1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Bilmeniz Gereken 100 AutoCAD Komutu

Bu makalemde sizlere bu çok büyük AutoCAD komut listesinde, her AutoCAD kullanıcısı tarafından bilinmesi gereken en kullanışlı komutlardan bazılarını bir araya getirmeye çalıştım. Bu listede yer alan komutların bazıları çok basit komutlardır ve bunlar çok sık kullanılır ve aynı zamanda mükemmel özelliklerine rağmen sık kullanılmayan komutlar da vardır.

Kolay sınıflandırma için, tüm komutları dört kategoriye ayırdım. Bilmeniz gereken AutoCAD komutlarının tam listesini PDF dosyası olarak buradan indirebilirsiniz.

BCOUNT

Bu komut, çiziminizdeki blok sayısını saymak için kullanışlıdır. Çizimde kullanılan her blok örneğinin adıyla birlikte sayısını bildirir. Bloğun sayılması için, çizim alanında görünür olmalıdır.

TXT2MTXT

Bu komutu kullanarak, tek satırlı  bir veya birden çok yazıyı “text” tek bir çok satırlı yazıya “mtext” dönüştürebilirsiniz.

TXTEXP

Bu komutu kullanarak, çok satırlı  yazıları “mtext” patlatarak tek satırlı yazılara “text” dönüştürebilirsiniz.

XLINE (XL)

Bu komutu kullanarak, seçim noktasından başlamak üzere sonsuz çizgiler oluşturabilirsiniz. Bu sonsuz çizgiyi sınırlı bir uzunluğa budar veya kırarsanız basit bir çizgi geometrisi haline gelir.

POINT (PO)

Bu komut, çizimde tek nokta geometrisini oluşturur. Bu komut ile oluşturulan noktanın türünü değiştirmek için PTYPE komutunu kullanabilir ve Nokta Stili “Point Style” iletişim kutusundan istediğiniz nokta türünü seçebilirsiniz.

REVCLOUD

Bu komutu kullanarak revizyon bulutu geometrisi yaratabilirsiniz.

SKETCH

Bu komutu kullanarak, ellle serbest çizim yapabilirsiniz. Bu serbest el çizimini yapmak için nesne türü olarak çizgi “line”, sürekli çizgi “polyline”veya eğik çizgi “spline” kullanabilirsiniz.

MULTIPLE

Şayet Enter tuşuna basmadan herhangi bir komutu tekrarlamak isterseniz, MULTIPLE komutunu kullanın. Komutun tekrarını iptal etmek için ESC tuşuna basın.

NCOPY

Bir bloktaki veya “ harici referanstaki “Xref’” gömülü nesneleri bloğu veya harici referansı “Xref’” patlatmadan kopyalamak için bu komutu kullanın.

CAL

Bu alt komutu kullanarak, başka bir komutun ortasında bile olsa, doğrudan AutoCAD komut satırında hesaplamalar yapabilirsiniz. Bu alt komutu, ‘başka bir komutu çalıştırırken komut satırına ‘CAL girerek başlatabilirsiniz. (CAL’dan önce bir kesme işareti eklemeyi unutmayın).

BURST

Öznitelik “Attribute” ayarlarını ve tabaka “layer” tanımını barındıran öznitelik “attribute” içeren bloğu patlatır. Şayet bloğu patladıktan sonra özelliğin “attribute” metnini korumak isterseniz, bu özellikle yararlıdır.

SP

Bu komutu kullanarak, seçilen metnin yazım denetimini kontrol edebilir ve aşağıdaki şekilde görünen Yazım Denetimi “Check Spelling” iletişim kutusunda tespit edilen yazım hatalarını düzeltebilirsiniz.

ARCTEXT

Bu komut, AutoCAD‘de bir yaya “arc” hizalanmış yazı yazmak için kullanılabilir. Bir çembere hizalanmış yazı yazmak için, de bu komutu kullanabilirsiniz.

OOPS

Bu komut, çiziminizdeki son silinen nesneyi geri yüklemek için kullanılabilir. Şayet bir nesneyi sildikten sonra, çizimde birçok değişiklik yaptıysanız ve silinen nesneyi geri yüklemeniz gerektiğini anladıysanız, OOPS yazın ve Enter tuşuna basın.

