1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

DELOBJ (Sistem Değişkeni)

Bu sistem değişkeni başka nesneler oluşturmak için kullanılan kaynak nesnelerin saklanıp; saklanmayacağını kontrol eder.

Tip: Tamsayı “Integer”
Kaydedilme Yeri: Windows Kütüğü

“Windows Registry”

İlk değeri: 3

Bu sistem değişkeninin yetenekleri, kullanılan Autodesk ürününe bağlı olarak farklılık gösterir.

AutoCAD Tabanlı Ürünler

Şayet mevcut geometriye dayalı 3 boyutlu 3B “3D” modellerin oluşturulmasını destekleyen bir ürün kullanıyorsanız, orijinal geometrinin korunup tutulmadığını kontrol etmek için bu sistem değişkenini kullanabilirsiniz.

Şayet SURFACEASSOCIATIVITY sistem değişkeni 1 olarak ayarlanırsa, DELOBJ sistem değişkeninin ayarı dikkate alınmaz.

Değer Açıklama
0 Tüm tanımlayıcı geometriler korunur. Bu ayar, tüm ARRAY komutları için kaynak nesnelerin korunmasını içerir.
1 EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE ve LOFT komutlarında kullanılanlar dahil olmak üzere profil eğrilerini siler. CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS ve CONVTOMESH komutları için tüm tanımlayıcı geometrileri kaldırır. LOFT komutuyla kullanılan kesitler de silinir.
2 SWEEP ve LOFT komutlarıyla kullanılan güzergahlar “path” ve kılavuz eğrileri “guide curve” de dahil olmak üzere tüm tanımlayıcı geometrileri siler.
3 Şayet işlem katı “solid” bir nesneyle sonuçlanıyorsa, SWEEP ve LOFT komutlarıyla kullanılan güzergahlar “path” ve kılavuz eğrileri “guide curve” de dahil olmak üzere tüm tanımlayıcı geometrileri siler. CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS ve CONVTOMESH komutları için tüm tanımlayıcı geometrileri kaldırır.

Bu ayar ayrıca, çubuk “spline” ve çubuğa uydurulmuş sürekli çizgiler “polyline” arasında dönüştürme için, PEDIT ve SPLINE gibi komutlardaki seçenekler için de geçerlidir. AutoCAD uyumluluğunu korumak için sıfır olmayan değerlerin aralığı mevcuttur.

-1 EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE ve LOFT komutlarında kullanılanlar da dahil olmak üzere profil eğrilerini silmek için veri istemleri (uyarılar) görüntüler. LOFT komutuyla kullanılan kesitl nesnelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını sorar.

CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE ve CONVTOMESH komutları için orijinal geometriler sorulmadan kaldırılır.

-2 SWEEP ve LOFT komutlarıyla kullanılan güzergahlar “path” ve kılavuz eğrileri “guide curve” de dahil olmak üzere tüm tanımlayıcı geometriyi silmek için uyarı görüntüler.

CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE ve CONTOMESH komutları için orijinal geometriler sorulmadan kaldırılır.

-3 Şayet elde edilen nesneler herhangi bir tip nesnenin yüzeyindeyse, tüm tanımlayıcı geometrileri silmek için uyarı görüntüler. Katı “Solid” bir nesneye neden olan tüm orijinal geometrileri siler. CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS ve CONVTOMESH komutları için orijinal geometriler sorulmadan kaldırılır.


AutoCAD LT

Şayet çubuk “spline” uyumlu sürekli çizgiler “polyline” ve çubuklar “spline” arasında dönüştürme yapmak için, AutoCAD LT kullanıyorsanız, orijinal geometrinin gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol etmek için bu sistem değişkenini kullanın.

Değer Açıklama
0 Tüm tanımlayıcı geometriler korunur.
-3 ile 3 arasındaki sıfır olmayan sayılar SPLINE ve PEDIT gibi bazı komutlarda, diğer nesneleri oluşturmak için kullanılan nesneleri siler.

AutoCAD uyumluluğunu korumak için, sıfır olmayan değerlerin aralığı mevcuttur.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.