CYLINDER (Komutu)

Bu komut bir 3 boyutlu 3 B “3D” katı “solid” silindir yaratır.

Aşağıdaki şekilde, silindir bir merkez noktası (1), yarıçap üzerindeki bir nokta (2) ve yükseklik için bir nokta (3) kullanılarak oluşturulmuştur. Silindirin tabanı daima çalışma düzlemine paralel bir düzlemdedir. FACETRES sistem değişkeni ile, silindir gibi eğri 3 boyutlu 3B “3D” katıların “solid” gölgeli “shaded“ veya gizli “hidden” görsel stilinde düzgünlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Bir çizim oturumu süresince, taban yarıçapı için ön tanımlı değer her zaman önceden girilen taban yarıçapı değeridir.

Aşağıdaki istemler görüntülenir:

Tabanın Merkez noktasını Belirleyin: ““Specify Center point of base:”

Yaratacağınız silindirin tabanını oluşturacak olan çemberin merkez noktasını çizim alanına tıklayarak veya klavyeden koordinatlarını yazarak belirlersiniz.

Taban yarıçapını Belirleyin: “Specify Base radius:”

Yaratacağınız silindirin tabanını oluşturacak olan çemberin yarıçapını çizim alanına tıklayarak veya klavyeden yarıçap değerini yazarak belirlersiniz.

Yüksekliği Belirleyin veya: “Specify Height or :”

Yaratacağınız silindirin yüksekliğini çizim alanına tıklayarak veya klavyeden yükseklik değerini yazarak belirlersiniz.

·         2N (İki Nokta“2P (Two Points)”

Yaratacağınız silindirin yüksekliğini çizim alanında 2 noktayı tıklayarak belirlersiniz. Bu iki nokta arasındaki uzaklık silindiriniz yükseklik değeri olarak kullanılır.

·         Eksen uç noktası “Axis end point”

Yaratacağınız silindirin yüksekliğini çizim alanında Z eksenindeki uç noktası tıklayarak belirlersiniz. Bu nokta ile taban merkez noktası arasındaki uzaklık silindiriniz yükseklik değeri olarak kullanılır.

 İlave Veri İstemleri ve Seçenekler

·         Merkez “Center”

Belirlenen merkez noktasını kullanarak silindir tabanını oluşturur.

·         Diameter

 

Bu seçeneği kullanarak yaratacağınız silindirin tabanının yarıçapı yerine çapını belirlersiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Nesne Stilleri için Alt Kategoriler Hakkında

Bir model öğeleri kategorisindeki ayrık geometrinin görünürlüğünü ve grafiklerini kontrol etmek için, alt kategoriler “subcategories“ …

Bir cevap yazın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.