1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Dinamik Bloklarda “Dynamic Blocks” Otomatik olarak Etiketleyebileceğiniz Alanları “Fields” Kullanın

AutoCAD 2005 sürümü ve daha üst sürümlerinde nesneler hakkında bilgiler tanımlayabileceğiniz otomatik etiketler “labels” yaratmak için, alanları  “fields” kullanabilirsiniz.

Önceki makalelerimden birisinde size  Kapalı bir Şeklin Alanı Nasıl Görüntülenir” başlığı altında alan “area” bilgisini görüntülemek için alanları “fields” nasıl kullanacağınızı anlatmıştım.

Yine daha önceden Öznitelikler “Attributes”  Oluşturmamakalesinde Özniteliklerde “Attributes”  alanları  “fields” kullanmaktan bahsetmiştim.

Bu makalede ise, öbeklere “blocks” iliştirilmiş etiketler olan öznitelikleri “attributes” kullanma konusunu detaylı olarak anlatacağım.

Aşağıdaki örnek size dinamik öbeklerin “dynamic blocks” geometrik parametre bilgilerini görüntüleyen alanların “fields” nasıl kullanılacağını gösterecektir.

  1. Öbek Düzenleyiciyi “Block Editor” açın. (Araçlar ”Tools” ⇒ Öbek Düzenleyici “Block Editor”

veya Öbekler & Referanslar”Blocks & References” sekmesi ⇒ Öbek Paneli “Block Panel” ⇒ Öbek Düzenleyici “Block Editor”.

  1. Öbek “Block” için bir nesne yaratın.
  2. Etiketlemek istediğiniz parametreyi “parameter” ve eylemi “action” yaratın. Örneğin, Ben masa için bir doğrusal parametre “linear parameter” ve sündür eylemi “strech action” yarattım. Doğrusal parametrenin “Linear parameter” etiketini Özellikler “Properties” paletinden Uzunluk “Length” olarak yeniden isimlendirdim. Şayet daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, önceki yayınlarımdan olan Dinamik Öbek “Dynamic Block” Öğreticisi  makalesini okuyunuz.

  1. ATTDEF komutunu çalıştırın (Çizim ”Draw”⇒ Öbek “Block” ⇒ Öznitelikleri tanımla “Define Attributes“

veya Öbek & Referanslar “Blocks & Reference” sekmesi ⇒ Öznitelikler “Atrtributes” paneli ⇒ Öznitelikleri tanımla “Define Attributes“.

  1. Öznitelik Tanımı “Attribute Definition” iletişim kutusunda,  Uzunluk “Length” gibi bir etiket ismi yazın. Ön tanımlı giriş için, numerik değerden önce görüntülenecek istediğiniz metini örneğin Uzunluk: “Length:” yazın. (iki nokta üst üsteden (:) sonra bir boşluk bırakın.) Sabit “Constant” işaret kutusunu işaretleyin. Böylece programdan her hangi bir veri istemi (uyarı) görüntülenmeyecektir. Bütün mesele etiketi otomatik olarak yapmaktır. Metin Ayarları “Text Settings” kısmını istediğiniz gibi ayarlayın.
  2. Daha sonra ön tanımlı metin kutusuna sağ tıklayın veya Alan “Field” iletişim kutusunda sağ taraftaki Alan Yerleştir “Field Insert” düğmesine tıklayın. Alan kategorisi aşağı açılır listesinden Nesneleri “Objects” seçin. Daha sonra alan “field ismine göre Öbek Yerleştiriciyi “Block Place holder” seçin.Öbek referans özelliği kullandığınız parametre ile aynı isimde olmalıdır. Bu örnekte Uzunluk: “Length:”  istediğiniz düzeni ayarladıktan sonra OK düğmesine tıklayın.

Not: Uzunluk: “Length:”  özelliği listede tektir, çünkü Sadece Uzunluk: “Length:”  isimli tek bir parametre yaratmıştık. Diğer Özellikler diğer tüm öbekler için geçerli olacaktır.

  1. Şimdi aşağıdaki şekilde görünen Öznitelik Tanım “Attribute Definition” iletişim kutusuna geri dönmüş olmalısınız. OK düğmesine tıklayın. Etiketi “Label” çiziminizde istediğiniz yere yerleştirin.

  1. Öbek Düzenleyicide “Block Editor“ Kaydet “Save” düğmesine tıklayarak dinamik öbeği “ dynamic block” kaydedin. Öbek Düzenleyicide “Block Editor“ kapatın.
  2. Çiziminize geri dönün, öbeği yerleştirin (Yerleştir “Insert” ⇒ Öbek “Block” veya Öbekler & Referanslar”Blocks & References” sekmesi ⇒ Öbek “Block” paneli ⇒ Yerleştir “Insert”). Yerleştirme noktasını tanımlamadan önce etiket için aşağıdakileri göreceksiniz.

 

Öbeği “Block” çizime yerleştirdikten sonra, alanın “field” nümerik değerini göreceksiniz.

  1. Dinamik öbeği “dynamic block” değiştirdikten sonra, alanı “field” güncellemeniz gerekmektedir. Bu örnekte, uzunluk “length” parametresini değiştirmek masanın boyunu uzatacaktır. Alanı “Fields” güncellemek için, komut satırına Enterupdatefield yazın ve Enter’a basın.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Altlıklar “Underlay” Hakkında

Revit’te koordinasyon ve inşaat için farklı kotlardaki bileşenlerin ilişkisini anlamanız gerektiğinde Altlıklar “Underlays” yararlıdırlar. Video: …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.