1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BOX (Komutu)

3 boyutlu 3B “3D” bir katı “solid” kutu “box” oluşturur.

Komut satırında aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

İlk Köşe “First Corner”

Kutunun ilk köşe noktasını belirlersiniz.

Diğer Köşe “Other Corner”

Kutunun tabanının karşıt köşesini belirleyerek kutunun yüksekliğini ayarlarsınız.

Küp “Cube”

Eşit uzunlukta kenarlara sahip bir kutu (yani bir küp) yaratır.

Yüksekliği belirleyin “Specify height”

3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” kutunuzun yüksekliğini belirlersiniz. Uzunluk “Length”, 3 boyutlu 3B “3D” katı “solid” kutunuzun X ekseni üzerindeki kenarının ölçüsüne, En “With” Y ekseni üzerindeki kenarının ölçüsüne ve Yükseklik “Height” Z ekseni üzerindeki kenarının ölçüsüne karşılık gelir.

Yüksekliği pozitif bir değer girmek, yüksekliği geçerli Kullanıcı Koordinat Sisteminin (KKS “(UCS)” pozitif Z ekseni boyunca çizer. Negatif bir değer girmek, yüksekliği negatif Z ekseni boyunca çizer.

Kutunuzun tabanı daima mevcut Kullanıcı Koordinat Sisteminin (KKS “(UCS)” (çalışma düzleminin) XY düzlemi üzerine çizilir. Kutunun yüksekliği Z ekseni yönünde belirtilir. Yükseklik için hem pozitif hem de negatif değerler girebilirsiniz.

Merkez “Center”

Belirlenen merkez noktasını kullanarak kutuyu yaratır.

Küp Cube”

Eşit uzunlukta kenarlara sahip bir kutu (yani bir küp) yaratır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.