1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Baskı için Sayfa Düzeni Yaratma Öğreticisi

Baskı ayarlarınızı sürekli değiştiriyor musunuz? Çizimlerinizi taslak baskı ve nihai baskı gibi farklı şekillerde bastırıyor musunuz? Ya da, farklı yerleşimler yaratıp her bir yerleşimi farklı zamanlarda bastırma ihtiyacı duyuyor musunuz?

Şayet yukarıda bahsettiğim baskı şekillerinden her hangi birisi size uyuyorsa, baskı için ayarlar içeren sayfa ayarlarını “page setups“ kaydedebilirsiniz. Sayfa Ayarı “Page Setup” AutoCAD tarafından yerleşimlere “layouts” iliştirilmekte olup; böylelikle ayarları bir yerleşimden “layout” diğerine kolaylıkla geçiş yaptırabilirsiniz.

Bir Sayfa Ayarını “Page Setup” yaratma aynen Baskı Ayarları “Plot Settings” gibi olup; öncelikle Bastır “Plot” iletişim kutusunun nasıl kullanılması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir.

 1. Yeni bir Sayfa Ayarı “Page Setup” yaratmak için, baskı almak istediğiniz yerleşim veya model sekmesine sağ tıklayın ve Sayfa Ayar Yöneticisi “Page Setup Manager” öğesini seçin. (Şayet yerleşim “layout” sekmelerini görmüyorsanız, durum çubuğunda Model ve Yerleşim “Layout” düğmelerini görüyorsunuz demektir. Bu düğmelerden herhangi bir tanesine sağ tıklayın ve Yerleşim ve Model Sekmelerini Görüntület “Display Layout and Model tabs” seçeneğini seçin.)

 Sekil-1

 1. Sayfa Ayar Yöneticisinde “Page Setup Manager, Yeni “New” düğmesine tıklayın. Bir isim girin. Şayet mevcut sayfa ayarlarına “page setups“ sahipseniz, tüm ayarları baştan ayarlamaktan kaçınmak için, Şununla Başla “Start With” listesinden mevcut bir sayfa ayarını “page setup” seçebilirsiniz. OK düğmesine tıklayın.

Sekil-2

 1. Yazıcı/Baskı Makinesi “Printer/Plotter” kısmında, aşağı açılır listeden istediğiniz yazıcıyı veya baskı makinesini seçin. Bu işlem farklı yerleşimleriniz “layouts” için farklı cihazlar seçmenizi sağlar.
 2. Kağıt Ebatı “Paper Size” kısmında, istediğiniz kâğıt ebatını seçin. Bu işlem farklı yerleşimleriniz “layouts” için farklı kâğıt ebatlarını kullanmanıza olanak sağlar.
 3. Baskı Alanı “Plot Area” kısmında, çiziminizde bastırmak istediğiniz yeri seçin. Seçiminiz Model veya Yerleşim “Layout” alanında olmanıza bağlı olup; Yerleşim “Layout”, Görüntülenen “Display”, Limitler “Limits”, En Geniş “Extents” ve Pencere “Window” baskı alanı tiplerini içerebilir.
 4. Baskı Paralel Öteleme “Plot Offset” kısmında, çiziminizin baskı esnasında sol alt köşeden ne kadar öteleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu işlemi bir kat üzerine çizimin farklı kısımlarını bastırma ihtiyacı duyduğunuz zaman yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca baskıyı Baskıyı Merkezle “ Center the Plot” işaretleme kutusunu işaretleyerek kâğıt üzerine merkezleyebilirsiniz.
 5. Baskı Ölçeği “Plot Scale” kısmında, aşağı açılır listeden bir baskı ölçeği seçebilir veya çizimi seçilen kâğıda sığdırmak için Kâğıda Sığdır “Fit to Paper” işaretleme kutusunu işaretleyebilirsiniz. Ayrıca metin kutularına ölçek değeri de yazabilirsiniz. Her bir Görüntü Bakışını “Viewport” ayrı ayrı ölçeklendirdiğiniz için, yerleşimler genelde 1:1 ölçeği ile bastırılırlar. Ayrıca çizgi kalınlıklarını çiziminizle birlikte ölçeklendirmek için Çizgi Kalınlıklarını Ölçekle “Scale Lineweights” işaretleme kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
 6. Baskı Stil Tablosu “Plot Style Table” kısmında, şayet bir baskı stil tablosu kullanmak istiyorsanız, bir baskı stil tablosu seçebilirsiniz. Baskı Stilleri “Plot Styles” baskılarınızın nasıl görüneceklerini belirlemekler ve farklı baskılar için değişik görünüşler yaratma olanağı sunmaktadırlar.
 7. Gölgelendirilmiş Görüntü Bakışı Seçenekleri “Shaded Viewport Options” kısmında, model alan baskısının (yerleşim alanı baskısının değil)  nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Listelenen görsel stillerden “visual styles” ve çözünürlük seçeneklerinden seçim yapabilirsiniz. Şayet bir Yerleşim “Layout” alanı üzerindeyseniz, Baskı Gölgelendir “Shade Plot” aşağı açılır listesi kullanılabilir durumda olmamaktadır. Ayrıca Kalite “Quality“ aşağı açılır listesinden bir kalite de seçebilirsiniz.
 8. Baskı Seçenekleri “Plot Options” kısmında, çiziminizdeki çizgi kalınlıklarını ve baskı stillerini bastırmayı isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca son olarak kâğıt alanı nesnelerini bastırmayı isteyip istemediğinizi de seçebilirsiniz. En nihayetinde, şayet kâğıt alanında üç boyutlu 3B “3D” nesneler yarattıysanız, bu üç boyutlu 3B “3D” nesnelerin arka yüzlerindeki çizgileri gizleyebilirsiniz.
 9. Çizim Yönü “Drawing Orientation” kısmında, kâğıdı dik “portrait”, yatay “landscape” (ön tanımlı seçim)veya baş aşağı kullanma seçeneklerinden bir tanesini kullanabilirsiniz.
 10. Çiziminizin nasıl bastırılacağını kontrol etmek ve gerekiyorsa değişiklikleri yapmak için, Ön izleme “Preview” düğmesine tıklayın.
 11. Sayfa Ayar Yöneticisine “Page Setup Manager” geri dönmek için, OK düğmesine tıklayın. Yeni yarattığınız sayfa ayarını seçin ve O anki (Aktif) Sayfa Ayarı olarak Belirle “Set Current” düğmesine tıkladıktan sonra Kapat “Close” düğmesine tıklayın.

Mevcut bir sayfa ayarını “page setup” düzenlemek için, Sayfa Ayar Yöneticisini “Page Setup Manager” tekrar açın; istediğiniz sayfa ayarını “page setup” bir kez tıklayarak seçin ve Düzenle “Modify” düğmesine tıklayın.

Sayfa ayarını “page setup” kullanmak için, PLOT komutunu çalıştırın. Baskı “Plot” iletişim kutusunda, iletişim kutusunun en üstündeki Sayfa Ayarı “Page Setup” kısmının İsim “Name” aşağı açılır listesinden istediğiniz sayfa ayarını seçin. Daha sonra çiziminizi bastırın.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.