1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BACTIONTOOL Komutu

Dinamik blok tanımına bir eylem “action” ekler.

 

Eylemler “Action”, bir blok referansının özel özellikleri bir çizimde manipüle edildiğinde dinamik bir blok referansının geometrisinin nasıl taşınacağını veya değişeceğini tanımlar. Eylemleri “Action” parametrelerle ilişkilendirirsiniz. BACTIONTOOL komutu Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” şeritte veya Blok Yetkilendirme “Block Authoring” paletlerinin Eylemler “Actions” sekmesindeki eylem “action” araçlarıyla kullanılır.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar)  görüntülenir.

·         Dizi “Array”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Dizi “Array” araç çubuğu.

 

Bir blok referansında bu eylem “action” tetiklendiğinde, nesnelerin seçim setinin dizileneceğini belirtir. Bir dizi “array” eylemi “action” doğrusal “linear” , açısal “polar” veya XY parametresiyle ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylemle “Action” ilişkilendirilecek parametreyi seçer.

Nesne Seçme

Değişiklik yapıldığında eyleme “action” dahil edilecek nesneler tanımlar.

 

Sütunlar Arası Mesafeyi Girme “Enter Distance Between Columns”

Doğrusal veya açısal bir parametre seçilip; dizi “array” eylemi “action” aktive olduğunda, seçilen nesneler arasındaki mesafeyi belirtir. Mesafeyi belirlemek için fare işaretçisini kullanabilirsiniz.

 

Satırlar Arası Mesafeyi Girme ve Birim Hücreyi Belirleme “Enter Distance Between Rows or Specify Unit Cell”

Bir XY parametresi seçildiğinde, dizi “array” eylemi “action” aktive olduğunda, seçilen nesneler arasındaki mesafeyi belirtir. Mesafeyi belirtmek için fare işaretçisini kullanın. Birim hücresini belirtmek için her iki nokta için virgülle ayrılmış iki değer girin.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı zaman, Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde eylemin “action” nereye yerleştirileceğini belirler.

·         Arama “Lookup”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Arama “Lookup“ araç çubuğu.

Arama “Llookup” eylemi “action” blok referansı için bir arama “lookup” tablosu yaratabileceğiniz yer olan Arama Tablosu “Lookup Table” iletişim kutusunu açar.

·         Çevirme “Flip”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Çevirme “Flip“ araç çubuğu.

Bir blok referansında bu eylem “action” tetiklendiğinde, nesne seti çevirme “flip” parametresinin çevirme ekseni etrafında çevrilir. Çevirme “Flip” eylemi “action” yalnızca bir çevirme “flip” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

Seçim Setini Belirleme “Specify Selection Set”

Flip parametresi çevirme ekseni etrafında çevrilecek nesneleri belirler.

·         Taşıma “Move”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Taşıma “Move“ araç çubuğu.

Bir blok referansında bu eylem “action” tetiklendiğinde, nesnelerin seçim setinin taşınacağını belirtir. Bir taşıma eylemi “move action” bir noktasal “point”, doğrusal “linear”, açısal “polar” parametre veya XY parametresi ile ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylem “Action” ile ilişkilendirilecek parametreyi belirler.

Nesneleri Seçme “Select Objects”

Eyleme “Action” hangi nesnelerin dahil edileceğini belirler.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı zaman, Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde eylemin “action” nereye yerleştirileceğini belirler.

Parametre Noktasını Belirleme “Specify Parameter Point”

Doğrusal veya kutupsal bir parametre seçildiğinde, eylemin “action” taban “base” noktasını belirlemek için parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Bir XY parametresi seçildiğinde, parametrenin hangi köşesinin eylemle ilişkilendirileceğini belirler. Eylem “Action” için seçilen nesneler bu noktaya göre hareket ettirilir

-Çarpan “Multiplier”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” tetiklendiği zaman, ilişkili parametrenin değerini belirlenmiş mesafe ile değiştirir.

-Öteleme “Offset”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” tetiklendiği zaman, seçilen parametrenin açısını belirlenmiş değer kadar arttırır veya azaltır.

XY

Bir XY parametresi seçildiğinde, eyleme uygulanan mesafenin parametrenin X mesafesi, Y mesafesi veya parametrenin taban noktasından XY mesafesi olup olmadığını belirtir.

·         Döndür “Rotate”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Taşıma “Move“ araç çubuğu.

 

Bir dinamik blok referansında bu eylem “action” tetiklendiğinde, nesne seti döndürülür. Döndürme “Rotate” eylemi “action” yalnızca bir döndürme “rotate” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylem “Action” ile ilişkilendirilecek parametreyi belirler.

Nesneleri Seçme “Select Objects”

Eyleme “Action” hangi nesnelerin dahil edileceğini belirler.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı zaman, Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde eylemin “action” nereye yerleştirileceğini belirler.

-Taban Tipi “Base Type”

Eylemin “Action” taban “base” noktasının, ilişkili parametrenin taban “base” noktasına bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirtir.