CHSPACE

Bu komut, bir nesnenin alanını model alandan kağıt alanına veya tam tersi kağıt alanından model alana değiştirmek için kullanılabilir.

DIVIDE

Herhangi bir 2 boyutlu 2B “2D” geometriyi birçok eşit parçaya bölmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Her bir bölme noktasına, bir nokta “point” geometrisi eklenecektir.

RENAME

Şayet tabaka “layer”, blok “block” veya çizgi tipi “linetype” gibi isimlendirilmiş bir nesneyi yeniden adlandırmanız gerekiyorsa, bunları yeniden isimlendirmek için, bu komutu kullanın.

BREAK

Bu komut, 2 boyutlu 2B “2D” geometrileri bir veya iki noktada kırmak için kullanılabilir. Şayet bir eğriyi diğer eğri ile kesişme noktasında kırmak istiyorsanız veya geometrinin bir bölümünü kırarak bir boşluk oluşturmak istiyorsanız, yararlıdır.

TIME

Bu komutu kullanarak, çizimin oluşturulduğu tarih ve çizim üzerinde toplam düzenleme süresi gibi çiziminizle ilgili çok sayıda bilgiyi, elde edebilirsiniz.

QSELECT

Bu komut, çizimlerinizden filtrelerle seçim yapmak için kullanılabilir. Örnek olarak, hızlı seçimi “Qselect”, çizimin belirli bir yarıçap değerine sahip tüm çemberlerini içeren bir seçim setini oluşturmak için, kullanabilirsiniz.

DI

Çizimdeki iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılabilir.

COPYBASE

Bu komutu kullanarak herhangi bir nesneyi bir taban “base” noktası kullanarak kopyalayabilirsiniz.

PASTECLIP

Panoya kopyalanmış olan nesneleri panodan çiziminize yapıştırabilirsiniz. Şayet nesneleri panoya kopyalamak için, COPYBASE kullanırsanız, panodaki nesneleri seçili taban “base” noktasıyla aynı veya başka bir çizime yapıştırabilirsiniz.

LIST

Bu komutu kullanarak, bir nesnenin üzerinde bulunduğu tabaka “layer”, alan “area”, uzunluk “length” veya yarıçap ”radius”, çevre “perimeter“ gibi pek çok özelliğini ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bu komutu kullanmak için, komut satırına LIST yazıp Enter tuşuna basın ve çizim alanında hakkında bilgi elde etmek istediğinizi seçin ve tekrar Enter tuşuna basın.

DIM

Bu komut ilk olarak AutoCAD’in 2016 sürümünde tanıtıldı ve doğrusal “linear”, hizalı “aligned”, yarıçap “Radius” , çap “Radius” ve taban çizgili “baseline” gibi ölçülerin çoğunu yaratmak için, kullanılabilir. Bu komuta erişmek için, komut satırına DIM yazıp Enter tuşuna basabilir veya aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere şeritin Açıklamalar “Annotate“ sekmesinin Ölçüler “Dimensions” panelinden DIM komut simgesini seçebilirsiniz.

TOLERANCE

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere şayet çiziminize toleransla “tolerance“ ilgili bilgileri temsil eden bir özellik kontrol çerçevesi eklemek isterseniz, bu komutu kullanabilirsiniz.

SCALETEXT

Bu komutu kullanarak, çizimde var olan yazı “text” veya çok satırlı yazı “mtext” nesnesinin ölçeğini değiştirebilirsiniz. SCALETEXT komutunu komut satırından kullanmak için, komut satırına SCALETEXT yazıp Enter tuşuna basın ve çizim alanından yazıyı seçin ve tekrar Enter düğmesine basın. Şimdi, komut satırından Mevcut “Existing” seçeneğini seçin ve sonra ölçek faktörü “scale factor” seçeneğini seçin ve ardından metin yüksekliğini dönüştürmek istediğiniz penceredeki ölçeği yazın ve enter tuşuna basın.

Şimdi, komut satırından “Varolan” seçeneğini seçin ve sonra “ölçek faktörü” seçeneğini seçin ve ardından yazı yüksekliğini ölçeklemek istediğiniz ölçek değerini yazın ve Enter tuşuna basın. Yazı nesnelerinin ölçeği değiştirildiğinde, yazıların taban “base” noktaları sabit kalacaktır.

