1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Dinamik Blok Alıştırması #1-Duvar Yaratma

Dinamik Blok özelliği AutoCAD kütüphanemizi ve iş akışlarımızı geliştirmek için bizlere birçok fırsatlar sunmaktadır. Kütüphanenizde artık daha az bloğu barındırıp yönetirken bunlarla bazı işleri de otomatikleştirebilirsiniz. Bu birinci AutoCAD Dinamik Blok alıştırmamızda, ayarlanabilir uzunluğa sahip bir nesnenin nasıl yaratılacağını öğreneceğiz. Bunun için örnek olarak birçok nesne kullanılabilecek olmakla birlikte; inşaatçı olduğum için duvar yaratma örneği üzerinde çalışacağız.

Basit bir kat planını AutoCAD ile çizmek ne kadar sürer? Çok fazla duvara sahip olmayan açık alanları bol bir ofis planını çizmek benim sadece birkaç dakikamı alır. Hem de bu çizime planın tüm açıklama nesneleri, kapı, kolon ve duvar çizelgeleri de dahil olur. Çizmek tasarım yapmak değildir.

Burada gizem şablonunuzu, tekrar kullanılabilir içeriği (blokları)  hazırlamakta ve uygun araçları kullanmaktadır. Sonrasında dansa hazır olursunuz! 5 makaleden oluşacak bu alıştırma serisinde tüm bunları yapacağız. Bu alıştırmada, dinamik blokları kullanarak bir duvar tanımı yaratacağız. Dinamik blokların çizim işlemini nasıl hızlandırdığını göreceksiniz.

Duvarı Yaratma

acadiso.dwt şablonunu kullanarak yeni bir çizim dosyası yaratın.

Çizmeye başlamadan önce 3 tabaka “layers” yaratalım ve aşağıdaki tabaka özelliklerini ayarlayalım:

  1. A-Wall, renk olarak (renk-1) kırmızı ve çizgi kalınlığı “lineweight” olarak 0.15 ayarlayın.
  2. A-Wall-Structure, renk olarak (renk-9) açık gri ve çizgi kalınlığı “lineweight” olarak 0.09 ayarlayın.
  3. A-Wall-Pattern, renk olarak (renk-8) koyu gri ve çizgi kalınlığı “lineweight” olarak 0.00 ayarlayın.

Sekil-01

Bu 3 tabakayı “layer” niçin mi tarattık? Yapısal nesneler ile taramalar “hatch” gibi detaylandırma nesnelerini ayrı tabakalar üzerine çizeceğiz; böylece AutoCAD çizimimizi farklı detaylara sahip olarak görüntületebileceğiz. Çizimimizi büyük ölçekli olarak sunmamız gerektiği zaman, tüm detayları görüntületebiliriz. Fakat çizimimizi küçük ölçekli olarak sunmamız gerektiği zaman, bazı detayları gizleyeceğiz.

Haydi nesnemizi çizmeye başlayalım. A-Wall isimli tabakayı “layer o anki geçerli (aktif) tabaka “current layer” olarak seçin. Aşağı şekildeki gibi 500×200 ebatlarında bir dikdörtgen çizin. Daha sonra A-Wall-Pattern isimli tabaka “layer” üzerine ilk dikdörtgenin içerisine 500×160 ebatlarında bir dikdörtgen çizin. Sonrasında, ANSI32 tarama desenini “hatch pattern” 8 ölçek değeri ile kullanarak içteki dikdörtgenin içerisine tarama “hatch” ekleyin. Taramanın “Hatch” ilişkili “associated” olduğuna emin olun!

Sekil-02

Bloğu Tanımlama

Duvarımızın geometrisini yarattıktan sonra, şimdi de bu nesnelerden blok yaratalım.

Sekil-03

Bloğun elemanları olarak yarattığınız tüm nesneleri seçin ve aşağıdaki şekilde gördüğünüz orta noktsyı “midpoint” bloğun yerleştirme noktası “insertion point” olarak belirleyin. Bloğunuza tuğla_duvar ismini verin.

Sekil-04

Birinci adımı hallettik. Duvarımız için tekrar kullanılabilir bir içerik (bir blok) yarattık; şimdi bu bloğumuza akıllı özellikler ekleyeceğiz.

Eylemleri “Action” Ekleme

Duvarımın sündürülebilir “stretch” olmasını istiyorum; böylece bloğu çizimime yerleştirdiğim zaman, her yere uydurabilirim. Bloğumuza eylemler “action” eklemek için, bloğu Blok Düzenleyicide “Block Editor” açmak zorundayız.

Bloğunuzu seçin ve sağ tıklayıp açılan menüden “Blok Düzenleyici “Block Editor” seçeneğini seçin. Şayet sağ tıklamayı son komutu tekrar çalıştırmak üzere ayarladıysanız, bloğunuzu bloğu Blok Düzenleyicide “Block Editor” açmak için, bloğunuzun üzerine çift tıklayın Blok Tanımı Düzenleme “Edit Block Definition” iletişim kutusunun sol tarafından bloğunuzun ismini seçtikten sonra OK düğmesine tıklayın. Bu işlem sizi Blok Düzenleyici “Block Editor” ara yüzüne getirecektir. Devam etmeden önce, aşağıdaki şekilde görülen Blok Düzenleyici “Block Editor” ile birlikte açılan Blok Yetkilendirme “Block Authoring” paletini biraz inceleyelim.