-Bağımlı “Dependent”

Seçili nesneleri ilişkili parametrenin taban noktasına göre ölçeklendirir veya taşır.

-Bağımsız “Independent”

Seçili nesneleri ilişkili parametreninkinden ayrı olarak tanımlanan bir taban noktasına göre ölçeklendirir veya taşır.

·         Ölçekle “Scale”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Ölçekle “Scale“ araç çubuğu.

Eylem “Action” dinamik bir blok referansında tetiklendiğinde, nesne seçim setinin tanımlanan taban noktasına göreli olarak ölçeklendirileceğini belirtir. Ölçek eylemi yalnızca bir doğrusal “linear”, açısal “polar” parametre veya XY parametresiyle ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylem “Action” ile ilişkilendirilecek parametreyi belirler.

Nesneleri Seçme “Select Objects”

Eyleme “Action” hangi nesnelerin dahil edileceğini belirler.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı zaman, Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde eylemin “action” nereye yerleştirileceğini belirler.

-Taban Tipi “Base Type”

Eylemin “Action” taban “base” noktasının, ilişkili parametrenin taban “base” noktasına bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirtir.

-XY

Bir XY parametresi seçildiği zaman, Ölçek TürüScale Type”  özel özelliğini ayarlar.

  • Seçili nesneleri sadece XY parametresinin X ekseni boyunca ölçekler.
  • Seçili nesneleri sadece XY parametresinin Y ekseni boyunca ölçekler.
  • Seçili nesneleri XY parametresinin hem X hem de Y ekseni boyunca ölçekler.

·         Sündür “Stretch”

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Sündür “Stretch“ araç çubuğu.

Eylem “Action” dinamik bir blok referansında tetiklendiğinde nesnelerin seçim setinin sündürüleceğini veya taşınacağını belirtir. Bir sündürme “stretch eylemi “action” bir noktasal “point”, doğrusal “linear”, açısal “polar” parametre veya XY parametresi ile ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylem “Action” ile ilişkilendirilecek parametreyi belirler.

Parametre Noktasını Belirleme “Specify Parameter Point

Doğrusal “Linear” veya açısal “polar” bir parametre seçildiğinde, eylemin “action” taban “base” noktasını belirlemek için parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Bir XY parametresi seçildiğinde, parametrenin hangi köşesinin eylemle “action” ilişkilendirileceğini belirler. Eylem “Action” için seçilen nesneler bu noktaya göre uzatılırlar.

Sündürme Çerçevesini Belirleme “Specify Stretch Frame”

Değişiklik yapıldığı zaman, eylemin “action” sınır alanını temsil eden bir kutu oluşturur.

-CPolygon

Değişiklik yapıldığı zaman, eylemin “action” sınır alanını temsil eden bir poligon oluşturur.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı zaman, Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde eylemin “action” nereye yerleştirileceğini belirler.

Nesneleri Seçme “Select Objects”

Eyleme “Action” hangi nesnelerin dahil edileceğini belirler.

·         Polar Stretch

Blok Düzenleyicisi “Block Editor” işlevsel sekmesinin > Eylem Parametreleri “Action Parameters” panelinde Eylemler “Actions” aşağı açılır listesinin içerisinde > Açısal Sündür “Polar Stretch“ araç çubuğu.

Eylem “Action” dinamik bir blok referansında tetiklendiğinde nesnelerin seçim setinin sündürüleceğini veya taşınacağını belirtir. Bir açısal sündürme “polar stretch eylemi “action” sadece bir açısal “polar” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

Parametre Seçme “Select Parameter”

Eylem “Action” ile ilişkilendirilecek parametreyi belirler.

Parametre Noktasını Belirleme “Specify Parameter Point

Parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının, eylemin “action” taban “base” noktasını belirlemek için kullanılıp; kullanılmayacağını belirler.

Sündürme Çerçevesini Belirleme “Specify Stretch Frame”

Değişiklik yapıldığı zaman, eylemin “action” sınır alanını temsil eden bir kutu oluşturur.

-CPolygon

Değişiklik yapıldığı zaman, eylemin “action” sınır alanını temsil eden bir poligon oluşturur.

Sadece Döndürülecek Nesneleri Belirleme “Specify Objects to Rotate Only”

Seçim setindeki döndürülecek ve sündürülmeyecek nesneleri belirler.

Eylemin “Action” Konumunu Belirleme “Specify Action Location”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni değeri 0 olarak ayarlandığı zaman, eylemin “action” Blok Düzenleyicisi “Block Editor“ içerisinde nereye yerleştirileceğini belirler.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte 3 boyutlu 3B “3D” Görünüşlerde Kotlarla Çalışma

Revit’te perspektif veya ortografik görünüşte çalışırken kotları görüntüleyip; değiştirebilirsiniz. Video: 3D Görünümlerde Düzeylerle Çalışma (İngilizce) …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.