BASE

Bu komutu kullanarak, bir çizimin orijin noktasını değiştirmeden taban “base” noktasını değiştirebilirsiniz. Bu, özellikle çizimi bir harici referans “Xref” olarak başka bir çizime yerleştirmek istediğiniz durumlarda yararlıdır.

DWGPREFIX

Şayet AutoCAD‘de açık bir çiziminiz varsa ve kaydedildiği yeri bilmiyorsanız, çizimin nereye kaydedildiğini öğrenmek için, DWGPREFIX komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, çizimde ekli Xreflerin yerine hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.

TJUST

Bu komutu kullanarak çizimdeki yazı “text” ve çok satırlı yazı “mtext” öğelerinin yazı yaslamalarını “justification” değiştirebilirsiniz.

UNITS

Bu komutu kullanarak çizim birimlerini ve doğrusal “linear” ve açısal “angular” ölçülerin hassasiyeti “precision” ve varsayılan dönüş açısı “rotation angle” gibi diğer ayarları ayarlayabilirsiniz.

ML

Bu komutu kullanarak birden fazla paralel çizgi içeren çok çizgili bir geometri oluşturabilirsiniz.

TINSERT

Bu komutu kullanarak tabloya “table” bir blok veya çizimi blok olarak yerleştirebilirsiniz. Bloğu tablo hücresine sığdırabilir ve Tabloya Yerleştir “Table Insert” diyalog kutusu ile bu bloğun yerini otomatik olarak yaslayabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, tasarım merkezi bloklarını içe aktararak basit bir tablo yaptım.

MIRRTEXT

Ön tanımlı olarak, AutoCAD çizimdeki yazıları aynalamaz; ancak çiziminizdeki yazıları “text” aynalamak istiyorsanız, MIRRTEXT sistem değişkeninin değerini 1 olarak değiştirin.

AREA

Adından da anlaşılacağı üzere, bu komut, AutoCAD çiziminde kapalı veya açık şekillerin alanını bulmak için kullanılabilir.

TORIENT

Bu komutu kullanarak, metin varlıklarını en iyi okunabilir konuma getirebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde A ile işaretli kısımda yazılara farklı açılarla bakılmış ve bazı durumlarda yazı düzgün okunamıyor. Buna karşın, TORIENT komutu kullanılarak oluşturulmuş B ile işaretli kısımda, yazıların tüm açılardan okunabilir olmasını sağlanmıştır.

ID

Bu komut, AutoCAD çiziminde bir noktanın koordinat değerlerini bulmak için kullanılabilir.

MINSERT

Bu komutu kullanarak, bir çizimin mevcut bloklarını bir dikdörtgensel dizi “array” bileşeni olarak yerleştirebilirsiniz. MINSERT komutunu kullanılarak eklenen bir dizi “array” patlatılamaz.

BOUNDARY

Bu komutu kullanarak kapalı alanlardan herhangi birinden kapalı sınırlar çıkarabilirsiniz. Bu sınır, kapalı bölgenin alanını bulmak için veya başka birçok uygulama için kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde, A ile belirtilen alanın sınırı, BOUNDARY komutunu kullanarak bir sürekli çizgi “polyline” olarak çıkarılmıştır.

DIMROTATED

Bu komut, X ekseni pozitif tarafına göre belirli bir açıya eğimli bir ölçü oluşturmak için kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde ölçüler DIMROTATED komutu ile yaratılmıştır.

BREAKLINE

Bu komutu, bir çizgi üzerine bir kesme çizgisi sembolü yapmak için kullanabilirsiniz. Komut satırına BREAKLINE yazın ve Enter tuşuna basın ve ardından komut satırındaki Ölçek “Scale” seçeneğine tıklayın ve kesme çizgisine uygun bir ölçek uygulayın.

Kesme çizgisinin başlangıç ve bitiş noktalarını seçin; ardından ana çizginin herhangi bir noktasını tıklatarak kesme çizgisinin yerini belirleyin ya da kesme çizgisini ana çizginin tam ortasına yerleştirmek için, direkt olarak Enter tuşuna basın.

