1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

CONVTOSOLID (Komutu)

Bu komut uygun 3 boyutlu 3B “3D” nesneleri 3 boyutlu 3B “3D” katılara “solid” dönüştürür.

Komut satırında, aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

Nesneleri Seç “Select objects”

3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” nesnelere dönüştürülecek bir veya daha fazla nesne belirlersiniz. Nesne seçimini bitirdiğiniz zaman, Enter tuşuna basmanız gerekir.

Uygun nesneler aşağıdakileri içerir:

  • Su geçirmez ızgaralar “watertight meshes” olarak adlandırılan, bir hacmi tamamen kaplayan 3 boyutlu 3B “3D”  ızgaralar “mesh”.
  • Bir hacimi tamamen kaplayan yüzeyler; SURFSCULPT komutunu alternatif olarak kullanabilirsiniz.
  • Sıfır olmayan kalınlık özelliğine sahip kapalı sürekli çizgiler “polyline” ve daireler; enli sürekli çizgiler “polyline” eşit ene sahip olmalıdır.

Göz önünde Bulundurulması Gerekenler

Bir ızgarayı “mesh” dönüştürdüğünüzde, dönüştürülen nesnelerin düzgün ya da yüze sahip olup olmayacağını ve yüzlerin birleştirilip birleştirilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Elde edilen 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” nesnenin pürüzsüzlüğü ve yüz sayısı SMOOTHMESHCONVERT sistem değişkeni tarafından kontrol edilir. Aşağıdaki örnek, pürüzsüz, optimize edilmiş bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” nesneye dönüşümü göstermektedir.

Bir sonraki örnek, yüzlerin “face” birleştirilmediği veya optimize edilmediği yüzlere sahip bir 3 boyutlu 3B “3D” katıya “solid” dönüşümü göstermektedir.

Sınırlamalar

Aşağıdaki durumlar bu komutun kısıtlamalarıdır. Seçilen nesneler;

·         Düzlemsel yüzeyleri “surface” veya bitişik kenarları olan bölgeleri “region” içeremez. Örneğin, patlatılmış bir 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” kutuyu altı bölgeye dönüştüremezsiniz.

·         Ortak bir kenar içermedikçe, ayrı nesneler dönüştürülemez. Şayet yüzeyler “surface” su geçirmez bir alanı kapsıyorsa, bu tür yüzeyleri “surface” SURFSCULPT komutuyla bir katıya “solid” dönüştürebilirsiniz.

Bu durumlarda, seçilen nesneleri 3 boyutlu 3B “3D” katı haline dönüştürmek için, SURFSCULPT komutunu kullanın.

Not: DELOBJ sistem değişkeni, yeni nesne oluşturulduğunda 3 boyutlu 3B “3D” nesneler oluşturmak için, kullanılan geometrinin otomatik olarak silinip silinmeyeceğini veya nesneleri silmek isteyip istemediğinizi kontrol eder.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.