1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Bir Elemanın Çalışma Düzlemini Değiştirme

Mevcut çalışma düzlemine paralel yeni bir çalışma düzlemi seçmek için, bu aracı kullanın.

  1. Görünüşte çalışma düzlemine dayalı bir öğe seçin.

2. Düzenleme | <Eleman> “Modify | <Element>” sekmesi içerisinde > Çalışma Düzlemi “Work Plane“ panelinde > Çalışma Düzlemini Düzenle “Edit Work Plane” [  ] komut simgesine tıklayın.

Not: Çalışma Düzlemini Düzenle “Edit Work Plane“ seçeneğini kullandığınızda, yeni çalışma düzleminin mevcut çalışma düzlemine paralel olması gerekir. Şayet mevcut çalışma düzlemine paralel olmayan bir çalışma düzlemi seçmeniz gerekiyorsa, Yeni Seç “Pick New“ seçeneğini kullanın.

  1. Açılan Çalışma Düzlemi “Work Plane“ iletişim kutusunda, başka bir çalışma düzlemi seçin.
  • İsim “Name”: Listeden kullanılabilir bir çalışma düzlemi seçin ve OK düğmesine tıklayın.

Liste, kotlar, ızgaralar ve isimlendirilmiş referans düzlemlerini içerir.

  • Bir düzlem seçin “Pick a plane”: REVİT, seçilen düzleme denk gelen bir düzlem oluşturur. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Ardından, mevcut çalışma düzlemlerini vurgulamak için imleci çizim alanının üzerine getirin ve istediğiniz düzlemi seçmek için tıklatın.

Duvar yüzleri, bağlantılı modellerdeki yüzler, dışa çekme “extrude” yüzleri, kotlar, ızgaralar ve referans düzlemleri de dahil olmak üzere, ölçülendirilebilen herhangi bir düzlemi seçebilirsiniz.

  • Bir çizgi seçin ve çizginin çizildiği çalışma düzlemini kullanın “Pick a line and use the work plane it was sketched in”: REVİT, seçilen çizginin çalışma düzlemiyle eş düzlemli bir çalışma düzlemi oluşturur. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın. Ardından, kullanılabilir çizgileri vurgulamak için imleci çizim alanının üzerine getirin ve birini seçmek için, tıklayın.
  • Yeni bir ana taşıyıcı seçin “Pick a new host”: Bu seçenek yalnızca çizim alanında çalışma düzlemine dayalı bir öğe seçtiğinizde görüntülenir. Bu seçeneği belirleyin ve OK düğmesine tıklayın.
  1. Şeritteki Düzenleme | <eleman> “Modify | <element>” sekmesi içerisinde > Yerleşim “Placement“ panelinde Dikey Yüz “Vertical Face”, Yüz “Face“ veya Çalışma Düzlemi “Work Plane” seçeneklerinden istediğiniz seçeneği belirleyin. Ardından, imleci çizim alanının üzerine getirerek öğenin kullanılabilir ana taşıyıcı elemanlarını vurgulayın ve istediğiniz taşıyıcı elemanı seçmek için, tıklayın.
  2. Şayet gerekirse, elemanı çalışma düzlemine yerleştirin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.