TXT2MTXT

Bu komutu kullanarak, bir yazı “text” nesnesini çok satırlı yazı “mtext” nesnesine dönüştürebilir ve birden fazla ayrı çok satırlı yazı “mtext” nesnesini tek birçok satırlı yazı “mtext” biriminde birleştirebilirsiniz.

SAVEALL

Adından da anlaşılacağı üzere bu komut, AutoCAD penceresindeki tüm açık çizimleri kaydetmek için, kullanılabilir.

PURGE

Bu komut tabakalar “layer”, bloklar “block” ve ölçü, yazı, tablo stilleri “dimension, text, table style” gibi kullanılmayan isimlendirilmiş nesneleri çizimden temizlemek (kaldırmak) için, kullanılabilir.

LAYDEL

Bu komutu kullanarak, çiziminizden PURGE komutu kullanılarak kaldırılamayan en inatçı tabakaların “layer” bazılarını silebilirsiniz. Bu komut aynı zamanda Defpoints tabakasını “layer” ve nesne içeren tabakayı “layer” da kaldırabilir; ancak bunu tavsiye etmem.

FILLMODE

Bu sistem değişkenini kullanarak, taramalardaki “hatch” veya enli sürekli çizgilerdeki “wide polyline” doldurma alanının görünürlüğünü, değişkenin değerini 0 veya 1 olarak değiştirerek açabilir veya kapatabilirsiniz. FILLMODE sistem değişkenini kapalı duruma getirerek doldurulan geometrileri yenilemek için tüketilen kaynakları sınırlayarak AutoCAD‘in performansını artırabilirsiniz.

Değişikliklerin Çizim üzerindeki etkisini görmek için, bu sistem değişkenini değiştirdikten sonra REA komutunu kullanarak çizimi yenilemeniz gerekir.

APERTURE

Bu sistem değişkeni nesne çıtçıtlarının “object snap” etki alanını kontrol eder. Bu sistem değişkeni tarafından tanımlanan diyafram açıklığının boyutu, imleç içine getirildiğinde noktanın seçileceği alttaki karenin alanıdır. Bu diyaframın varsayılan değeri 10‘dur ancak çizimin karmaşıklığına bağlı olarak bu değeri 1-50 arasında değiştirebilirsiniz.

Diyaframın boyutu, ekranın geçerli ölçeğine göre değişir ve mutlak değer değildir. Aşağıdaki şekilde, kırmızı kutu (AutoCAD‘de görünmemektedir), sırasıyla 10 ve 50 değerleri için diyafram boyutudur.

OVERKILL

Üst üste binmiş veya gereksiz geometrileri çizimden kaldırmak için bu komutu kullanın.

ISAVEPERCENT

Bu sistem değişkeninin değerini, bir çizimi kaydetmek için gereken süreyi azaltmak için, değiştirebilirsiniz. Bu sistem değişkeni, AutoCAD çizimlerinin dosya boyutunu ve diğer yazılımlarla olan uyumluluğunu da etkiler.

Bu sistem değişkeninin değerini düşürerek, diğer yazılımlarla uyumluluğunu artırabilir ve aynı zamanda CAD dosyasının boyutunu düşürürsünüz; ancak bu şekilde kayıt işlemi sırasında genellikle harcanan süre artar. Bu sistem değişkeninin değerini arttırdığınızda da tam tersi olur. Bu sistem değişkeninin varsayılan değeri 50‘dir ve 0‘dan 100‘e kadar bir değer alabilir.

SELECTIONPREVIEW

Şayet bu sistem değişkeni değeri 3 olarak ayarlanırsa, imleci herhangi bir nesnenin üzerine getirdiğiniz zaman, ön izleme görünür. Bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirerek bu ön izlemeyi kaldırabilir; böylece performansı artırabilirsiniz.

HIGHLIGHT

Bu sistem değişkeni SELECTIONPREVIEW sistem değişkenine benzer ancak bu durumda, seçildiğinde nesne vurgulanmış olarak görünür. Varsayılan değeri 1‘dir; ancak değerini 0 olarak değiştirerek bu vurgulama etkisini kapatabilirsiniz.