Sekil-05

Bu palet dört sekmeye sahiptir: Bunlar Parametreler “Parameters”, Eylemler “Actions”, Parametre Setleri “Parameter sets” ve Kısıtlamalar “Costraints” sekmeleridir.

Parametreler “Parameters” sekmesini açın ve doğrusal parametre “linear parameter” düğmesine tıklayın. Doğrusal parametreyi “Linear parameter” aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi yerleştirin. Bu işlem aynı ölçü “dimension” yerleştirmek gibidir!

Sekil-06

Parametrenin her iki tarafında mavi renkli ok işaretleri görüyorsunuz. Bu tutamaçlar duvarımızı sündürmek için kullanılacaktırlar. Sağa doğru sündürürken sağ taraftaki mavi oku, sola doğru sündürürken sol taraftaki mavi oku kullanacağız.

Özellikler “Properties” paletini açın. Bu paletin komutu şeritin Görünüm “View” sekmesi üzerindedir. Komut satırına PR yazıp Enter tuşuna basarak ta çalıştırabilirsiniz.

Sekil-07

Parametrenizi “Parameter” seçin ve distance1 olan etiket ismini Uzunluk olarak değiştirin.

Sekil-08

Daha sonra duvar çizelgesini yaratırken bu etiketi kullanacağız. Şayet değiştirmezseniz, çizelgede (tabloda) sütun başlığı olarak ön tanımlı distance1 kelimesi görünecektir.

Artık parametremizi “parameter” yerleştirmeyi tamamladık. Şimdi bloğumuz bir şeyler yapmak istediğimizi biliyor. Doğrusal parametrelerin “Linear parameter” kullanabileceği birçok eylem “action” vardır; fakat biz sündürme “stretch” eylemini “action” kullanacağız.

Eyleler “Actions” sekmesini açın. Sündürme “Stretch” eyleminin “action” simgesine tıklayın.

Sündürme “Strech” Eylemini “Action” Tanımlama İşlemi

Parametre Seçme
1. Az önce yerleştirdiğiniz doğrusal parametreyi “linear parameter” seçin.

Eylemle ilişkilendirilecek olan parametre noktasını Belirleyin veya [Başlangıç noktasını/İkinci noktayı] girin <İkinci>: “Specify parameter point to associate with action or enter [sTart point/Second point] <Second>:” uyarısı geldiğinde, parametrenizin “parameter” sağ noktasını seçin. Çünkü duvarımızı sadece sağa doğru sündürmek istiyoruz.

Sekil-09

Sündürme “Stretch” Çerçevesini Belirleme

Sekil-10

  1. Şimdi sündürme penceresini tanımlamalıyız. Aynen AutoCAD’de Sündürme “Strech” işleminde olduğu gibi değen pencere yöntemiyle duvarımızın sağ ucunu içine alan bir pencere tanımlayın.

Sündürülecek Nesneleri Belirleme

  1. Tüm nesnelerinizin sündürülmesini istediğimiz için, tüm nesneleri seçin.

Eylemin “Action” Yerini Belirleme

  1. Eylemin “Action” yerini belirleyin.

Bu sadece bir simge olduğu için, istediğiniz yere koyabilirsiniz. Fakat en iyi yer eyleminizi uyguladığınız parametrenin “parameter” yakınlarıdır. Yani başkaları eyleminizi “action” düzenlemek isterlerse, kolayca bulabilmelidirler.

Blok Düzenleyiciyi “Block Editor” kapatın. AutoCAD bloğunuzu kaydetmeyi isteyip istemediğinizi sorduğu zaman, bloğunuzu kaydetme seçeneğini seçin. Artık işimiz tamamdır!

Düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için, bloğunuzu test edin. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki adet alelade kolon çizin ve bloğunuzu sol taraftaki kolonun sağ kenarı üzerine oturtun.

Sekil-11

Bloğunuzu tıklayarak seçin. Sağ alt köşede mavi renkli ok şeklindeki uzunluk parametresini “parameter” görüyor olmalısınız.

Sekil-12

Aynen tutamaçlarla yaptığınız gibi parametrenin “parameter” tutamacını aktifleştirmek için mavi renkli ok simgesine tıklayın. Mavi tutamaç aktif haldeyken kırmızı renkli görünecektir. Sağa doğru sürükleyin.

Sekil-13

Sağ taraftaki kolona ulaştığınız zaman, tıklayın ve sündürme işlemini tamamlayın.

Sekil-14

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere sündürme “strech” işlemi sonunda bloğumuzun tüm elemanları (tarama dahil) düzgünce uzadılar. Yapmak istediğimiz de zaten buydu.

Çiziminizi kaydedip saklayın. Çünkü sonraki alıştırmalarımızda da bu çizimi kullanacağız.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.