1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

CONE (Komutu)

3 boyutlu 3B “3D” bir katı “solid” koni “cone” oluşturur.

Dairesel veya eliptik bir tabana sahip bir noktaya veya dairesel ya da eliptik düzlemsel bir yüze simetrik olarak sivrilen bir 3 boyutlu 3B “3D” katı oluşturur. FACETRES sistem değişkeni ile koni gibi 3 boyutlu 3B “3D” eğimli katıların gölgeli “shaded“ veya gizli “hidden” görsel stilindeki düzgünlüğünü kontrol edebilirsiniz.

Kesik bir koni yaratmak için, koninin taban yarıçapını belirledikten sonra, Üst Yarıçap “Top Radius” seçeneğini kullanın.

Başlangıçta, varsayılan taban yarıçapı herhangi bir değere ayarlanmamıştır. Bir çizim oturumu sırasında, taban yarıçapı için her zaman varsayılan değer, herhangi bir basit katı için önceden girilen taban yarıçapı değeridir.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

Taban merkez Noktasını Belirleyin “Specify Center Point of Base”

Koninizin tabanının merkez noktasını belirlersiniz.

Taban yarıçapını Belirleyin “Specify Base radius”

Koninizin tabanının merkez noktasını belirlersiniz.

Yüksekliği Belirleyin “Specify Height”

Koninizin yüksekliğini belirlersiniz.

  • 2N (2 Nokta) “2P (2 Point)”

Koninin yüksekliğinin belirlediğiniz iki nokta arasındaki mesafe olduğunu belirtir.

  • Eksen Uç noktası “Axis Endpoint”

Koni ekseni için bitiş noktası konumunu belirtir. Eksen uç noktası, koninin üst noktası veya kesik koninin (Üst Yarıçap “Top Radius” seçeneği) üst yüzünün merkez noktasıdır. Eksen uç noktası, 3 boyutlu 3B “3D” alanda herhangi bir yere yerleştirilebilir. Eksen uç noktası “Axis Endpoint” seçeneği, koninin uzunluğunu ve yönünü tanımlar.

  • Üst yarıçap “Top Radius”

Yaratılacak olan kesik koninin üst yarıçapını belirtir.

Başlangıçta, varsayılan üst yarıçap herhangi bir değere ayarlanmamıştır. Bir çizim oturumu sırasında, üst yarıçap için her zaman varsayılan değer, herhangi bir basit katı için önceden girilen üst yarıçap değeridir.

  • Çap “Diameter”

Koninin tabanı için, yarıçap yerine çapı belirlemenizi sağlar.

Başlangıçta, varsayılan çap herhangi bir değere ayarlanmamıştır. Bir çizim oturumu sırasında, çap için her zaman varsayılan değer, herhangi bir basit katı için önceden girilen çap değeridir.

  • 3N (Üç Nokta) “3P (3 Points)”

Belirlenen üç nokta sayesinde koninin taban çevresini ve taban düzlemini tanımlar.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.