RECOVERALL

Bu komut, bozuk veya zarar görmüş bir çizimi, bağlı tüm harici referans dosyalarıyla “Xref” birlikte onarır.

LAYMCH

Bu komutu kullanarak, seçilen nesnelerin tabakalarını “layer” değiştirebilirsiniz. Bu komutu kullanmak için komut satırına LAYMCH yazın ve Enter tuşuna bastıktan sonra, tabaka “layer” atamasını değiştirmek istediğiniz nesneleri seçin ve Enter tuşuna basın ve ardından seçili nesneler üzerinde uygulamak istediğiniz tabakada “layer” bulunan herhangi bir nesne seçin ve Enter tuşuna tekrar basın.

PICKBOX

Bu sistem değişkenini kullanarak AutoCAD’de imlecin ucunda görünen tıklama kutucuğunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Bu sistem değişkeninin varsayılan değeri 3‘tür ve değerini 0 ile 50 arasında değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde tıklama kutucuğunun boyutu ilk imleç için 3 ve ikinci imleç için 10‘dur.

STARTMODE

Bu sistem değişkeni AutoCAD programının başlangıcında Başlangıç “Start” sekmesinin görünürlüğünü değiştirecektir. Ön tanımlı ayar olarak, bu sistem değişkeninin değeri başlangıç ekranı görünmesine izin veren 1‘dir. Şayet Başlangıç “Start” ekranını görmek istemiyorsanız bu değeri 0 olarak değiştirebilirsiniz.

CLOSEALL

Şayet AutoCAD pencerenizde birden çok sekme açılmışsa ve bunları tek tek elle kapatmak istemiyorsanız, bütün açık pencereleri kapatmak için CLOSEALL komutunu kullanabilirsiniz. AutoCAD size kaydedilmemiş çizimleri kapatmadan önce kaydetmeniz için, Kaydet “Save” iletişim kutusunu görüntüleyerek uyarır ve tüm çizimleri kapattıktan sonra, Başlangıç “Start”  ekranına geçiş yapar.

SELECTIONCYCLING

Bu sistem değişkenini kullanarak üst üste binmiş nesneleri kolayca seçebilirsiniz. Bu sistem değişkeni değeri 2 olarak ayarlandığında, bir üste binme simgesi ve örtüşen nesnelerin bir listesini içeren bir menü görünür ve bu listeden istenen nesneyi seçebilirsiniz.

Şayet bu sistem değişkeninin değerini 1 olarak ayarlarsanız, menü görüntülenmez ve yalnızca üst üste binme simgesi görüntülenir. Bu sistem değişkeninin değerini 0 olarak değiştirerek bunu kapatabilirsiniz.

AUDIT

Bu komut, çiziminizdeki hataları kaldırmak için kullanılmalıdır. Hatalar için çizim dosyanızı AUDIT aracıyla kontrol etmek her zaman iyi bir uygulamadır.

RECOVER

Bu komut AUDIT komutuna benzer; ancak açamadığınız çizimler için, kullanışlıdır.

 

MA

Bu komut, bir nesnenin özelliklerini, nesnenin geometrisini veya içeriğini değiştirmeden bir başka nesneye kopyalamak isterseniz, çok büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

CLOSEALLOTHER

Bu komutu kullanarak, o anki geçerli (aktif) çizim penceresi dışındaki tüm açık çizim pencerelerini kapatabilirsiniz.

TEXTFIT

Bu komutu kullanarak bir çizimdeki yazı “text” nesnelerini istenen alana sığacak şekilde küçültebilir veya genişletebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görünen örnekte, ben TEXTFIT komutunu kullanarak AutoCAD yazısını dikdörtgen içerisine sığacak şekilde ayarladım.

WIPEOUT

WIPEOUT komutunu kullanarak, kalabalık bir çizimde arka planı temizleyerek nesnelerin arka planına karşı temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda gösterilen resimde WIPEOUT komutu ikinci ankarajın çevresini temizlemek için, kullanılmıştır. Temizleme “Wipeout” çerçevesi sınırını kaldırmak için, WIPEOUTFRAME sistem değişkeni değerini 0 olarak değiştirebilirsiniz.

