1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Benzerini Yarat Aracını Kullanarak Öğe Tiplerini Değiştirme

Bir veya daha fazla öğeyi başka bir öğeye atanan tiple eşleştirmek içi, Benzerini Yarat Match Type” aracını kullanın.

Kaynak eleman ve hedef elemanlar aynı genel kategoriye ait olmalıdırlar.

Örneğin, genel bir duvar seçebilir ve sonra çeşitli tipteki diğer duvarları seçebilir ve hepsini genel duvarlara dönüştürebilirsiniz.

Benzerini Yarat Match Type” aracı, tür parametrelerini kaynak öğeden hedef öğelere kopyalar. Örnek parametrelerini kopyalamaz.

  1. Düzenleme “Modify” sekmesi içerisinde > Pano “Clipboard“ panelinde > Tip Özelliklerini Benzet “Match Type Properties”  [  ]  komut simgesine tıklayın.

İmleç bir boya fırçasına dönüşecektir.

  1. Diğer öğeleri dönüştürmek istediğiniz tipteki bir öğeyi (kaynak öğe) tıklayın.

İmleç artık dolu boya fırçası şekline dönüşecektir.

Örnek

 

Şayet birden çok öğeyi kaynak nesnenin tipine benzetmek istiyorsanız:

  1. Diğer öğeleri dönüştürmek istediğiniz tipteki bir öğeyi (kaynak öğe) tıklayın.
  2. Düzenleme | Tipi Eşleştirme “Modify | Match Type “ sekmesi içerisinde > Çoklu “Multiple” panelinde > Birden Çok Seç “Select Multiple“ [ ] komut simgesine tıklayın. Hedef öğeleri seçmek için, bir seçim penceresi çizin ve şeritteki Seçimi Bitir “Finish Selection” simgesine tıklayın.
  3. Şayet yeni bir tip seçmek istiyorsanız, boya fırçası imlecini boşaltmak ve baştan başlamak için, çizim alanında açık bir alanı tıklatın veya bir kez Esc tuşuna basın.
  4. Araçtan çıkmak için, iki kez Esc tuşuna basın.
  5. Benzerini Yarat Match Type” aracı için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
  • Benzerini Yarat Match Type” aracını proje görünüşleri arasında kullanmak için, her iki görünüşü de açın ve çizim alanına döşeyin. Ardından, bir görünüşteki öğenin tipini diğer görünüşteki öğenin tipiyle eşleştirmek için, yukarıda açıklanan yöntemi kullanın. (Görünüşler çizim alanına döşenmediğinde, görünüşler arasında Benzerini Yarat Match Type” aracını kullanamazsınız.)
  • Proje Tarayıcısı “Project Browser“ paletinden bir aile veya grup tipini eşleştirmek için, önce Proje Tarayıcısı “Project Browser “ paletinde seçiminizi yapın. Ardından, Benzerini Yarat Match Type” aracını başlatın ve çizim alanında dönüştürülecek öğeleri seçin.
  • Bir duvarın tipini değiştirirken, Benzerini Yarat Match Type” aracı, Taban Ofseti “Base Offset”, Temiz Yükseklik “Unconnected Height”, Üst Uzatma Mesafesi “Top Extension Distance” ve Taban Uzatma Mesafesi “Base Extension Distance“ değerlerini kaynak duvar tipinden hedef duvara kopyalar. Şayet hedef duvar kaynak duvarla aynı kotta ise, Üst Kısıtlama “Top Constraint” ve Üst Ofset “Top Offset” değerleri de kopyalanır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.