1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BIM Seviyeleri

BIM Seviyeleri kavramı (ve BIM Seviye 2 uygunluğu), çizim tahtasından bilgisayara ve nihai olarak dijital çağa kadar tüm sektörlerde benimsenen süreci, alınan bir yolculuğun bir sonraki adımları olarak görerek BIM uyumlu olan hangi ölçütlerin kabul edilmesi gerektiğini tanımlayan kabul edilen tanım haline gelmiştir.

(Standartlaşma konusunda her zaman olduğu gibi) İngiliz hükümeti inşaat endüstrisini tam işbirliği içinde çalışmaya geçirme sürecinin ilerici olacağını ve bu süreçte tanımlanacak belirgin kilometre taşlarının seviyeler biçiminde tanımlandığını kabul etmiştir. Bunlar 0 ile 3 arasında bir aralıkta tanımlanmıştır ve her seviye ile ilgili bazı tartışmalar mevcutken, en geniş kavram şöyledir:

Seviye 0 BIM

En basit haliyle, Seviye 0 etkili bir işbirliği anlamına gelmemektedir. Çoğunlukla üretim bilgisi (2013 RIBA Çalışma Planı aşama 4) için yalnızca 2 boyutlu 2B “2D” CAD çizimleri kullanılır. Çıktı ve dağıtım, kağıt veya elektronik baskılardan veya ikisinin bir karışımından yapılabilir. Sektörün çoğunluğu şimdi bunun önünde zaten çok ileridedir (kaynak: NBS National BIM Report 2014).

Seviye 1 BIM

Bu seviye, tipik olarak, konsept çalışması için 3 boyutlu 3B “3D” CAD ile yasal onay dokümantasyonu ve üretim bilgilerinin hazırlanması için 2 boyutlu 2B “2D çizimlerden oluşmaktadır. CAD standartları BS 1192: 2007 tarafından yönetilir ve verilerin elektronik olarak paylaşımı genellikle yüklenici tarafından yönetilen ortak bir veri ortamından yapılır. Farklı disiplinler arasında herhangi bir işbirliği olmamasına rağmen – her biri kendi verilerini yayınlayıp sürdüren birçok organizasyonun şu anda faaliyet gösterdiği seviye budur.

Seviye 2 BIM

Bu seviye, işbirlikçi çalışma ile ayırt edilir – tüm taraflar kendi 3 boyutlu 3B “3D” CAD modellerini kullanır; ancak mutlaka paylaşılan tek bir model üzerinde çalışmazlar. İşbirliği, bilginin farklı taraflar arasında nasıl değiştirileceği anlamına gelir – ve bu seviyenin en önemli yönünü teşkil eder. Tasarım bilgileri ortak bir dosya biçimlendirmesi “format” ile paylaşılır; bu, herhangi bir kuruluşun birleştirilmiş bir BIM modeli oluşturmak ve bu birim üzerinde sorgulayıcı kontroller gerçekleştirmek için bu verileri kendi verileriyle birleştirebilmesini sağlar. Bu nedenle, her iki tarafın kullandığı CAD yazılımı, IFC (Industry Foundation Class) veya COBie (Construction Operations Building Information Exchange) gibi ortak dosya biçimlendirmelerinden “format” birine dışa aktarılabilmelidir. Bu, Birleşik Krallık hükümeti tarafından 2018 yılı sonuna kadar kamu sektörü çalışmaları ile ilgili tüm çalışmalar için asgari bir hedef olarak belirlenmiş çalışma yöntemidir.

Seviye 3 BIM

Şu anda en kullanışlı olarak görülen bu seviye, merkezi bir depoda tutulan tek paylaşımlı bir proje modeli kullanarak tüm disiplinler arasındaki tam işbirliğini temsil etmektedir. Bütün taraflar aynı modele erişebilir ve bu modeli değiştirebilirler. Bunun yararı, çelişen bilgiler için son risk katmanını ortadan kaldırmasıdır. Bu, Açık BIM “Open BIM” olarak bilinir ve İngiltere hükümetinin kamu sektörü çalışma hedef tarihi 2019 tarihidir. Bu seviye ile telif hakkı ve sorumluluk gibi konularda endüstride yaşanan şu anki gerginliklerin çözülmesi amaçlanmıştır – ve böylece eski ortak toplantı belgeleri yazılım yaratma/okuma/ yazma izinleri ve ikinci ortaklık gibi paylaşılan risk alım yolları ile çözülmüştür. CIC BIM Protokolü bunlara karşılık gelmektedir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.