1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Ders-8 Alıştırma 2-Coğrafi Referans “Georeference” Kaynak Çizimleri

Çizimler farklı koordinat sistemleri kullanıyor olsalar bile, nesneleri bir çizimden aynı coğrafi konumun başka bir çizimi içerisine sorgulayabilirsiniz. Sorgulanan nesneler otomatik olarak atanan koordinat sistemine dönüştürülür.

Şayet bir çizim bilinen bir koordinat sistemini kullanmıyorsa, nesneleri haritaya elle (manuel olarak) hizalayın.

Bu alıştırmada, çizim nesnelerini bilinen bir koordinat sistemi olan bir haritaya ekleyerek o nesneleri coğrafi referans “georeference” nesneleri yapacaksınız.

Uygulamada, böyle bir haritayı yerel il veya belediyeden edinebilirsiniz. Örneğin, şehir parsellerinin çizimi için, o şehrin imar planının dijital sürümünü edinin. Bu haritayı yaratmak için kullanılan koordinat sistemini bildiğinizden emin olun. Bu haritayı hedef harita olarak adlandıracağız. Bu örnekte, parsel bilgileri içeren bir SDF veri deposuna bağlanacaksınız.

Çizim nesnelerini hedef haritadaki bilinen konumlarla hizalamak için Grafik Sayfası Yapma “Rubber Sheet” komutunu kullanacağız.

Çizim nesnelerini coğrafi referans “georeference” yapmak için:

 1. Yeni bir çizim başlatın ve bu yeni çizime bir koordinat sistemi atayın.
  • Program düğmesi [ ] içerisinde > Yeni “New” komutu altında > Çizim “Drawing” seçeneğini seçin.
  • dwtşablon dosyasını seçin ve Aç “Open” düğmesine basın.
  • Bir koordinat sistemi atamak için, şeritin Harita Ayarlama “Map Setup” sekmesinde > Koordinat Sistemi “Coordinate System” panelinde > Ata “Assign” [  ] komut düğmesini tıklayın.
  • Koordinat Sistemi – Atama “Coordinate System – Assign”iletişim kutusunda, Arama “Search” metin kutusunaCA-I yazın ve Enter tuşuna basın.
  • Kod “Code” sütunundaki CA-I girişini seçin ve Ata “Assign” düğmesine tıklayın.
 2. Aynı coğrafi bölgenin parsel veri deposuna bağlanın.

Bu örnek için CA-I koordinat sistemini kullanan PARCELS.sdf öğretici örnek dosyasına bağlanın.

 • Görev Bölmesi ““Task Pane” paletinde, Veri “Data” simgesi içerisinde > Veriye Bağlan ”Conncet to Data” seçeneğini seçin.
 • Sağlayıcıya Göre Veri Bağlantıları “Data Connections By Provider” listesinde, SDF Bağlantısı Ekle “Add SDF Connection “ seçeneğini seçin.
 • Kaynak Dosya “Source File“ yanındaki dosya simgesini tıklayın.
 • Örnek dosyaları kopyaladığınız klasöre gidin ve sdf dosyasını seçip; Aç “Open” düğmesine tıklayın.
 • Parsel veri dosyasını veri kaynağı olarak eklemek için Bağlan “Connect” düğmesine tıklayın.
 • Haritaya Ekle “Add To Map “ düğmesine tıklayın.
 • Veri Bağlama “Data Connect” paletini kapatın.
 1. Çizim nesnelerinizi içeren çizimi açın.

Bu örneğimiz için, koordinat sistemi bulunmayan örnek öğretici çizim subdivision_block.dwg dosyasını açın.

 1. dwgçiziminde, hizalamak için nesneleri seçin ve kopyalayın.

subdivision_block.dwg çizimi içindeki nesneler blok olarak tanımlanmıştır.

