve „ noktalarına tıklayın. Daha sonra parametre etiketini “parameter label” masa setindeki monitor çiziminin üzerine yerleştirin.

14. Özellikler paletinde bir değer seti yaratabilirsiniz.  İzleyci genişliğini “monitor width” parametresini seçin ve (Ctrl+1) e basarak özellikler paletini açın. Değer seti kısmından uzunluk tip öğesinden“dist type item” listeyi “list” seçin. Uzunluk değer listesi öğesinin yanındaki elipse “Ellipsis” tıklayın. (. . .) düğmesine tıklayarak Uzunluk değeri ekle “Add Distance Value” iletişim kutusunu açın. O anki genişlik halihazırda orda olacaktır. Metin kutusu ekle kısmına 18-1/2 yazıp enter a basın  ¬. Değer 1′-6 1/2″ e değişecek ve liste kutusunun altına kayacaktır. Tekrar metin kutusu ekle kısmına 20-1/2 yazıp enter a basın  ¬. İletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesine tıklayın. Özellikler paletini kapatın veya küçültün.

15. Doğrusal parametreleri “linear parameter” seçin. Sağ tıklayın ve tutamaç görüntüleyi “Grip Display > 1 seçin.

16. Öbek “Block” yetkilendirme “authoring” paletinde eylemler “actions” sekmesini seçerek sündür “Stretch” eylemini seçin. Parametre seç veri istemi (uyarısı) geldiğinde, az önce yarattığınız paremetreyi “parameter” seçin. Sonraki “next” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, sündürme “strech” çerçevesini belirlemek için, sağdaki parametre “parameter” noktasını tıklayın. Şekil 2’deki önce … sonra † iie işaretli noktalara tıklayın. Nesneleri seçmek için, monitörün üzerindeki önce † sonra … ile işaretli noktaların yakınına tıklayın.

17. Monitör için döngüsel parametre “parameter” yaratmak istiyoruz. Parametreler “parameters” sekmesinde döngüsel parametreyi “lookup parameters” seçip monitör üzerinde bir yere tıklayın. Eylemler “Actions” sekmesinde döngü eylemini “lookup action” seçin. Döngüsel parametreyi “lookup parameters” seçip üzerindeki bir noktaya tıkladığınızda döngü tablosu özellikleri “property lookup table”  iletişim kutusu açılacaktır.

18. Parametre özellikleri ekle “add parameters properties” iletişim kutusunda özellikler ekle “add properties” düğmesine tıklayarak, doğrusal 1 “linear 1” parametresini “parameter” seçin ve OK düğmesine tıklayarak döngü tablosu özellikleri “property lookup table”  iletişim kutusuna geri dönün. Özellikler girişi “input properties” kısmında monitör eni başlığının altındaki ilk satıra tıklayın ve aşağı açılır listeden ilk ölçüyü “measurement” seçin. Aynı satırda döngüsel özellikler “lookup properties” kısmında 15″ monitor. yazın. (unutmayın ki monitörler köşegenleri boyunca ölçülürler, bu yüzden 15″ monitorün eni 15″ gelmeyecektir.) Özellikler girişi “input properties” kısmının ikinci satırında, ölçüyü seçin ve sağ tarafa 17″ monitor girin. Sol tarafta üçüncü satırda son ölçüyü “measurement” seçin ve sağ tarafa 19″ monitor girin.

19. Salt okunur hücresine tıklayın ve aşağı açılır listeden ters döngüye izin ver seçeneğini seçin. Döngü Tablosu Özellikleri “property lookup table” Şekil 3’deki gibi görünmelidir. OK düğmesine tıklayın.

Döngü Tablosu Özellikleri “property lookup table”

Şekil 3: Döngü Tablosu Özellikleri “property lookup table” iletişim kutusu çizimdeki bilgisayar monitörü için döngü tablosu yaratmaya hazırdır.

20. Bazı insanların masasında telefon olmayabileceği için, çizimdeki telefon için görünürlük parametresi “visibility parameter” ve eylemi “action” yaratmak istiyoruz. Parametreler “parameters” sekmesinde görünürlük parametresini “visibility parameter” seçin ve aşağıdaki veri istemlerini (uyarıları) takip edin:

Parametre “Parameter” yerini belirleyin veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Tanım”Description”/Palet”Palette”]: sağ tıklayın ve etiketi “label” seçin.

Görünürlük “visibility” özellik etiketini “label” girin< Görünürlük “Visibility”>: Telefon/Telefon Yok ¬

Parametre “Parameter” yerini belirleyin veya [İsim”Name”/Etiket”Label”/Tanım”Description”/Palet”Palette”]: Telefona yakın bir yere tıklayın.

21. Öbek Düzenleyici “Block Editor” araç çubuğundan görünürlük durumlarını yönet “Manage Visibility States” düğmesine tıklayın. Görünürlük durumları “Visibility States”  iletişim kutusu açılacaktır. Görünürlük durumları 0 nesne ve Telefon Var yazıp ¬. Yeni görünürlük durumu iletişim kutusunun görünürlük durum ismi metin kutusunda yeni “new” düğmesine tıklayın. Telefon Yok yazıp ¬. Öbek “Block” Düzenleyiciye geri dönmek için iki kere OK düğmesine basın.

