1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

Ayarlanabilir Köşelere Sahip Dikdörtgen Yaratma Bölüm-2

Önceki bir makalemde, Ayarlanabilir Köşelere Sahip Dikdörtgen Yaratma Bölüm-1, sağ üst köşesi sündürülebilir olan ve şeklini kaybetmeyen ayarlanabilir bir dikdörtgenin nasıl oluşturulacağını gösterdim. Bu makalemde ise, aynı şeyin dinamik bir blokla nasıl yapacağımı göstereceğim.

  1. Bir dikdörtgen “rectangle (REC komutu) çizin.
  2. Yarattığınız dikdörtgeni seçin ve komut satırına W (WRITEBLOCK) yazıp Enter tuşuna basın.
  3. Aşağıdaki şekilde görünen Blok Yaz “Write Block” iletişim kutusu açılacaktır.

4. Blok Yaz “Write Block” iletişim kutusunda, Nesneler “Objects” kısmında Bloğa Dönüştür “Convert to Block” seçeneğini seçin.

5. Dosya ismi ve klasör yolu: “File name and path:” kısmında ön tanımlı olarak yeni blok “new block” gelen dosya ismini ayarlanabilir_dikdörtgen olarak değiştirin ve OK düğmesine tıklayın. Bloğunuz yaratılacak ve iletişim kutusu kapatılacaktır.

6. Çizip blok haline getirdiğiniz dikdörtgeninizi çift tıklayarak aşağıdaki şekilde görünen Blok Tanımını Düzenle “Edit Block Definition” iletişim kutusunun açılmasını sağlayın.

7. İletişim kutusunda, ayarlanabilir_dikdörtgen ismi ile kaydetmiş olduğunuz bloğunuz seçili olarak gelecektir. OK düğmesine tıklayın.

8. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere AutoCAD bloğunuzu Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” açacaktır.

  1. Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” Blok Yetkilendirme “Block Authorizing” paletinin Parametreler “Paremeters” sekmesini seçin. (Şayet bu palet açık değilse, şeritin Blok Düzenleyicisi “Blok Editor” sekmesinin Yönetim “Manage” panelindeki Yetkilendirme Paletleri “Authoring Palettes” komut düğmesini tıklayarak Blok Yetkilendirme “Block Authorizing” paletinin açılmasını sağlayın.

10. Temel noktasını belirleyin veya: “Specify base point or:” veri isteminde (uyarısında) dikdörtgeninizin sol alt köşesini seçtikten sonra, Uç noktayı belirleyin: “Specify end point:” veri isteminde (uyarısında) dikdörtgeninizin sağ üst köşesini seçin. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dikdörtgeninizin alt tabanı ve sağ kenarı boyunca iki Mesafe “Distance” parametresi oluşturulacaktır.

 

11. Blok Yetkilendirme “Block Authorizing” paletinin Eylemler “Actions” sekmesini seçin ve Sündürme “Strech” eylem düğmesini tıkladıktan sonra, komut satırında Eylemle ilişkilendirmek için, bir parametre noktası belirleyin veya [Temel noktası/İkinci nokta/Xköşesi/Yköşesi] <Xköşesi>: “Specify parameter point to associate with action or enter [Base point/Second point/Xcorner/Ycorner] <Xcorner>:” veri istemi uyarısı geldiğinde X yazıp Enter tuşuna basın veya komut satırı seçeneklerinden Xköşesi “Xcorner” seçeneğini seçin.

12. Komut satırında Sündürme çerçevesinin birinci köşesini belirleyin veya [DeğenPoligon]: “Specify first corner of stretch frame or [CPolygon]:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, dikdörtgeninizin sağ kenarını içine alan ve alt ve üst tabanlarını kesen bir değen pencere yaratmak için, aşağıdaki şekilde 1 numara ile işaretli noktaya tıkladıktan sonra, Karşı köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 2 numara ile işaretli noktaya tıklayın.

 

  1. Komut satırında Sündürülecek nesneleri belirleyin: “Specify objects to stretch:” veri isteminde (uyarısında), dikdörtgeninizi seçin ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde kırmızı renkli dikdörtgen içerisinde görüldüğü üzere dikdörtgeninizin sağ alt köşesinin yakınlarında Sündürme “Strech” eylem simgesi belirecektir.

14. İkinci bir Sündürme “Strech” eylemi eklemek için, Blok Yetkilendirme “Block Authorizing” paletinin Eylemler “Actions” sekmesinden Sündürme “Strech” eylem düğmesini tekrar tıkladıktan sonra, komut satırında Eylemle ilişkilendirmek için, bir parametre noktası belirleyin veya [Temel noktası/İkinci nokta/Xköşesi/Yköşesi] <Temel>: “pecify parameter point to associate with action or enter [Base point/Second point/Xcorner/Ycorner] <Base>:” veri istemi uyarısı geldiğinde, bu sefer Y yazıp Enter tuşuna basın veya komut satırı seçeneklerinden Yköşesi “Ycorner” seçeneğini seçin.

 

  1. Komut satırında Sündürme çerçevesinin birinci köşesini belirleyin veya [DeğenPoligon]: “Specify first corner of stretch frame or [CPolygon]:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, dikdörtgeninizin üst tabanını içine alan ve sağ ve sol kenarlarını kesen bir değen pencere yaratmak için, aşağıdaki şekilde 1 numara ile işaretli noktaya tıkladıktan sonra, Karşı köşeyi belirleyin: “Specify opposite corner:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 2 numara ile işaretli noktaya tıklayın.

16. Komut satırında Sündürülecek nesneleri belirleyin: “Specify objects to stretch:” veri isteminde (uyarısında), dikdörtgeninizi seçin ve Enter tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde kırmızı renkli dikdörtgen içerisinde görüldüğü üzere dikdörtgeninizin sağ alt köşesinin yakınlarında ilk Sündürme “Strech” eylem simgesinin hemen yanında ikinci bir Sündürme “Strech” eylem simgesi daha belirecektir.

  1. Şeritin Blok Düzenleyicisi “Blok Editor” sekmesinin Aç/Kaydet “Open/Save” panelindeki Bloğu Kaydet “Save Block komut düğmesine tıklayarak bloğunuzu kaydedin ve Bloğu Test et “Test Block” komut düğmesine tıklayın ve bloğunuzu çiziminize yerleştirmeden Blok Düzenleyicisi “Block Editor” içerisinde dikdörtgeninizin sağ üst köşe tutamacını aktifleştirip taşıyarak test edin.

  1. Sizin de gördüğünüz gibi, dikdörtgeninizin sağ üst köşesinden tutup sündürdüğünüzde, artık dikdörtgeniniz aynı görüntü bakışı “viewport” çerçevesinde olduğu gibi dikdörtgen şeklini kaybedip deforme olmuyor.

19. Şeritin Blok Düzenleyicisi “Blok Editor” sekmesinin Kapat “Close” panelindeki Blok Düzenleyicisini Kapat “Close Block Editor” komut düğmesine tıklayarak Blok Düzenleyicisini “Block Editor” kapatın.

20. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere bloğunuzda yaptığınız değişiklikleri kaydedip kaydetmeyeceğinizi soran iletişim kutusu görüntülendiğinde, Değişiklikleri Kaydet “Save the changes” seçeneğini seçin.

  1. Artık dikdörtgeninizi istediğiniz çizime yerleştirerek kullanabilirsiniz.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.