1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BPARAMETER Komutu

Dinamik blok tanımına tutamaçları olan bir parametre ekler.

BPARAMETER komutunu yalnızca Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” kullanabilirsiniz. Bir parametre, blok referansı için özel özellikleri tanımlar. Bir parametre ekledikten sonra, bloğu dinamik yapmak için bir eylemi “action” parametre ile ilişkilendirmelisiniz.

Bu komutu çalıştırdığınız zaman, komutun alt  seçenekleri için aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir.

 • Aliman “Alignment”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde >Alignment komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok referansını bir nokta etrafında döndürerek çizimdeki diğer nesnelerle hizalar.

 1. Alimanın Taban noktasını belirleyin: “Specify Base Point of Alignment:”

Bu veri isteminde (uyarısında) çizimdeki başka bir nesneyle hizalamak için blok referansının etrafında döneceği tutamacı belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

 1. Alimanın yönünü belirleyin: “Specify Alignment Direction”

Bu veri isteminde (uyarısında) blok tanımı için aliman açısını belirlersiniz.

-Tip “Type”

Blok referansının çizimdeki nesnelere teğet veya dikey olarak hizalanacağını belirler.

 • Taban “Base”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Basepoint komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok içindeki geometriyle ilişkili olarak dinamik blok referans için değiştirilebilir bir taban “base” noktası tanımlar.

 1. Parametrenin konumunu belirleyin: “Specify Parameter location”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımı için taban noktasının varsayılan konumunu belirlersiniz. Bu konum, blok referansında taban “base” noktası tutamacının yeri olacaktır.

 • Nokta “Point”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Point komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok referansı için özel X ve Y özelliklerini tanımlar.

 1. Parametrenin konumunu belirleyin: “Specify Parameter location”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımındaki nokta “point” parametresinin X ve Y konumunu belirlersiniz. Bu, blok referansındaki nokta tutamacının konumu olacaktır.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

 • Evet. “Yes.”  Bu parametreyle ilişkili bir eylem değişikliği, parametreyi bir tutamaç veya özel özellik aracılığıyla düzenleniyormuş gibi, bu parametreyle ilişkili diğer eylemleri “action” de tetikler.
 • Hayır. “No.” İlişkili eylemler “action”

-Tanım “Description”

Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

-Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiği zaman, Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties”  paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

 • Doğrusal “Linear”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Linear

Komutun bu alt seçeneği blok tanımındaki iki anahtar nokta arasındaki mesafeyi tanımlar.

 1. Başlangıç/Bitiş noktasını belirleyin: “Specify Start Point/Endpoint:”

Bu veri isteminde (uyarısında), Blok tanımındaki parametrenin anahtar noktalarını belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

-Taban “Base”

Bu parametre için, Taban Konumu “Base Location” özelliğini belirler.

-Başlangış Noktası “Startpoint”

Parametrenin bitiş noktası blok referansında düzenlendiğinde, parametrenin başlangıç noktası sabit kalır.

-Orta Nokta “Midpoint”

Parametrenin orta noktası sabit kalır ve parametrenin başlangıç noktası ve bitiş noktası eş zamanlı olarak orta noktadan eşit mesafede hareket eder.

-Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiği zaman, Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties”  paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

-Değer Seti “Value Set”

Parametre için mevcut değerleri sette tanımlanan değerlerle sınırlar.

-Liste “List”

Bir blok referansında parametre için mevcut değerlerin bir listesini belirtir.

-Artış “Increment”

Blok referansındaki parametre için bir değer artışını ve minimum ve maksimum değerleri belirler.

 1. Etiketin konumunu belirleyin: “Specify Label location:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımında parametrenin etiketinin “label” yerini belirlersiniz.

 1. Tutamaç sayısını girin: “Enter Number of Grips:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok referansında görüntülenecek tutamaç sayısını belirlersiniz.

 • Blok referansında hiçbir tutamaç gösterilmeyecektir. Bunun yerine, seçilen geometri Özellikler “Properties“ paletinde veya bir arama “lookup” tablosunda düzenlenebilir.
 • Parametrenin sadece bitiş noktasında bir tutamaç görüntülenir.
 • Parametrenin hem başlangıç hem de bitiş noktasında tutamaçlar görüntülenir.

 

 • Açısal “Polar”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Polar komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok tanımında iki anahtar nokta için bir mesafe ve açı tanımlar.

 1. Taban Noktasını belirleyin: “Specify Base Point:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımındaki noktayı tutamacın yerleştirileceği yere göre belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

-Değer Seti “Value Set”

Parametre için mevcut değerleri sette tanımlanan değerlerle sınırlar.

 1. Bitiş noktasını belirleyin: “Specify Endpoint:”

Bu veri isteminde (uyarısında), taban “base” noktasından uzaklığı ve açıyı belirler. Mesafe ve açı, Özellikler “Properties“ paletinde özel niteliklerdir.