22. Görünürlük durumları “Visibility States” aşağı açılır listesinden, Telefon Yok yazısının görüntülendiğine emin olun; şayet böyle değilse, Telefon Yok yazısını seçin. Öbek “Block” Düzenleyici araç çubuğunda görünmez yap “make invisible” düğmesine tıklayın. Nesneleri seçin: veri istemi (uyarısı) geldiğinde, çizimdeki telefona ait tüm çizgileri seçin ve seçimi bitirmek için, Enter’a basın ¬. Görünürlük durumları “Visibility States” tekrar kontrol etmek için, Telefon Var durumunu seçin ve telefonun görünür olduğuna emin olun.

23. Öbeğinizin “Block” Şekil 4’deki gibi görünmesi gerekmektedir. Öbek Düzenleyici “Block Editor” araç çubuğunda öbek tanımını “block definition” kaydet düğmesine tıklayın. Şayet çizimdeki öbek “block” referansını güncellemek istiyormusunuz şeklinde bir soru bilgi istemi (uyarısı) gelirse, Evet “YES” düğmesine tıklayın. Daha sonra Öbek Düzenleyiciyi “Block Editör” kapatıp çiziminizi kaydedin.

Dinamik Öbeğin “Dynamic Block” Öbek Düzenleyicideki “Block Editor” bitmiş hali.

Şekil 4: Dinamik Öbeğin “Dynamic Block” Öbek Düzenleyicideki “Block Editor” bitmiş hali.

 

24. Ön tanımlı veya alışkın olduğunuz şablonu kullanarak yeni bir çizim başlatın. Tasarım Merkezini “Design Center” açın. Dizin listesi panosunda araştır düğmesine tıklayın ve masa seti-1.dwg isimli dosyaya çift tıklayın. Öbekler “Blocks” düğmesine tıklayarak, Tasarım Merkezini “Design Center” sağ tarafından Masa Seti isimli öbeği “block” işaretleyerek çiziminize sürükleyin.

Not:

Şayet öbeği bir çizimin içinde yarattıktan sonra dinamik hale getirdiyseniz, o öbeği “block çizimize yerleştirmek için, Tasarım Merkezini “Design Center” kullanmanız gerekecektir. Şayet o anki çizimi yerleştirmeyi denerseniz, dinamik olmayan normal bir öbek “block” elde edersiniz. Bununla birlikte, şayet öbeği “block” kaynak çizimin içerisinde yaratmazsanız ve dinamik öbeği “dynamic block” çizimde öbeği hiç yaratmamış ve isim vermemiş olsanız bile Öbek Düzenleyicide “Block Editor” yaratırsanız, INSERT komutunu kullanarak Öbek Düzenleyicide “Block Editor” yarattığınız bu dinamik öbeği “dynamic block” o anki çiziminize yerleştirebilir ve öbeğin “block” dinamik özelliklerini kullanabilirsiniz.

25. Yaklaş “Zoom” seçin ⇒Genişletilmiş ”Extents”. Tasarım Merkezi “Design Center” penceresini kapatın veya küçültün.

26. Masa Seti öbeğini “block” seçin. Öbek “Block” Şekil 5’deki gibi görünüyor olmalıdır.

Dinamik öbeği “dynamic block” seçtiğinizde öbeğin “blocks” dinamik özellikleri için mavi renkli tutamaçları “grips” göreceksiniz.

Şekil 5: Dinamik öbeği “dynamic block” seçtiğinizde öbeğin “blocks” dinamik özellikleri için mavi renkli tutamaçları “grips” göreceksiniz.

 

27. Masanın sündürme tutamacına tıklayın ve masayı sola doğru 6 inç küçültün. Bilgisayar da masa ile birlikte tanınacaktır.

28. Koltuğun taşıma tutamacına tıklayın ve koltuğu sola doğru taşıyın. Göreceksiniz ki, koltuk hala bilgisayarı ortalayarak durmaktadır.

29. Monitörün döngüsel tutamacına tıklayıp aşağı açılan listeden 19″ monitörü seçtiğinizde monitör genişleyecektir.

30. Telefonun görünürlük tutamacını seçin ve Click the phone’s visibility grip and choose No phone from the drop-down list. The phone disappears.

31.  Tutamaçlarla oynamaya devam edin ve mümkün olan tüm seçenekleri deneyerek dinamik öbeklerle “dynamic blocks” neler yapabileceğinizi tecrübe edin.  Bu çizimi kaydetmenize gerek yok.

Masa Seti AutoCAD Dosyası:

İndirme Linki: Masa_Seti

Rar Şifresi: autocadbeyni.com

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Altlıklar “Underlay” Hakkında

Revit’te koordinasyon ve inşaat için farklı kotlardaki bileşenlerin ilişkisini anlamanız gerektiğinde Altlıklar “Underlays” yararlıdırlar. Video: …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.