1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Dinamik Blok Alıştırması #3-Kapı Yaratma

Sekil-01Bu Dinamik Blok Alıştırmamızda, yukarıda şekilde gördüğünüz gibi dinamik özelliklere sahip kapı yaratacağız.  Yapacaklarımız temelde, daha önceli iki alıştırmamızda yaptıklarımızdan farklı değildir. Fakat bu sefer, dinamik blok içerisindeki eylemin “action” özelliklerini öğreneceğiz. Ayrıca WIPEOUT komutunu da göreceğiz.

Şimdi, 2 numaralı Dinamik Blok alıştırmamızda yarattığınız çizimi açın. Alıştırmalarda yaratacağımız tüm dinamik bloklarımızı tek bir dosyada saklayacağız. Bu dosya bizim blok kütüphanemiz olacak. Bu yüzden çiziminizi iyi saklayın.

Geometriyi Yaratma

AutoCAD dosyanızda, A-Door isimli, (renk kodu: 5) mavi renkli, çizgi kalınlığı “lineweight” 0.09 olan bir tabaka “layer” yaratın.ve bu tabakayı o anki geçerli (atif) tabaka “current layer” olarak ayarlayın.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, kapı çerçevesi olarak 50×150 ebatlarında bir dikdörtgen çizin. Bu dikdörtgeni 900 mm sağa doğru kopyalayın. Kapı paneli olarak ilk çizdiğiniz dikdörtgenin sağ üst köşesinden başlayan 30×650 ebatlarında bir dikdörtgen daha çizin. Daha sonra kapı açılmasını simgeleyen bir yay çizerek kapıyı tamamlayın.

Sekil-02

Bloğumuzu yaratmadan önce eklememiz gereken son nesnemiz gizleme “wipeout” nesnesidir. Komut satırına WIPEOUT yazıp Enter tuşuna basarak veya şeritten komut düğmesine tıklayarak komutu çalıştırın ve 4 noktaya sırayla tıklayarak kapımızın alt kısmındaki açıklığı içine alan bir dikdörtgen çizin.

Sekil-03

Aşağıdaki seklin sol tarafında gördüğünüz gibi kapı çerçevelerinin gizleme “wipeout” nesnesi tarafından gizlendiğini göreceksiniz. Gizleme “Wipeout” nesnesini seçin, sağ tıklayın ve açılan menüden Çizim Sırası “Draw order” seçeneği içinde Geri Gönder “Send to back” seçeneğini seçin. Şayet sağ tıklamayı son komut tekrar olarak ayarladıysanız, gizleme “wipeout” nesnesini seçtikten sonra komut satırına DR yazıp Enter tuşuna basın ve açılan menüden Geri “Back” seçeneğini seçin.

Sekil-04

Gizleme “Wipeout” nesnesini niçin mi kullanıyoruz? Çizimimizde kapımızı muhakkak bir duvara oturtacağız. Kapımızı oturttuktan sonra kapı boşluğuna gelen yerlerde duvarı budamak “trim” istemeyiz. İşte kapı boşluğuna denk gelen yerde mevcut duvar bu gizleme “Wipeout” nesnesi altında kalacak ve otomatik olarak gizlenecektir.

Şimdi her zaman olduğu gibi, bu nesnelerden bir blok yaratın. Bloğunuza tekli_kapi ismini verin. Yerleştirme noktası “Insertion point” olarak istediğiniz uygun bir noktayı seçebilirsiniz. Bloğunuzu Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” açın.

Parametreler “Parameter” ve Eylem “Action” Ekleme

Yine doğrusal parametre “linear parameter” kullanacağız. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi bir doğrusal parametre “linear parameter” ekleyin.

Sekil-05

Parametreyi seçin ve komut satırına PR yazıp Enter tuşuna basın. Açılan Özellikler “Properties” paletinin Çeşitli “Misc” kısmında Tutamaç Sayısı “Number of Grips” özelliğini 1 olarak değiştirin. Böylece parametrenin “parameter” sol taraftaki mavi ok şeklindeki tutamaç kaybolacaktır.

Bu parametreyi esas alarak 3 eylem “action” eklememiz gerekmektedir.

  1. Kapı enini sündürebilmek için, bir sündürme “stretch” eylemi “action” ekleyin. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi bu sefer kapının sağ taraktaki çerçevesini ve gizleme “wipeout” nesnesini içine alan sündürme “strech” penceresine ihtiyacımız var.

