1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Çoklu Kılavuz “Multileader“ Stili ile Şık Kılavuzlar Yaratma

Şayet çiziminizde kılavuzları “leaders” kullanıyorsanız, bir kılavuz stili yaratmayı düşünmeniz gereklidir.

Bu kılavuz stilini bir kez yarattığınızda, onu kılavuza her ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz.

Çoklu kılavuz “multileader“ stilinizi yaratmak için, aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Ev “Home” sekmesine gidin;Açıklama “Annotation” panelini genişletmek için, paneldeki aşağı ok simgesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görünen Çoklu Kılavuz Stil Yöneticisi “Multileader Style Manager” iletişim kutusunu amak için, Çoklu Kılavuz Stili “ Multileader Style” komut düğmesine tıklayın.

Sekil-1

   2. Yeni Çoklu Kılavuz Stili Yarat “Create New Multileader Style” iletişim kutusunu açmak için, Yeni “New” düğmesine tıklayın. Yeni bir stil ismi yazın ve başlangıç ayarları olarak kullanmak için, mevcut bir stili seçin. Koşullu “Annotative” işaretleme kutucuğunu işaretleyerek stilinizi koşullu “annotative” yapabilirsiniz. Devam “Continue” düğmesine tıklayın. Belirlediğiniz stil ismini gösteren Çoklu Kılavuz Stili Düzenleme “Modify Multileader Style”iletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusunun üç (3) sekmesi vardır.

Sekil-2

      3. Kılavuz Biçimlendirmesi “Leader Format” sekmesinde, (Düz “Straight”, Çubuk “Spline” veya Hiçbiri “None”) biçimlerinden bir tanesini seçerek kılavuz tipini belirleyin.

       4. Bir renk seçin. Ön tanımlı renk Öbeğe göre “ByBlock” rengidir — kılavuz o anki (aktif) tabakanın “layer” rengini veya o anki (aktif) rengi alır.

     5. Bir çizgi tipi “linetype” seçin. Şayet istediğiniz çizgi tipini göremiyorsanız, Çizgi tipi Seç “Select Linetype” iletişim kutusunu açmak için, Çizgi tipi “Linetype” aşağı açılır listesinden Diğer “Other” seçeneğini seçin.

   6. Çizgi kalınlığı “Lineweight” aşağı açılır listesinden bir çizgi kalınlığı seçin.

  7. Ok başı “Arrowhead” kısmında, bir sembol (ok başı tipi) ve ebatını seçin. Yukarıdaki şekilde gördüğünüz sembol (ok başı tipi) Sağa Ok “Right Angle” olarak isimlendirilmektedir.

 8. Boşluk Ebatı “Break Size” DIMBREAK komutunu — bu komut kılavuz başka bir nesne ile kesiştiğinde verilecek olan boşluğu ayarlamaktadır kullandığınız zaman yaratılan boşluktur.

 9. Noktaları, açıları, iniş ayarlarını ve ölçeği belirlemek için, Kılavuz Yapısı “Leader Structure” sekmesine tıklayın.

Sekil-3

 10. Maksimum kılavuz noktası sayısını seçin. Şekildeki örnekte, ben noktalar görünmesin diye çubuk “spline” tip kullandım. Fakat genelde kılavuzlar biri ok ucunda diğeri yazı ile iniş çizgisinin kesişimindeki kırılma noktası olmak üzere iki noktaya sahiptirler. Şayet isterseniz, daha fazla nokta belirleyebilirsiniz. Fakat en az iki noktanız muhakkak olmak zorundadır.

 11. Tüm kılavuzların aynı açıyı kullandığından emin olmak için, birinci ve ikinci parça açılarını ayarlayabilirsiniz. Burada açı değeri olarak 15, 30, 45, 60 ve 90 seçebilirsiniz.

 12. Ayrıca ön tanımlı olarak yatay “horizontal” olan ikinci parça açısını da ayarlayabilirsiniz.

 13. İniş Ayarları “Landing Settings” kısmında, otomatik olarak iniş (yazıyı işaret eden kısa düz parça) eklenmesini sağlamak için seçim yapabilirsiniz. Ön tanımlı ayar bir iniş eklemek yönündedir. Ayrıca bu inişin mesafesini yani uzunluğunu da ayarlayabilirsiniz.

 14. Aynen öbeklerde “blocks” olduğu gibi, çoklu kılavuzları “multileader” da koşullu “annotative” yapabilirsiniz. (İlişkili Nesneler ile “Annotative Objects” Otomatik Koşullu Ölçeklendirme “Annotation Scaling” Öğreticisi isimli makalemi okumak için bağlantıya tıklayın.) Ölçek “Scale” kısmında Koşullu “Annotative” işaretleme kutucuğunu işaretleyebilir ve çoklu kılavuzu “multileader” otomatik olarak yerleşime “layout” göre ölçekleyebilirsiniz.

 15. İçerik “Content” sekmesinde, yazı ve yazı ile kılavuzun bağlantısı ile ilişkili seçenekleri belirlersiniz. Yazı Seçenekleri “Text Options” kısmı size ön tanımlı metni, yazı stilini “text style”, yazı açısını “angle”, yazı rengini “color” ve yazı yüksekliğini “height” ayarlama olanağı sağlamaktadır.

 16. İçerik “Content“ sekmesinin Kılavuz Bağlantısı “Leader Connection” kısmında, yatay iliştirme “horizontal attachment” (ön tanımlı seçenek) veya düşey iliştirme “vertical attachment” seçeneğini seçebilirsiniz. Bir satırdan daha fazla satıra sahip yazınız olduğu zaman, düşey iliştirme “vertical attachment” önemlidir. İniş çizgisinin yazının en üstüne, ortasına veya en altına gitmesini mi istiyorsunuz? Bunu aşağı açılır listeden seçebilirsiniz.

 17. Son olarak, iniş çizgisi ve yazı arasındaki boşluk miktarını belirleyebilirsiniz. Burada bir başka seçenekte kılavuzu yazıya kadar uzatmak (yani boşluk yok “no gap”) seçeneğidir.

Sekil-4

Siz kılavuzlarınıza “leaders” nasıl stil veriyorsunuz? Lütfen yorum yazarak bizlerle paylaşın!

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.