TEXTMASK

Bu komutu kullanarak, kalabalık arka plana karşı net bir şekilde görünür hale getirmek için metnin arkasında otomatik olarak bir maskeleme oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki şekildeki birinci örnek için, TEXTMASK komutu uygulanmamış olup;  ikinci örnekte yazıyı daha belirgin hale getirmek için, TEXTMASK komutu uygulanmıştır.

LAYMRG

Şayet birden çok nesnenin tabakalarını “layer” birleştirmek istiyorsanız, bu komut tam sizin içindir. Komut satırına LAYMRG yazıp; Enter tuşuna basın, ardından tabakalarını “layer” değiştirmek istediğiniz nesneleri seçin ve daha sonra tekrar Enter tuşuna basın. Seçili nesneleri aktarmak istediğiniz hedef tabakadaki “layer” herhangi bir nesneyi seçin ve tekrar Enter tuşuna basın.

Seçilen tabakanın “layer” tüm nesneleri son tabakaya “layer” aktarılır ve seçilen tabaka “layer” kaldırılır.

DS

Bu komutu kullanarak, aşağıdaki şekilde görünen, nesne çıtçıtları, açısal izleme, yakalama ve karelaj ayarları gibi durum çubuğu seçenekleriyle ilgili ayarları değiştirmek için kullanılabilecek Çizim Ayarları “Drafting Settings“ iletişim kutusunu açabilirsiniz.

LAYWALK

Bu komutu kullanarak belirli bir tabakadaki “layer” tüm nesneleri kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere,  LAYWALK komutunu kullandığınız zaman, ekranda tüm tabakaları “layer” içeren bir liste görüntülenir ve listeden tabakalardan “layer” herhangi birine tıklayabilirsiniz; böylece sadece o tabakadaki “layer” nesneler çizim alanında görünür olur. LAYWALK penceresini kapattığınızda tabaka “layer” ve nesne görünürlüğü orijinal durumuna geri yüklenir.

CENTERMARK

Bu araç, AutoCAD’e 2017 sürümünde eklendi ve bir çember “circle” veya yay “arc” üzerine kolayca bir merkez işareti oluşturmanıza olanak tanır.

CENTERLINE

Adından da anlaşılacağı üzere, bu aracı kullanarak paralel veya kesişen çizgiler ile kolayca bir merkez çizgisi ekleyebilirsiniz.

TABLET

Şayet bazı nedenlerden dolayı AutoCAD‘de işaretleme ve gezinme cihazı olarak Tablet” kullanıyorsanız, Tablet girişini açmak ve kapatmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Tablet, TABMODE sistem değişkeni kullanılarak da açılabilir veya kapatılabilir.

TEXTSCR

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, bu komut, daha önce kullanılan komutları ve tarihçeyi görüntüleyen bir metin penceresi açacaktır.

BATTMAN

Bu komut, öznitelik “attribute” içeren blokların öznitelik “attribute” bilgilerini değiştirmek için kullanılabilir.

3DCONFIG

Bu komutu, donanım hızlandırma “hardware acceleration” özelliğini açmak/ kapatmak için kullanabilir; veya AutoCAD‘in grafiklerle ilgili düzgün çizgi görüntüsü ve yüksek kaliteli grafik görüntüsü gibi özelliklerini değiştirebilirsiniz.

SEEK

Bu komut sizi bir CAD ve BIM nesne kataloğu olan BIMobject.com internet sayfasına (eski adıyla Autodesk seek) yönlendirecektir. Burası projeleriniz için blok almak için, harika yerlerdendir.

FS

Bu komutu kullanarak çizim alanında seçilen nesneye bağlı olan nesneleri seçebilirsiniz. Bu komutun davranışı FSMODE sistem değişkeni tarafından kontrol edilir, Şayet FSMODE sistem değişkeni KAPALI ise, FS komutu yalnızca seçilen nesneyi ve seçilen nesneye doğrudan bağlı bir nesneyi seçer.

Şayet FSMODE sistem değişkeni AÇIK ise, FS komutu, seçilen nesnenin yanı sıra kendisine bağlı olan tüm nesneleri ve serideki bir sonra bağlı nesneyi seçecektir. Bu seçim serisi, komut bağlı nesneleri bulduğu sürece devam eder.