Sekil-06

2. Kapı açılmasını simgeleyen yayı yeniden ebatlandırabilmek için, bir ölçek “scale” eylemi ekleyin. Bu eylemi “action” eklemek çok basittir. Önce parametreyi “parameter” seçin ve sonrasında yayı seçtikten sonra Enter tuşuna basın.

3. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi kapı panelini yeniden ebatlandırabilmek için, diğer bir sündürme “stretch” eylemi “action” ekleyin. Bu eylem “action” için nesne seçmeniz istendiği zaman, sadece kapı panelini seçin.

Sekil-07

Parametre “Parameter” ve Eylem “Action” Özellikleri

Yukarıda sıraladığım bu üç eylemi “action” eklemenin kolay olduğuna inanıyorum. Fakat işimizi henüz tamamlamadık. Şimdi kapının ebatlarını sınırlayacağız. Kullanıcıların kapının ebatlarını kafalarına göre değiştirmelerini istemeyiz. Çünkü kapıların belirli standart ölçüleri vardır. Aynen kolon yaratırken yaptığımız gibi parametremizin “parameter” bazı özelliklerini değiştireceğiz. Parametreyi “Parameter” seçin. Komut satırına PR yazıp Enter tuşuna basarak Özellikler “Properties” paletini görüntületin ve Mesafe tipi “Dist type” öğesinin değerini Liste “List” olarak değiştirin ve mesafe değerleri listesini girmek için, … şeklindeki düğmeye tıklayın.

Parametrenin ismini “Parameter name” ‘En’ veya ‘kapi_eni’ gibi yeni bir isimle değiştirmeyi unutmayın.

Kapı eni değeri için Artım “Increment” değeri tanımlamak isteyebilirsiniz. Fakat bir önceki alıştırmamızda o parametre “parameter” özelliğini kullandığımız için, bu sefer Liste “List” özelliğini kullanmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Sekil-08

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kapınızın olası en değerlerini tanımlayan birkaç değer daha ekleyin.

Sekil-09

Yapmamız gereken son şey, bir eylemin “action” özelliklerini değiştirmek olacaktır. Evet, sadece parametreler “parameter” değil eylemler “action” de özelliklere sahiptirler! Kapımızın paneli için eklediğimiz sündürme “strech” eylemini “action” hatırlıyorsunuz değil mi? Sizce kapı panelimiz yatay yönde “horizontal” sündürülebilir mi? Tabiki hayır. Düşey yönde “vertical” sündürülmelidir.

Kapı panelimiz için sadece düşey yönde “vertical” sündürülebilme davranışını baskın kılmamız gerekmektedir. Bunun için kapı panelinin sündürme “strech” eylemi “action” simgesini seçin ve Özellikler “Properties” paletini görüntületmek için, komut satırına PR yazarak Enter tuşuna basın. Özellikler “Properties” paletinde,   Under oBaskınlıklar “Overrides” kategorisi altında, Açı ofsetleme “Angle offset” öğesinin değerini 90 olarak değiştirin.

Sekil-10

Bu işlem sündürme “strech” eylemi “action” esnasında baskın olacak ve parametre “parameter” yatay “horizontal” yöde sündürülse bile bu baskınlık sayesinde kapımızın paneli sadece düşey “vertical” yönde sündürülecektir.

Artık işimizi bitirdik! Değişiklikleri kaydedin ve Blok Düzenleyicisini “Block Editor” kapatın.

Sekil-11

Ufak bir detayı daha halletmemiz gerekiyor. Gizleme “Wipeout” nesnemizin çerçevesini hala görüyoruz ve bu kafa karışıklığı yaratıyor. Bu nesnenin çerçevesini gizleyelim: Komut satırına WIPEOUT yazın Enter tuşuna basın ve F yazıp tekrar Enter tuşuna basın. KAPALI “OFF” seçeneğini seçip Enter tuşuna basın.

Komut: “Command:” WIPEOUT
Birinci noktayı belirleyin veya [Çerçeveler/Sürekli çizgi] < Sürekli çizgi >: “Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>:” F yazıp Enter tuşuna basın.
Modu girin [AÇIK/KAPALI] <AÇIK>: “Enter mode [ON/OFF] <ON>:” OFF yazıp Enter tuşuna basın.
Kapınızı sündürmeyi “stretch” deneyin. Kapınızı duvarın üzerine yerleştirmeyi unutmayın!

Sekil-12

*Notlar:

  1. Şayet gizleme “gizleme “wipeout”” elemanının duvarınızı tam örttüğünü görmüyorsanız, duvarınızı seçin ve çizim sırasını “drawing order” değiştirin: duvarı çizim sırası olarak geri “back” yollayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.