1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Bölüm 1-Bir Proje Yaratma ve Kotlar Ekleme

Bu günkü derste, bir proje başlatıp; bina modelinin temeli, depo tabanı, üst ve alt parapetleri için kotlar yaratacaksınız.

Kategori Yeni Başlayanlar
Gereken Süre 10 dakika
Kullanılan Öğretici Dosyası Yok – Yeni proje

Kotları oluştururken, aynı anda ilgili görünüşlerin yaratılmasını da sağlayabilirsiniz. Başlamadan önce GSG_01_Getting_Started_Template.rte isimli şablon dosyasını indirdiğinizden emin olun.

Hedefler

  • Bir şablon kullanarak yeni bir proje yaratma.
  • Ön tanımlı kotları yeniden isimlendirme ve kot isimlerini değiştirme.
  • Başlangıç ve bitiş noktalarını belirterek kot ekleme.
  • Yüksekliği mevcut bir kottan ofsetleyerek kot ekleme.

Videoyu izleyin (İngilizce)

Proje Kotlarını Değiştirme

1.      Revit programını açın ve Giriş “Home sayfasında sol taraftaki Yeni “New”  düğmesine tıklayın. İletişim kutusundan GSG_01_Getting_Started_Template.rte isimli indirilen şablon dosyasını bulun ve indirilen şablonu kullanarak bir proje başlatmak için OK düğmesine tıklayın.

2.      Çizim alanında Güney “South“ görünüşünü açmak için, Proje Araştırıcısı “Project Browser” paletinde, Yükseklikler (Bina Kotu)” Elevations (Building Elevation)” öğesi  altında, Güney “South” öğesini çift tıklayın.

Bu proje şablonunda halihazırda iki kot oluşturulmuştur.

3.      Sağ taraftaki kot etiketlerine ve değerlerine görüntü yakınlaştırma “zoom in” yapın. Görüntü yakınlaştırma “zoom in” ve görüntü uzaklaştırma “zoom out” yapmak için, fare tekerleğini kullanabilirsiniz.

4.      Level 1 isimli etikete tıklayın ve 01 – Mağaza Katı yazın.

5.      Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için, etiketin dışında herhangi bir yere tıklayın.

6.      Revit programının ilgili görünüşleri yeniden isimlendirmesi için veri istemi (uyarı) penceresi geldiğinde, Evet “Yes” düğmesine tıklayın.

Alternatif olarak, Proje Araştırıcısı “Project Browser” paletinde yaptığınız değişikliğe karşılık gelen görünüşü yeniden adlandırarak da kotları yeniden isimlendirebilirsiniz.

7.        Proje Araştırıcısı “Project Browser” paletinde, Kat Planları “Floor Plans” öğesi altında, Kot 2 “Level 2” öğesine sağ tıklayın ve Yeniden İsimlendir “Rename” seçeneğini seçin.

8.        Yeni kot ismi için, 00 – Temel yazıp Enter tuşuna basın.

9.        Veri istemi (Uyarı) geldiğinde, ilgili kot ve görünüşleri yeniden isimlendirmek için, Evet “Yes” düğmesine tıklayın.

10.    Çizim alanında, 00 – Temel kotunun değerine çift tıklayın, -1250 mm girin ve kotun yüksekliğini değiştirmek için Enter tuşuna basın.

Kot Ekleme

11.    Görüntü uzaklaştırma “Zoom out” yapın, böylece görünüşteki kot çizgilerinin her iki ucunu görebilirsiniz.

12.    Mimari “Architecture” sekmesi içerisinde >  Referans “Datum” panelinde >  Kot “Level” [  ] komut düğmesine tıklayın.

13.    İmleci 01 – Mağaza Katı kot çizgisinin sol uç noktasına getirin; imleci 7500 mm yukarı kaydırın ve yeni  kot çizgisini başlatmak için, tıklayın.

14.    Kesikli çizgi, uç noktanın alt seviyenin bitiş noktası ile aynı hizada olduğunu gösterene kadar imleci yatay olarak sağa hareket ettirin ve kotu yerleştirmek için, tıklayın.

Mevcut bir kottan belirli bir mesafede oluşturarak bir kot ekleyebilirsiniz.

15.    Şeritte, Değiştir “Modify”  komut simgesine tıklayın; açılan Kot Ekle “Place Level” sekmesi içerisinde > Çizim “Draw” panelinde > (Çizgileri Tıklayarak Seç “Pick Lines” [  ] komut simgesine tıklayın.

  • (Şeridin hemen altındaki) Seçenekler “Options” çubuğunda, Plan Görünümü Yap “Make Plan View” öğesini temizleyin.

16.  (Şeridin hemen altındaki) Seçenekler “Options” çubuğunda, Ofset alanına, 500 mm girin ve Enter tuşuna basın.

17. İmleci, kesikli çizgi yukarıda görünene kadar yeni eklediğiniz kota getirin ve kotu çizime yerleştirmek için, tıklayın.

18. Kot çizgisine bir dirsek eklemek için Dirsek Ekleme “Add Elbow” kontrolünü [ ] kullanın ve Kot 3 ve Kot 4 etiketlerinin okunabilmesi için kotun kafasının konumunu ayarlamak için tutamaçları kullanın.

19. Değiştir “Modify” [ ] komut simgesini tıklayın.

20. Kot 3 ve Kot 4 kotlarını aşağıdaki şekilde görünen değerlerle yeniden isimlendirin ve karşılık gelen görünüşleri yeniden isimlendirmek için, Evet “Yes” düğmesine tıklayın.

  • Kot 3 = 02 – Alt Parapet
  • Kot 4 = 03 – Üst Parapet

Artık proje için uygun seviyelerde 4 kotunuz var.

Bu eğitime devam etmek için, Bölüm 2-Duvarları Yaratma dersine gidin.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.