 1. Etiketin konumunu belirleyin: “Specify Label location:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımında bu parametre etiketinin “label” yerini belirlersiniz.

 1. Tutamaç sayısını Girin: “Enter Number of Grips:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok referansında görüntülenecek tutamaç sayısını belirlersiniz.

 • XY

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > XY komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok tanımının taban “base” noktasından bir X ve Y mesafesi tanımlar.

 1. Taban noktasını belirleyin: “Specify Base Point:”

Bu veri isteminde (uyarısında), bu parametre için maksimum X mesafesini belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

-Değer Seti “Value Set”

Parametre için mevcut değerleri sette tanımlanan değerlerle sınırlar.

 1. Bitiş noktasını belirleyin: “Specify Endpoint:”

Bu veri isteminde (uyarısında), bu parametre için maksimum Y mesafesini belirlersiniz.

 1. Tutamaç sayısını belirleyin: “Specify Number of Grips:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok referansında görüntülenecek tutamaç sayısını belirlersiniz.

 • Blok referansında hiçbir tutamaç gösterilmeyecektir. Bunun yerine, seçilen geometri Özellikler “Properties“ paletinde veya bir arama “lookup” tablosunda düzenlenebilir.
 • Parametrenin sadece bitiş noktasında bir tutamaç görüntülenir.
 • Parametrenin hem başlangıç hem de bitiş noktasında tutamaçlar görüntülenir.
 • Döndür “Rotation”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Rotation komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok referans için bir açı tanımlar.

 1. Taban noktasını belirleyin: “Specify Base Point:”

Bu veri isteminde (uyarısında), seçilen blok geometrisinin çevresinde döndürüleceği noktayı belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

-Değer Seti “Value Set”

Parametre için mevcut değerleri sette tanımlanan değerlerle sınırlar.

 1. Parametrenin yarı çapını belirleyin: “Specify Radius of Parameter:”

Bu veri isteminde (uyarısında), bu parametrenin taban “base” noktası ile tutamaç arasındaki mesafeyi belirlersiniz

 1. Varsayılan Dönme Açısını belirleyin: “Specify Default Rotation Angle:”

Bu veri isteminde (uyarısında), tutamacın blok tanımındaki konumunu belirlersiniz.

-Taban Açısı “Base Angle”

Bu parametrenin tutamacı için 0’dan başka bir Taban Açısı “Base Angle” belirtir.

 • Çevir “Flip”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Flip komut düğmesi

Nesneleri veya tüm blok tanımını çevirme hattı etrafında çevirir.

 1. Taban noktasını belirleyin: “Specify Base Point:”

Bu veri isteminde (uyarısında), çevirme hattının ilk noktasını belirlersiniz. Bu noktada bir parametre tutamacı görüntülenir.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

 1. Çevirme hattının bitiş noktasını belirleyin: “Specify Endpoint of Reflection Line”

Bu veri isteminde (uyarısında), çevirme hattının bitiş noktasını belirlersiniz.

 1. Etiketin konumunu belirleyin: “Specify Label location:”

Bu veri isteminde (uyarısında), blok tanımında parametrenin etiketinin “label” yerini belirlersiniz.

 • Görünürlük “Visibility”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Visibility komut düğmesi

Komutun bu alt seçeneği blok tanımında görüntüleyecek veya görüntülemeyeceğiniz nesneleri tanımlar.

Defines objects that will either display or not display within the block definition.

 1. Specify Parameter Location

Bu veri isteminde (uyarısında), bu parametrenin tutamacının konumunu belirlersiniz. Parametre, blok tanımının herhangi bir yerine yerleştirilebilir.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

 •  Arama “Lookup”

Şeritin Blok Düzenleyicisi “Block Editor” kavramsal sekmesinin >Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde > Eylem Parametreleri “Action Parameters” aşağı açılır listesinde > Lookup komut düğmesi

 

Komutun bu alt seçeneği bir arama “lookup” tablosu tarafından belirlenen kullanıcı parametrelerini tanımlar.

 1. Parametrenin konumunu belirleyin: “Specify Parameter location:”

Bu veri isteminde (uyarısında), bu parametrenin konumunu belirlersiniz.

-İsim “Name”

Bu parametre için İsim “Name” özel özelliğini ayarlar.

-Etiket “Label”

Bu parametrenin konumu için açıklayıcı bir etiket tanımlar.

-Zincir “Chain”

Bu parametrenin, farklı bir parametre ile ilişkili bir eylemin seçim setine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.

-Tanım “Description”

Bu parametrenin, Etiket “Label” özel özelliğinin detaylı bir açıklamasını tanımlar. Blok referansı eklendiğinde, bu açıklama Özellikler “Properties” paletinin altında görüntülenir.

Palet “Palette”

Bir çizimde blok referansı seçildiğinde bu parametrenin Etiket “Label” özel özelliğinin Özellikler “Properties“ paletinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

 

 

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.