1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Çizerek Korkuluk Yaratma

Korkuluğun geçeceği güzergahı çizerek bir korkuluk yaratabilir ve korkulukları üzerinde bulunduracak zemin veya çatı gibi bir eleman seçebilirsiniz.

Video:  Korkuluk Çizme (İngilizce)

 1. Mimari “Arhitecture” sekmesi içerisinde > Dolaşım “Circulation“ panelinde > Korkuluk “Railing “ aşağı açılır menüsünden > Güzergahı Çiz “Sketch Path“  [ ]  komut simgesine tıklayın.
 2. Şayet korkuluk çizebileceğiniz bir görünüşte değilseniz, bir görünüş seçmeniz istenir. Listeden bir görünüş seçin ve Görünüşü Aç “Open View“ düğmesine tıklayın.
 3. Korkuluğu üzerinde barındıracak elemanı ayarlamak üzere, Düzenle | Korkuluk Güzergahı Yarat” Modify | Create Railing Path” sekmesinin > Araçlar “Tools“ panelinde > Yeni Eleman Seç “Pick New Host” [  ] komut simgesine tıklayın ve imleci (korkuluğu üzerinde barındıracak örneğin, zemin, çatı, duvar üstü, merdiven veya topoğrafik yüzey gibi) mevcut bir elemanın yanına getirin.

Siz imleci hareket ettirdikçe, uygun elemanlar vurgulanacaktır.

Not: Korkuluğu çizmeye başlamak üzere bir kot seçmek için, çizim alanını tıklayın.

 1. Seçmek için korkuluğu üzerinde barındıracak elemanı tıklayarak seçin.
 2. İsteğe bağlı olarak, korkuluk sistemi geometrisinin çizildiği sırada güzergah boyunca görüntülemek için, Seçenekler ”Properties” panelinde Önizleme “Preview” seçin.
 3. Korkuluğu çizin.

Şayet bir merdivene bir korkuluk ekliyorsanız, korkuluğun düzgün bir şekilde barındırılması ve eğimi sağlamak için, korkuluğun merdiven taşıyıcısının iç hattı boyunca çizilmelidir.

Benzer şekilde, şayet bir zeminin, döşemenin, döşeme kenarının, duvarın, çatının veya topografyanın üst yüzeyine bir korkuluk ekliyorsanız, ana elemanın iç sınır çizgisini çizin.

Not: Korkuluklar eğimli ve düzensiz şekilli ana yüzeyler için ayarlanacaktır.

 1. İsteğe bağlı olarak, korkulukların başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirmek için, Çizim Yönünü Değiştir “Toggle Sketch Orientation” kontrol düğmesine tıklayın.
 2. İsteğe bağlı olarak, şayet çizim kapalı bir alan oluşturuyorsa, Başlangıcı Sonraki Köşeye Taşı “Move Beginning to Next Corner “ kontrol düğmesine tıklayın.

Bu, bir merdiven elemanı üzerine yerleştirildiğinde bir korkuluğun yerleştirilmesini ve konumlandırılmasını etkiler.

 1. Özellikler “Properties“ paletinde korkuluk özelliklerini gerektiği gibi değiştirin veya tip özelliklerine erişmek ve değiştirmek için, Tipi Düzenle “Edit Type” [  ] düğmesine tıklayın.
 2. Düzenleme Modunu Sonlandır “Finish Edit Mode” [ ] düğmesine tıklayın.
 3. Korkuluğu görmek için, 3 boyutlu 3B “3D” görünüşüne geçin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.