1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Dinamik Blok Tanımına Arama “Lookup” Eylemi “Action” Ekleme

 1. Şeritin Yerleştirme “Insert” sekmesinin> Blok Tanımlama “Block Definition” panelindeki > Blok Düzenleyicisi “Block Editor”  komut düğmesini tıklayın.
 2. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, Blok Yetkilendirme “Block Authoring” paletleri penceresinin, Eylemler “Actions” sekmesindeki , Arama “Lookup” eylem “action” araç düğmesine tıklayın.
 3. Blok Düzenleyicisinin “Block Editor” çizim alanında, bir Arama “Lookup” eylemi “action” ile ilişkilendirmek için, bir Arama “Lookup” parametresi seçin. (Arama “Lookup” parametresi ile sadece tek bir Arama “Lookup” eylemi “action” ilişkilendirebilirsiniz.)
 4. Eylemin “Action” yerini belirleyin.
 5. Şayet gerekiyorsa, Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table” iletişim kutusunda, istediğiniz değişiklikleri yapın..
 6. OK düğmesine tıklayın.
 7. Blok Düzenleyicisi “Block Editor” özel sekmesinin > Aç*Kaydet ”Open/Save” panelindeki > Bloğu Kaydet “Save Block”  komut düğmesine tıklayın.
 8. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, işinizi bitirdiğiniz zaman, Blok Düzenleyicisini Kapat “Close Block Editor” komut düğmesine tıklayın.

Arama “Lookup” Eylemleri “Action”

Arama “Lookup” tabloları, dinamik blok referansının parametre değerlerini d(örneğin, bir model veya parça numarası) gibi başka belirtilen verilerle ilişkilendirir.

Aynen blok öznitelik “attribute” verilerini süzdüğünüz gibi, dinamik blok referanslarından da , öznitelik “attribute” verilerini süzebilirsiniz.

Bir dinamik blok tanımındaki parametre değerleri arama tablosundaki bir giriş özellik değeriyle eşleştiğinde, karşılık gelen arama özellik değeri blok referansına atanır. Bu arama özellikleri ve değerleri, Özellikler “Properties” paletinin Özel “Custom“ kısmında görüntülenir.

Arama tabloları aşağıdaki özellikleri destekler:

 • (Örneğin, nokta “point”, doğrusal “linear”, açısal “polar”, XY ve dönme “rotation” parametreleri için mesafe ve açılar) gibi tüm sayısal parametre özellikleri
 • (Örneğin, çevir “flip “ ve görünürlük “visibility” parametresi değerleri) gibi metin dizgesi parametre özellikleri

Not: Kısıt “Constraint” parametreleri bir arama “lookup” tablosuna eklenemez. Bunun yerine, Blok Özellikleri Tablosunu “Block Properties Table“ kullanmalısınız.

Arama “Lookup” Tablosuna Özellikler ve Değerler Ekleme

Özellik Arama “lookup” tablosu, giriş ve arama özelliklerini içerir.

 • Giriş özellikleri. Parametreler. Her parametre bir sütuna karşılık gelebilir (arama, hizalama ve taban noktası parametreleri hariç). Özellik adı olarak parametre etiketi kullanılır.
 • Arama özellikleri. arama “lookup” parametreleri olup; her arama parametresi bir sütuna karşılık gelebilir. Arama “Lookup” parametresi etiketi “label“ özellik adı olarak kullanılır.

Her bir sütundaki hücrelere değer eklemek için bir hücreyi tıklayın ve bir değer girin. Şayet tabloda bir giriş özelliği (parametre) için bir değer seti tanımladıysanız, kullanılabilir değerlerin açılır bir listesi görüntülenir. Arama “Lookup” Tablosu  Değer Referansındaki yönergeleri uyguladığınızdan emin olun.

 

Özel “Custom” Değerler

Değer setleri kullanmayan bir arama “lokkup” tablosunda, arama tablosundaki girdi özellik değerlerinin bir satırıyla eşleşmeyen parametre değerlerine, <Eşleşmeyen> “<Unmatched>” anlamında arama özelliği değeri atanır. Varsayılan değer ÖzelCustom dir.

Ters Aramayı “Reverse Lookup” Etkinleştirme

Ters arama özelliği etkinleştirilmiş bir arama “lookup” özelliği, dinamik blok referansına bir arama tutamacı ekler. Bu tutamaca tıkladığınızda, o sütunun arama değerlerinin bir açılır listesi görüntülenir. Seçili liste öğesinin ilgili veri giriş özellik değerleri blok referansına atanır.

Bir arama özelliği için ters arama özelliğini etkinleştirmek için, arama “lookup” tablosundaki her satır benzersiz (birbirinden farklı) olmalıdır. Hataları kontrol etmek ve boş hücreleri görmek için, Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table“ iletişim kutusunda, Denetle “Audit“ düğmesini tıklayın. Satır yerleştirmek, silmek veya yeniden sıralamak için kısa yol menü seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Eylem “Action” Çubuğunu Görüntületerek Arama “Lookup” Tablosunu Düzenleme

 1. İmleci arama “lookup” eylem “action” simgesinin üzerine getirin.
 2. Sağ tıklayın ve Arama Tablosunu Görüntület “Display Lookup Table” seçeneğini seçin.

Arama “Lookup” Tablosuna Özellikler Ekleme

 1. In the Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, dinamik blok tanımının arama “lookup” eylemine “action” çift tıklayın.
 2. Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table” iletişim kutusunda, Özellikler Ekle “Add Properties” düğmesine tıklayın.
 3. Add Parameter Properties iletişim kutusunun, sol alt köşesinde bulunan Parametre Özellikleri, “Parameter Properties” listesindeki Veri Giriş Özellikleri Ekle “Add Input Properties” veya Arama Özellikleri Ekle “Add Lookup Properties” düğmesine tıklayın. Parametre Özellikleri “Parameter Properties” listesinde,arama “lookup” tablosuna eklemek istediğiniz parametre özelliğini seçin. Birden fazla özellik seçmek için, Ctrl tuşuna basılı tutarak seçim yapın.
 4. OK düğmesine tıklayın.
 5. In Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table” iletişim kutusunda, boş bir hücreye tıklayın ve aşağıdakilerden birini yapın:
 • Aşağı açılır listeden bir değer seçin. (Aşağı açılır liste sadece şayet parametre için bir değer seti tanımlanmışsa, görüntülenir.)
 • Bir değer girin.

Ters Aramaya “Reverse Lookup” İzin verme veya Engelleme

Şeritin Yerleştirme “Insert” sekmesinin> Blok Tanımlama “Block Definition” panelindeki > Blok Düzenleyicisi “Block Editor”   komut düğmesini tıklayın.

 1. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor”, dinamik blok tanımındaki arama “lookup” eylemine “action” çift tıklayın.
 2. Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table” iletişim kutusunda, bir Özellik Arama “Lookup Property” sütununun en altında, aşağıdakilerden bir tanesini yapın:
 • Sağ taraftaki listeden salt okunur “ Read Only” öğesine tıkladıktan sonra, listeden Ters Aramaya İzin ver “Allow Reverse Lookup” seçeneğini seçin.
 • Ters Aramaya İzin ver “ Allow Reverse Lookup” ” öğesine tıkladıktan sonra, listeden Salt Okunur “Read Only” seçeneğini seçin.

Not: Aramaya İzin ver “Allow Reverse Lookup” seçeneğini sadece şayet sütuna veri girerseniz seçebilirsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.