1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

BACTION Komutu

Bir dinamik blok tanımına bir eylem “action” ekler.

Bu komut sadece Block Düzenleyicisinde “Block Editor” bulunmaktadır. Eylemler “action” çizimde bir blok referansının özel özellikleri değiştirildiğinde, dinamik blok referansının geometrisinin nasıl hareket edeceğini veya değişeceğini tanımlar. Eylemleri “action” parametreler ile ilişkilendirirsiniz.

Aşağıdaki veri istemleri (uyarılar) görüntülenir:

1.      Parametre Seçin: “Select a Parameter:”

Blok tanımında eylemin ilişkilendirilecek parametreyi seçin.

Parametreleri aşağıda listelenen eylemlerle ilişkilendirebilirsiniz.

·         Dizi “Array”

Geçerli dinamik blok tanımı için bir dizi “array” eylemi ekler. Bir dizi “array” eylemi doğrusal “linear”, açısal “polar” veya XY parametreleriyle ilişkilendirilebilir. Bir dinamik blok referansında bir dizi “array” eylemi   yaratıldığında, nesnelerin seçim kümesinin dizileneceğini belirtir.

 2.      Nesneleri seçin: “Select objects:”

Değiştirildiği zaman, eyleme “action” dahil edilecek nesneleri tanımlar.

3.      Kolonlar Arası Mesafeyi girin “Enter Distance Between Columns”

Doğrusal “Linear” veya açısal “polar” bir parametre seçildiğinde, dizi “array” eylemi değiştirildiğinde, seçilen nesneler arasındaki mesafeyi belirtir. Mesafeyi belirtmek için fare işaretçisini kullanın.

4.      Karşı köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:”

5.      Satırlar arası mesafeyi girin veya Birim hücreyi belirleyin: “Enter Distance Between Rows or Specify Unit Cell:”

Bir XY parametresi seçildiğinde, dizi işlemi değiştirildiğinde seçilen nesneler arasındaki mesafeyi belirtir. Mesafeyi belirtmek için fare işaretçisini kullanın. Birim hücreyi belirtmek için her iki nokta için virgülle ayrılmış iki değer girin.

6.      Eylemin konumunu belirleyin: “Specify action location:”

BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlı olduğu zaman, eylemin “action” Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” nereye yerleştirileceğini belirleyin.

·         Arama “Lookup”

Arama eylemi “action”, blok başvurusu için bir arama tablosu oluşturabileceğiniz Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table “ iletişim kutusunu görüntüler.

·         Çevirme “Flip”

Eylem blok referansında tetiklendiğinde, bir nesne seti çevirme “flip” parametresinin çevirme hattı etrafında çevrilir.

Bir çevirme “flip” eylemi “action” sadece tek bir çevirme “flip” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

7.     Seçim setini belirleyin: “Specify Selection Set“

Çevirme “Flip” parametresin çevirme hattı çevresinde çevrilecek nesneleri belirleyin.

·         Taşıma “Move”

Dinamik blok referansında eylem “action” tetiklendiğinde, nesnelerin seçim setinin taşınacağını belirtir. Taşıma “Move” eylemi “action”, bir nokta “point”, doğrusal ”linear”, açısal “polar” veya XY parametresiyle ilişkilendirilebilir.

8.     Nesneleri seçin: “Select Objects:”

Taşıma “Move” eylemi “action” için nesneleri seçin.

9.     Eylemin Konumunu Belirleyin: “Specify Action location:”

Blok Düzenleyicisinde “Blok Editor” eylemin “action” nerede gerçekleşeceğini belirleyin.

10.     Parametre Noktasını belirleyin: ”Specify Parameter Point:”

Bir doğrusal “linear“ veya açısal “polar” parametre seçildiğinde, parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının eylemin “action” taban noktasını belirlemek için kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

Bir XY parametresi seçildiğinde ise, parametrenin hangi köşesinin eylem “action” ile ilişkilendirileceğini belirleyin Eylem “Action” için seçilen nesneler bu noktaya göre hareket ettirilecektir.

Çarpan: “Multiplier:“ BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” tetiklendiği zaman, seçilen parametrenin değerini belirlenen mesafe kadar değiştirir.

Öteleme: “Offset:“ BACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” tetiklendiği zaman, ilişkili parametrenin açısını belirlenen değer kadar arttırır veya azaltır.

XY: Bir XY parametresi seçildiğinde, eyleme “action” uygulanacak olan mesafenin parametrenin X mesafesinden mi, Y mesafesinden mi yoksa parametrenin taban noktasından XY mesafesinden mi olacağını belirtir.

·         Döndürme “Rotate”

Dinamik blok referansında eylem “eylemi” tetiklendiğinde nesnelerin seçim setinin döndürüleceğini belirtir. Bu döndürme “rotate” eylemi “action” yalnızca bir dönme “rotate” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

10.     Seçim setini belirleyin: “Specify Selection Set:” 

Parametrenin taban “base” noktası etrafında döndürülecek nesneleri belirleyin.

·         Ölçekle “Scale”

Bir dinamik blok referansında eylem “eation” tetiklendiğinde, nesnelerin seçim kümesinin tanımlanan taban noktasına göre ölçeklendirileceğini belirtir. Bir ölçek eylemi “eylemi” yalnızca doğrusal “linear”, açısal “polar” veya XY parametreleriyle ilişkilendirilebilir.

11.     Nesneleri seçin: “Select Objects:”

Ölçekle “Scale” eylemi “action” için kullanılacak olan nesneleri belirleyin.

