1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BIM Yürütme Planlaması

A-PROSEDÜR

Bu makalenin tamamında, dikkate alınması gereken altı temel BIM Planlama Elemanı vardır. BIM Planlama Elemanları aşağıdaki gibidir:

1. STRATEJİ

BIM amaç ve hedeflerini tanımlar; proje şartlarındaki değişimlere karşı yapılması gerekenleri değerlendirir ve yönetim & kaynak desteği düşünür.

2. BIM KULLANIMLARI

Proje sahibinin tesisleri hakkında bilgi üretmek, işlemek, iletmek, yürütmek ve yönetmek için BIM’in uygulandığı yöntemleri tanımlar.

3. İŞLEMLER

Geçerli yöntemleri belgeleyip; BIM’den yararlanan yeni süreçler tasarlayarak ve geçiş planları geliştirerek BIM Kullanımlarını gerçekleştirme yollarını açıklar.

4. BİLGİ

Model öğesi dökümü, geliştirme seviyesi ve tesis verileri de dahil olmak üzere kuruluşun bilgi ihtiyaçlarını belgeler.

5. ALT YAPI

Bilgisayar yazılımları, donanımlar, ağlar ve fiziksel çalışma alanları da dahil olmak üzere BIM’i destekleyecek teknoloji altyapıyı belirler.

6. PERSONEL

Aktif katılımcıların oluşturulan BIM süreçlerindeki rollerini, sorumluluklarını, eğitimini tanımlar ve eğitimlerini sağlar.

 

 

B-KAYNAKLAR

Ülkemizde henüz BIM konusunda yayımlanmış bir standart, yönetmelik veya uygulama kılavuzu olmamakla birlikte; TSE’nin bu konuda çalışma yapmakta olduğu bilinmektedir. Konu ile yakından ilgilenen ve detaylı bilgi almak isteyen site kullanıcılarının aşağıdaki bağlantıları incelemesini tavsiye ediyorum:

BIM’İN KULLANIMI

Eylül 2013’te yayınlanan BIM belgesinin kullanımı, BIM Kullanım Sınıflandırma sistemi ve BIM Kullanım Amaçlarını belirlemek üzere tasarlanmıştır. Belgenin ilk kısmı BIM Kullanımı sınıflandırma sistemlerini tanıtır. BIM Kullanma Amaçları ve BIM Kullanım Özellikleri de dahil olmak üzere sınıflandırma sisteminin bileşenleri hakkında ayrıntılı bir açıklamalar içermektedir. BIM Kullanım Amaçları bölümü, BIM Kullanımlarının her birinin amacına ilişkin bir açıklama içerir. BIM Kullanım Karakterleri bölümü, tesis elemanı, tesis aşaması, disiplin ve gelişim aşamasının bir tanımını içerir. Bu bölümleri BİM Sınıflandırma Sistemini uygulamak için bir yöntem izlemektedir. Bu yöntem, şu anda BIM Proje Yürütme Planlama Kılavuzu’nun Bölüm 2’de tanımlanan BIM Kullanımlarını tanımlamak için alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.

BIM Projesi Yürütme Planı içerisinde BIM Kullanımları

Proje geliştirme aşaması tarafından organize edilen 25 BİM Kullanımı, sektör uzmanları ile yapılan çok sayıda mülakat, uygulama vaka incelemelerinin analizi ve literatürün gözden geçirilmesi yoluyla tespit edilmiştir. Tanımlar, BIM Kullanımı konusunda bilgi sahibi olmayan proje ekibi üyeleri için kısa bir genel bakış sağlamak ve proje ekibinin seçim işlemi sırasında değerli bulabileceği ek bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Her açıklama, BIM Kullanımı, potansiyel faydalar, gerekli ekip yetkinlikleri ve BIM Kullanımıyla ilgili ek bilgi için, referans alınabilecek seçilmiş kaynaklara genel bir bakış sunar.

Her BIM Kullanımının Sıklığı ve Faydası

2009 yılı Aralık ayında, kuruluşların her Kullanımı ve projenin her kullanımdaki faydasını kullandıkları sıklığın belirlenmesine yardımcı olmak için bir anket yapılmıştır. 3 boyutlu 3B “3D” koordinasyon ve Tasarım İncelemelerinin BIM Kullanımı hem anket sonuçlarına göre en çok kullanılan ve en faydalı hem de anketteki tüm kullanımlar projelerde bir dereceye kadar kullanılmakta ve yararlı görülmektedir.

Anketin çoğunluğu iki bölümden oluşan bir soruya odaklanmıştır: Kuruluşunuz BIM Proje Yürütme Planlama Kılavuzu’nda tanımlanan her BIM Kullanımını ne sıklıkta kullanıyor ve her kullanım için, kuruluşunuzda algılanan yarar seviyesi nedir? Katılımcı grubu bu sorunun ilk kısmına  % 0,% 5,% 25,% 50,% 75,% 95 ve % 100 yanıt seçeneklerini verirken, sorunun ikinci kısmı için çok olumsuz, olumsuz, tarafsız ve tarafsız ve olumlu ve çok olumlu yanıt seçeneklerini vermiştir. Aşağıda, her BIM Kullanımının Sıklığı ve Yararını ve BIM Kullanımlarının sıralamasını gösteren bir grafik bulunmaktadır.

Algılanan Faydaya Göre Kullanım Sıklığını Karşılaştıran Bar Grafik

BIM Kullanma Sıklığı ve Yirmi Beş Kullanım Sırasında Olan Fayda Tablosu

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.