1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Blok Öznitelikleriyle “Attribute” Çoklu Köprüler “Hyperlinks” Kullanma

Bir AutoCAD bloğuna birden fazla köprü “hyperlink” ekleyebilir miyiz? Bu basit bir soru gibi gelebilir: Kısa cevap EVET yapabiliriz. Köprüleri “Hyperlink” eklemek için, birçok yol var; ihtiyacınız olan yolu seçebilirsiniz:

  1. Bloğun içindeki bir AutoCAD nesnesine köprü “hyperlink” ekleyebiliriz. Bu aynı blok tanımını kullanan her örnek için URL’nin aynı olacağı anlamına gelir. Ve bu bize birkaç köprüye “hyperlink” sahip olmamızı sağlar. Bu yol, şayet üreticinin web sitesine, iletişim e-postalarına, özel dokümanlara bağlantılar eklemek istiyorsanız, yararlı olabilir.
  2. Çizime yerleştirdikten sonra, AutoCAD bloğuna köprü “hyperlink” ekleyebiliriz. Aynı blok tanımını kullanan her örnek için farklı URL’lerimiz olabilir. Ancak, her birinde birden fazla köprüye sahip olamayız. Bu bir kimlik “id” vermek istiyorsanız uygundur.
  3. Sonuncusu öznitelikleri “attribute” ve alanları “field” kullanır. Bu, her bir örnek için birden çok köprüyü, düzenlenebilir ve benzersiz olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir ve metni gösterebilir ve düzenleyebiliriz. Bu AutoCAD ipucu makalemde ele alacağımız şey de budur. Bu yol, 1 numaralı yola benzerdir; ancak burada köprü “hyperlink” farklı belgelere referanslanacak tipik nesnelerdir. Yani, bir kat planında, masa sadece bir dikdörtgen nesnesidir. Ancak farklı marka ve tiplere sahip olabilir.

Şayet AutoCAD‘de köprüler “hyperlink” hakkında bilgi sahibi değilseniz, bir nesneyi bir dosyaya veya web sitesi URL’sine nasıl yönlendirebileceğinizi buradan okuyabilirsiniz.

Öznitelikleri “Attribute” Yaratma

Bu tür özniteliklerin “attribute” yaratılması aynıdır, ATTDEF komutunu kullanırız. Aradaki fark alan “field” nesnelerini kullanmamızdır. Öz nitelik Tanımlama “Attribute Definition”  iletişim kutusunda, Alan Ekle düğmesini tıklayın.

Açılan iletişim kutusunda, Alan kategorisini “Field category” Bağlantılı “Linked” olarak değiştirin. Artık Alan isimleri “Field names” listesinde tek bir alan var: Köprü “Hyperlink”. Şimdi Köprü “Hyperlink” düğmesini tıklayarak köprüyü değiştirebiliriz.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, görüntülenecek metni ve gereken URL’yi (veya belge klasör yolunu) doldurun.

Tüm iletişim kutusu kapanana kadar OK düğmesine tıklayın ve özniteliği “attribute” yerleştirin. Birden çok köprüye ihtiyacınız varsa başka bir öznitelik “attribute” oluşturun.

Özniteliklerle “Attribute” işinizi bitirdikten sonra, blok tanımını oluşturun. Artık işimizi tamamladık!

Bloğu Yerleştirme ve Öznitelikleri “Attribute” Düzenleme

Şimdi deneyelim. AutoCAD bloğunu yerleştirin; ancak köprü “hyperlink” özniteliğini “attribute” değiştirmeyin! Diğer öznitelik “attribute” değerini değiştirebilirsiniz; ancak köprüyü “hyperlink” değiştirmemelisiniz. Şayet değiştirirseniz, öznitelik “attribute” köprüyü “hyperlink” kaybeder.

Peki özniteliği “attribute” nasıl değiştirebiliriz? EATTEDIT veya ATTEDIT komutunu kullanabilirsiniz. Köprüyü doğrudan değiştirmeyin. Değeri çift tıklayın.

Şimdi Alan Düzenleyicisine “Field Editor” geri döndünüz. Burada köprüyü “hyperlink” ve hangi metni göstermesi gerektiğini değiştirebilirsiniz.

Köprüyü “Hyperlink” gerektiği gibi değiştirin. URL’yi değiştirdikten sonra test edin. Şayet metni değiştirdiyseniz, değişip değişmediğine bakın. Çalışıyor, değil mi?

Siz AutoCAD nesnelerini başka bir dosyaya bağlıyor musunuz? Referansladığınız ortak belge nedir?

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.