12.     Eylemin konumunu belirleme “Specify action location”

Eyleminin “Action” lok Düzenleyicisinde “Block Editor” ne nerede gerçekleşeceğini belirleyin.

Taban Tipi “Base Type” Eylem “Açtion” için taban “base” noktasının ilişkili parametrenin taban “base noktasına bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirler.

 -Bağımlı: “Dependent:” Seçilen nesneleri ilişkili parametrenin taban “base” noktasına göre ölçeklendirir veya taşır.

-Bağımsız: “Independent:” Seçili nesneleri ilişkili parametrenin taban “base”noktasından ayrı olarak tanımlanan bir taban “base” noktasına göre ölçeklendirir veya taşır.

XY: Bir XY parametresi seçildiğinde, Ölçek TürüScale Type” özel özelliğini ayarlar.

 • X: Seçilen nesneyi yalnızca XY parametresinin X ekseni boyunca ölçeklendirir.
 • Y: Seçilen nesneyi yalnızca XY parametresinin Y ekseni boyunca ölçeklendirir.
 • XY: Seçili nesneyi XY parametresinin hem X hem de Y eksenlerinde ölçeklendirir.

·         Sündür “Stretch”

Bir dinamik blok referansında eylem “action” tetiklendiğinde, nesnelerin seçim setinin sündürüleceğini veya taşınacağını belirtir. Bu sündürme “strech” eylemi “action” bir nokta “point”, doğrusal “linear”, açısal “polar” veya XY parametresiyle ilişkilendirilebilir.

 

13.  Parametre noktasını belirleyin: “Specify Parameter Point:”

Bir doğrusal “linear” veya açısal “polar” parametre seçildiği zaman, parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının eylemin “action” taban “base” noktasını belirlemek için kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Bir XY parametresi seçildiğinde ise, parametrenin hangi köşesinin eylem “action” ile ilişkilendirileceğini belirler. Eylem “Action” için seçilen nesneler bu noktaya göre sündürülür.

14.  Sündürme Çerçevesinin İlk köşesini belirleyin: “Specify First Corner of Stretch Frame:”

Değiştirildiğinde eylem “action” için sınır alanı temsil eden bir kutu oluşturur.

 • Karşı köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:” Esnek çerçevenin karşı sınırını ayarlar.
 • Nesneleri belirleyin: “Specify objects:” Eylemde “Action” yer alacak nesneyi belirleyin.

 

CPolygon:

Değiştirildiğinde eylem “eylemi” için sınır alanı temsil eden bir poligon oluşturur. Sınırı tanımlamak için bir dizi nokta belirtirsiniz.

15.     Eylemin konumunu belirleyin: “Specify action location:”

Eylemin “Action” Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” ne nerede gerçekleşeceğini belirleyin.

 • Çarpan: “Multiplier:” ACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” itetiklendiği zaman, ilişkili parametrenin değerini belirlenen mesafe kadar değiştirir.
 • Öteleme: “Offset:” ACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığı ve eylem “action” itetiklendiği zaman, seçilen parametrenin açısını belirlenen değerde arttırır veya azaltır.
 • XY: Bir XY parametresi seçildiğinde, eyleme “action” uygulanacak olan mesafenin parametrenin X mesafesinden mi, Y mesafesinden mi yoksa parametrenin taban noktasından XY mesafesinden mi olacağını belirtir.

16.     Nesneleri seçin: “Select Objects:”

Sündürme “Stretch” işlemi için nesneleri belirleyin.

·         Açısal Sündür “Polar Stretch”

Bir dinamik blok referansında eylem “action” tetiklendiğinde nesnelerin seçim setinin sündürüleceğini veya taşınacağını belirtir. Bir açısal sündür “polar strech” eylemi “action” yalnızca açısal “polar” parametresi ile ilişkilendirilebilir.

17.  Parametre noktasını belirleyin: “Specify Parameter Point:”

Parametrenin başlangıç veya bitiş noktasının eylemin “action” taban “base” noktasını belirlemek için kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.

18.  Sündürme çerçevesini belirleyin: “Specify Stretch Frame:”

Değiştirildiğinde eylem “action” için sınır alanı temsil eden bir kutu oluşturur.

 • CPolygon: Değiştirildiğinde eylem “action” için sınır alanı temsil eden bir poligon oluşturur. Sınırı tanımlamak için bir dizi nokta belirlersiniz

19.  Sadece döndürülecek nesneleri belirleyin: “Specify Objects to Rotate Only:”

Seçim setinde sündürülmeyecek sadece döndürülecek nesneleri belirler.

20.  Eylemin konumunu belirleyin: “Specify action location:”

Eylemin “Action” Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” ne nerede yerleştirileceğini belirleyin.

 • Çarpan:Multiplier:” ACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığında ve eylem “action” tetiklendiğinde, ilişkili parametre değerini belirlenen mesafe ile değiştirir.
 • Öteleme: “Offset:” ACTIONBARMODE sistem değişkeni 0 olarak ayarlandığında ve eylem “action” tetiklendiğinde, seçilen parametrenin açısını belirtilen değerle artırır veya azaltır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

Revitte Referans Kesit Oluşturma

Revit’te mevcut bir görünüşe başvuran kesitleri yerleştirebilirsiniz. Referans kesitlerini plan, cephe, kesit, detay ve açıklama …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Chat with us
Bir görüşme başlatmak için lütfen önce gizlilik politikamızı kabul edin.