1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Detay Seviyeleri

Revit Mimari İş Akışları
Mimari İş Akışları – Proje Ayarları

Yeni oluşturulan görünüşler için detay seviyesini bir görünüşün ölçeğine göre ayarlayabilirsiniz.

Görünüş ölçekleri Kaba “Coarse”, Orta “Medium” veya İnce “Fine“ detay seviyesi başlıkları altında düzenlenebilir. Projenizde yeni bir görünüş oluşturduğunuzda ve görünüşün ölçeğini ayarladığınızda, detay seviyesi otomatik olarak tablodaki yerleşimlere göre ayarlanır.

Detay seviyelerini önceden tanımlayarak, farklı görünüş ölçeklerinde aynı geometrinin görüntülenmesini etkileyebilirsiniz.

Görünüş özelliklerinde Detay Seviyesi “Detail Level” parametresini ayarlayarak detay düzeyini istediğiniz zaman geçersiz kılabilirsiniz. Görünüş Özellikleri isimli makaleye bakınız.

Örnek

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Aile Düzenleyicisinde “Family Editor” oluşturulan özel bir kapı, kaba, orta ve ince detay seviyelerinde farklı şekilde görüntülenebilir.

Detay Seviyeleri
Revitte detayları görüntüleme

Bu Bölümdeki Konular

  • Detay Seviyesi Ölçek Değerlerini Ayarlama

Detay seviyesi ölçek değerlerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

  • Bir Görünüş için Detay Seviyesini Belirleme

Bir görünüşün detay seviyesini belirlemek için, bu yöntemleri kullanın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.