1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Ders 0-Öğreticileri Kullanmaya Hazırlık

Bu makale serisinde sizlere anlatacağım eğitimler, AutoCAD Map 3D araç seti kurulumunuza dahil edilmiştir.

  • AutoCAD Map 3D araç setine giriş: Uygulamaya hızlı bir şekilde göz atın. Bir harita dosyası oluşturun, bir koordinat sistemi atayın, verilere bağlanın, stil özelliklerini ayarlayın ve çalışmanızı kaydedin.

Not: Bu öğreticiyi örnek veriler olmadan da kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, uygulamadaki alıştırmalar üzerinde çalışmak istiyorsanız, örnek verileri buradan indirebilirsiniz.

Şayet internet bağlantınız varsa, aşağıdaki eğitimler mevcuttur. Tüm öğreticiler için örnek verileri buradan indirebilirsiniz: Sertan Google Drive

  • Harita oluşturma: Baştan sona bir harita oluşturmanın tüm temellerini öğrenirsiniz. Nesnelerin görünümünü değiştirmek, yeni varlıklar oluşturmak ve bunları düzenlemek ve sonunda bitmiş haritanızı yayınlamak için, birden fazla kaynak kullanma, temalar tasarlama ve stilleri birleştirme, uğraşacağınız konular olacaktır.
  • AutoCAD‘den AutoCAD Map 3D araç setine geçiş: AutoCAD Map 3D araç seti ile kullanım için çizimler hazırlamayı, çizim verilerini temizlemeyi, haritaya çizim nesneleri eklemeyi, tarama (imaj) “raster” görüntüleri eklemeyi ve düzenlemeyi ve haritaları başkalarıyla paylaşmayı öğreneceksiniz.
  • Haritanıza Açıklama Ekleme: Bir haritaya metin bilgisi eklemek için açıklama şablonları, etiketler ve metin tabakaları “layer” kullanmayı öğreneceksiniz.
  • Çizim Nesnelerini Sınıflandırma: Nesne sınıflarını tanımlamayı, çizim nesnelerini farklı sınıflara atamayı ve ardından çizim nesnelerini oluşturmak, düzenlemek ve dışa aktarmak için nesne sınıflarını kullanmayı öğreneceksiniz. Nesne sınıfının bir parçası olması için, çizim nesneleri sınıflandırıldıklarında belirli kurallara uymalıdır. Nesne sınıfları, çizim nesnelerinin standartlaştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.
  • Yerleşik Bir Harita Kitabı Oluşturma: Bir harita kitabı şablonunu özelleştirmeyi, bir harita kitabı oluşturmayı, çalışmanızı DWF dosyası olarak yayımlamayı öğreneceksiniz.
  • Verileri Analiz Etme: Bir yüzey ekleyin ve rakımı göstermek için, bir tema ve kontur çizgileri kullanarak stil eklemeyi öğreneceksiniz. Bir harici veri tabanındaki varlığa katılmayı ve her iki veri kümesini de kullanarak bir stil oluşturmayı öğrenecek; bBir nehrin 1000 feet içindeki alanlarını vurgulayan bir tampon bölge oluşturacak ve o bölgeye giren parselleri tanımlayacaksınız. Bir raporda kullanmak üzere virgülle ayrılmış verileri bu parsellerin sahiplerine verecek; verileri iki coğrafi tabakaya (hem harita hem çizim) “layer” serecek ve elde edilen karşılaştırma tabakasını “layer” ayrı bir veri deposu olarak kaydedeceksiniz. Ayrıca düzenleme işlemlerini otomatikleştirmek için, bir iş akışı düzenlemeyi de yapacaksınız.
  • Farklı Kaynaklardan Verileri Yönetme: Çizim nesnelerini Autodesk SDF formatına dışa aktarmayı ve ardından başka bir haritaya tabaka “layer” olarak eklemek için ,sonuçta elde edilen SDF dosyasına bağlanmayı öğreneceksiniz. SDF verilerini SHP biçimine “format” kopyalamak için, Toplu Kopyalama “Bulk Copy“ aracını kullanacaksınız. SDF verilerini çizim tabakalarına “layer” geri dönüştürmek için, içe aktaracaksınız.
  • Çokgen Varlıklarla Çalışma: Parsel çokgenleri için coğrafi verilere bağlanmayı öğrenecek; değerlendirme verilerini eklemek için parselleri bir veri kaynağıyla birleştirecek; yerel ve birleştirilmiş özellikleri kullanan yeni bir hesaplanmış özellik ekleyeceksiniz. Böl “Split” komutunu kullanarak bir parseli iki eşit olmayan parçaya bölecek ve bölünme/birleştirme kurallarını kullanarak her bir parsele öznitelikler atayacaksınız.
  • Toplu Dışarı Aktarma: Çok sayıda DWG dosyasını farklı bir formata (örneğin, bir GIS dosya formatı) dışa aktarmayı öğreneceksiniz. Tek bir işlemle DWG dosyaları klasörünü SDF formatına taşıyacaksınız.

Bu Bölümdeki Konular

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.