 • Tüm nesneleri seçmek için blok üzerinde herhangi bir yere tıklayın.
 • Giriş “Home” sekmesinin > Pano “Clipboard” panelinde > Kopyala “Copy” aşağı açılır listesinden > Klibi Kopyala “Copy Clip” [ ] komut simgesini tıklayın.
 1. Hedef haritada, nesneleri çizimin ortasındaki boş alana yapıştırın.
  • Yeni yarattığınız Parseller çizimine geçiş yapın.
  • Bu çizimin ortasındaki boş alana görüntü yaklaşma “Zoom im” yapın.
  • Boş alanda, sağ tıklayın ve Pano “Clipboard” seçeneğinin içerisinde Z Yapıştır “Paste” seçeneğini seçin.
  • Bloğun yerleştirme noktası olarak boş alanda her hangi bir yere tıklayın.

subdivision bloğunu boş alana yapıştırın. Bu subdivision bloğunun hizalanacağı parseli bulun. Bu parsel yukarıdaki şekilde, kırmızı renkle gösterilmiştir. (ancak örnek dosyada kırmızı renkte değildir).

 1. Hedef haritanın ve çizim nesnelerinin ortak noktalarını bulun.

Örneğin, çiziminiz yeni parselleri temsil ediyorsa, o parselleri içeren geliştirmeyi bulun. En az iki ortak nokta bulmalısınız.

Oluşturduğunuz parsellerde, istediğiniz parsel boş alanın solundadır. Yukarıdaki resimde kırmızı renkle gösterilmiştir.

 1. Çizim nesnelerinizi haritadaki bilinen nesnelerle hizalamak için, Grafik Sayfası “Rubber Sheet“ yapma komutunu kullanın.
 • Hedef alanı ve subdivision çizimini görüntülemeye devam ederken, olabildiğince görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın.
 • Araçlar “Tools“ sekmesi içerisinde > Harita Düzenleme “Map Edit“ panelinde > Grafik Sayfası Yapma “Rubber Sheet“ komut düğmesini tıklayın.
 • Komut satırında, Temel Nokta 1 “Base Point 1” için veri istemi (uyarı) görüntülendiğinde, çizim nesnesi bloğunuzdaki ilk ortak noktayı tıklayın.
 • Komut satırında, Referans Noktası 1 “Reference Point 1” için veri istemi (uyarı) görüntülendiğinde, hedef haritadaki ilgili noktaya tıklayın.
 • Bu alıştırma için dört referans noktası belirleyin. İşiniz bittiğinde, Enter tuşuna basın.

Noktaları seçme sırası ve noktaların yayılımı sonuçları etkiler. Karmaşık kavisli şekiller için, daha fazla köşe daha doğru bir hizalamayı sağlar.

 • Referans alanıyla hizalamak için nesneyi seçin.
  • Dinamik veri giriş penceresinde Seç “Select” seçeneğine tıklayın veya grafik sayfası “rubbersheet” yapılacak nesneleri seçmek için, s yazıp; Enter tuşuna basın.
  • Seçmek için, subdivision bloğuna tıklayın.
  • İşlemi tamamlamak için, Enter tuşuna basın.

Not: Şayet subdivision çizimini bir kapalı sürekli çizgiler “polyline” kümesi olarak oluşturduysanız, Görüntületme Yöneticisindeki “Display Manager” Parseller isimli tabakayı sağ tıklayıp; Geometriden Yeni Varlık “New Feature From Geometry” seçeneğini seçerek bunları Parseller tabakasına yeni varlıklar olarak ekleyebilirsiniz. Daha sonra yeni parselleri temsil eden sürekli çizgiler “polyline” seçersiniz. Bununla birlikte, bu örnekte, subdivision çizimini bir blok olduğu için, Bu bloğu patlamak, bireysel çizgiler üretecektir. Parseller çokgen (veya kapalı sürekli çizgiler “polyline”) olması gerektiğinden, subdivision çiziminin parsellerini Parseller tabakasına ekleyemezsiniz.

 

Paylaşılan bir sürücüde depolanan çizimler için bir sürücü takma adı oluşturdunuz. Bunları bilinen konumlarla hizalamak için Lastik Levha komutunu kullanarak çizim nesnelerini coğrafi olarak işaretlediniz.

Bu öğreticiye devam etmek için, Ders 9-Açıklama Nesneleri “Annotation” Şablonlarını Kullanma öğreticisine gidin.

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.