TEXTTOFRONT

Bu komutu kullanarak, yazı “text”, ölçü “dimension” ve kılavuz “leader nesnelerini taramalar “hatch” gibi kaplayıcı nesnelerin önüne getirebilirsiniz. Bu komut, özellikle çizim sıralarını değiştirmeden çizim nesnelerinin önüne birden fazla açıklama getirmek isterseniz, çok yardımcıdır.

ISOLATE

Bu komutu kullanarak, seçilen nesneler haricindeki çizim alanındaki tüm nesneleri gizleyebilirsiniz. Böylece çizimde gereksiz nesneleri saklayarak temiz bir çalışma alanı elde edebilirsiniz. Gizli nesneyi çizime geri getirmek için, UNISOLATE veya UNHIDE komutunu çalıştırın.

HIDEOBJECTS

Bu komut ISOLATE komutuna benzer; ancak bu komutla kalan nesneleri görünür tutarak seçili nesneleri gizleyebilirsiniz. Bu durumda da UNHIDE veya UNISOLATE komutunu kullanarak gizli nesneleri geri getirebilirsiniz.

GROUP

Bu komutu kullanarak, birden çok nesneyi tek bir birim olarak gruplandırabilirsiniz. Bu komut benzer nesne türlerini benzer bloklar grubu gibi gruplandırmak için mükemmeldir. Bir grubu çözmek için UNGROUP komutunu kullanabilirsiniz.

ADCENTER

Bu komut, aşağıdaki şekilde görünen Tasarım Merkezi “Design Center” paletini çizim alanına getirmek için kullanılabilir. Tasarım merkezi “Design Center” paletini açmak için, CTRL + 2 tuşlarını da kullanabilirsiniz.

IMPORT

Bu komutu kullanarak, AutoCAD‘de birçok farklı biçimlerdeki “format” çizimleri içe aktarabilirsiniz; desteklenen tüm biçimlerin “format” listesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

FIELD

Alanlar “Field”, verileri birbirine bağlı ve güncel tutarak çiziminizde çok fazla esneklik oluşturabilen dinamik metin bilgileridir. Alanlar “Field”, sayfa seti ve yerleşim “layout” çizimlerinde yaygın olarak kullanılır ve AutoCAD çizimlerinde birçok bilgiyi otomatikleştirmek için kullanılabilir.

AutoCAD‘in FIELD komutunu kullanarak Alan “Field” iletişim kutusunu açabilirsiniz.

WBLOCK

Şayet çiziminizin tamamını veya herhangi bir kısmını harici bir dosyaya aktarmak isterseniz, Blok Yaz “Write Block” aracını veya eşdeğeri olan WBLOCK komutunu kullanabilirsiniz.

THICKEN

Bu komutu kullanarak, bir yüzeye “surface” kalınlık ekleyerek yüzeyi 3 boyutlu 3B “3D” bir katıya “solid” dönüştürebilirsiniz.

CONVTOSOLID

Bu komutu kullanarak, yüzeylerle yapılan 3 boyutlu 3B “3D” ızgara nesnelerini 3 boyutlu 3B “3D” katılara “solid” dönüştürebilir ve ayrıca, dönüştürülen katının pürüzsüz veya köşeli olup; olmadığını kontrol edebilirsiniz.

DELOBJ

Bu sistem değişkeni, EXTRUDE, PRESSPULL ve SWEEP gibi 3 boyut 3B “3D” komutları kullanıldığında, 2 boyutlu 2B “2D” eğrileri “curve” davranışlarını kontrol eder. AutoCAD‘in eğrileri “curve” 3 boyuta 3B “3D” dönüştürdükten sonra, eğriyi “curve” koruması veya silmesi için, bu sistem değişkeninin değerini değiştirebilirsiniz.

VOLUME

Bu komutu kullanarak, 3 boyutlu 3B “3D” katının hacmini ve eylemsizlik momentini, ağırlık merkezini ve eylemsizlik ürünleri gibi birçok bilgiyi bulabilirsiniz.

REGEN3

Bu komut AutoCAD’in 2017 sürümünün birinci güncellemesinde tanıtılmış olup; özellikle 3 boyutlu 3B “3D” grafiklerle ilgili bozuklukları ve yüzey kaplamalarını kaldırmada yararlıdır.

