1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Bir Faz (Aşama) Yaratma

Projenizdeki izlemek istediğiniz işin fazlarını (aşamalarını) belirleyin ve her biri için bir faz (aşama) yaratın.

Bunu yapmak için:

  1. Yönetim “Manage“ sekmesi içerisinde > Fazlama (Aşamalama) “Phasing” panelinde > Fazlar (Aşamalar) “Phases” [ ] komut simgesine tıklayın.

Proje Aşamaları “Project Phases“ sekmesini görüntüleyen Fazlama (Aşamalama) “Phasing” iletişim kutusu açılır. Varsayılan olarak, her projenin Mevcut “Existing” ve Yeni İnşaat “New Construction“ olarak isimlendirilmiş iki adet faz (aşama) vardır.

  1. Bir fazın sol tarafındaki rakam kutusunu tıklayın.

REVİT programı tüm faz sırasını seçer. Aşağıdaki şekildeki resimde seçilen Yeni İnşaat “New Construction“ aşaması gösterilmektedir.

  1. Bir faz (aşama) ekleyin.

Dikkat: Fazları (Aşamaları) ekledikten sonra sırasını yeniden düzenleyemezsiniz, bu nedenle fazları (aşamaları) ekleme sıranıza dikkat edin.

Seçilen aşamadan önce veya sonra bir aşama eklemek için, Yerleştir “Insert” kısmındaki, Önce “Before“ veya Sonra “After “ düğmelerini kullanın.

REVİT programı fazları (aşamaları) siz ekledikçe sırayla isimlendirir. Örneğin: Faz 1, Faz 2, Faz 3, vb.

  1. Şayet isterseniz, bir fazı (aşamayı) yeniden isimlendirmek için, İsim “Name” metin kutusuna tıklayın. Benzer şekilde, fazın (aşamanın) açıklamasını düzenlemek için Açıklama “Description” metin kutusuna tıklayın.
  2. OK düğmesine tıklayın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.