SECTIONPLANE

Bu komutu kullanarak çizimde, farklı hatlar boyunca kesit alarak 3 boyutlu 3B “3D” çizimlerin farklı düzlemlerini görmek için, kullanılabilecek bir kesit düzlemi oluşturabilirsiniz.

FLATSHOT

Bu komut, 3 boyutlu 3B “3D” bir çizimi 2 boyutlu 2B “2D” bir çizime dönüştürmek için harikadır ve bu komutu kullanarak, bir 3 boyutlu 3B “3D” çizim için tek bir düzlem üzerinde ön “front”, üst “top” ve izometrik “isometric” gibi birden çok görünüş oluşturabilirsiniz.

INTERFERE

Bu komut, kesişen 3 boyutlu 3B “3D” katıları “solid” algılamak için kullanılabilir. Komut, borular ve duvarlar gibi farklı katılar “solid” arasındaki çakışmaları tespit etmek istediğiniz durumlarda özellikle yararlıdır.

This command can be used to detect intersecting 3D solids. The command is especially useful in situations where you want to detect clashes between different solids like pipes and walls.

PROJECTGEOMETRY

Bu komutu kullanarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 2 boyutlu 2B “2D” bir eğriyi 3 boyutlu 3B “3D” bir yüzeye “surface”, katıya “solid” veya bölgeye “region” yansıtabilirsiniz.

SHELL (SOLIDEDIT)

Bu komutu kullanarak, duvar kalınlığına sahip 3 boyutlu 3B “3D” katıyı bir içi boş bir katıya dönüştürebilirsiniz. Bu komutu çalıştırmak için, komut satırına SOLIDEDIT yazıp; Enter tuşuna bastıktan sonra, B yazarak tekrar Enter tuşuna basın; S yazın ve tekrar Enter tuşuna basın. Alternatif olarak, SHELL aracını Katı “Solid” sekmesinin Katı Düzenleme “Solid Editing“ panelinden de seçebilirsiniz.

SURFPATCH

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bu komutu kullanarak silindir gibi bir katının “solid” bir yüzeyinin üstündeki açık alanlarını doldurabilirsiniz.

HELIX

Adından da anlaşılacağı üzere, bu komut, AutoCAD çiziminde helezon yapmak için kullanılabilir.

MOVEFACE (SOLIDEDIT)

Bu komutu kullanarak, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir yüzeyden diğerine 3 boyutlu 3B “3D” katı bir oluk gibi yüzleri taşıyabilirsiniz. Bu komut seçeneğini kullanmak için, komut satırına önce SOLIDEDIT yazıp; Enter tuşuna basın ve ardından F tuşuna basın; sonrasında M yazın ve Enter tuşuna tekrar basın.

SURFTRIM

Bu komut 2 boyutlu 2B “2D” çizimlerin TRIM komutuna benzemekle birlikte; ancak bu kez 2 boyutlu 2B “2D” geometriler yerine yüzeyleri budar.

SURFOFFSET

Bu komutu kullanarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yüzeyin içindeki, dışındaki veya yüzeyin her iki tarafındaki herhangi bir yüzeyi ofsetleyebilirsiniz.

IMPRINT

Bu komutu kullanarak, aynen PRESSPULL komutunda olduğu gibi, 3 boyutlu 3B “3D” katıların “solid” veya yüzeylerin “surface” düzlemsel yüzeylerinden 2 boyutlu 2B “2D” görünüş çizimleri oluşturabilirsiniz.

SOLIDHIST

Bu komutu kullanarak, katıların “solid” geçmişini, hangi boolean işlemlerinin yapıldığını görebilir ve bu katları “solid” daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki şekilde çıkarma “subtract“ işlemi iki katı “solid” üzerinde gerçekleştirilir ve çıkarılan parça miktarı, CTRL tuşuna basılıp; koni seçeneği seçilerek taban yarıçapı değiştirilir.

 

Bu listeye dahil edilmesi gereken herhangi bir komutu kaçırdığımı düşünüyor musunuz? Şayet öyleyse, aşağıdaki yorum kutusuna yazarak bize bildirin.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.