1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoLisp Hata Mesajı Sorun Gidericisi

Bu makalemde sizlere, bir AutoLISP programı yürütülürken alınan yaygın hata mesajlarını ve bu hata mesajlarının olası nedenlerini detayları ile anlatacağım.

 

  Mesaj

 Olası Sebep

Veri giriş üzerinde hatalı biçimlendirilmiş liste Kodda bir veya daha fazla parantez kapat ()) karakteri eksik.
Veri giriş üzerinde fazladan parantez kapat ()) karakteri var. Kodda çok fazla parantez kapat (  )) karakteri var.
Veri giriş üzerinde hatalı biçimlendirilmiş dizge Kod, bir dize sınırlayıcı (“) karakteri eksik olan bir dizge içeriyor.
Çok fazla argüman A Fonksiyon çok fazla parametre ile değerlendiriliyor.
Çok az argüman (Eksik argüman) A Fonksiyon gerekli parametrelerden azıyla değerlendiriliyor.
Fonksiyon iptal edildi Kullanıcı bir AutoLISP fonksiyonu çalıştırırken Esc tuşuna basmıştır.
stop / çıkış / durdur (exit) veya (quit) AutoLISP fonksiyonu değerlendirilmiştir.
Uygulama Hatası “Application ERROR”:Konsol koptu      Kullanıcı, program 3’lü bit (8) seti olmadan rendeleme fonksiyonunu değerlendirirken

 Esc tuşuna basmıştır.

.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: numberp: <value> Sayısal bir bağımsız değişken gerektiren bir fonksiyon,

hatalı veri türüne sahip bir bağımsız değişkenle hata iletisinde belirtilen değere geçirilmiştir.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: fixnump: <value> Bir tamsayı argümanı gerektiren bir fonksiyona,

hatalı veri türüne sahip bir bağımsız değişkeni hata iletisinde belirtilen değere geçirilmiştir.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: stringp <value> Bir dizge argümanı gerektiren bir fonksiyona yanlış veri türüne sahip bir argüman geçirilmiştir.
Yanlış argüman “Bad argument” tipi: lselsetp <value> Bir seçim kümesi argümanı gerektiren bir fonksiyona, hatalı veri türüne sahip bir argümanla

aktarılmasının bir sonucudur.

Bu hata mesajı genelde sslength veya ssnamex fonksiyonuna

boş bir seçim setine sahip argüman aktarılması sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: lentityp <value> Bir varlık argümanı gerektiren bir fonksiyona, hatalı veri türüne sahip bir argümanla

aktarılmasının sonucudur.

Genellikle, entget fonksiyonuna boş “null” varlık argümanının geçirilmesinin sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: listp <value> Bir liste argümanı gerektiren bir fonksiyona, hatalı veri türüne sahip bir argümanla

aktarılmasının sonucudur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: consp <value> Bir liste argümanı gerektiren bir fonksiyona, hatalı veri türüne sahip bir argümanla

aktarılmasının sonucudur.

Genellikle  c..r fonksiyonlarına, foreach, member, nth, veya

vl-sort-i fonksiyonlarının kullandığı geçersiz liste argümanları aktarılması sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: FILE <value> Dosya tanımlayıcı argüman gerektiren bir fonksiyona, hata iletisinde belirtilen değerle birlikte

yanlış veri türüne sahip bir argümanla aktarılmasının sonucudur.

Genellikle, princ, prin1 veya print fonksiyonlarına Yanlış argüman “Bad argument” aktarılması sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: streamp <value> Dosya tanımlayıcı argüman gerektiren bir fonksiyona, hata iletisinde belirtilen değerle birlikte

yanlış veri türüne sahip bir argümanla aktarılmasının sonucudur.

Genellikle, close AutoLISP fonksiyonuna boş veya

geçersiz bir argüman aktarılması sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: VLA-OBJECT <value> Bir VLA-Nesnesi argümanı gerektiren bir fonksiyona,

yanlış veri türüne sahip bir argümanla aktarılmasının sonucudur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi: (or stringp symbolp): <value> Dosya sizge veya sembol argümanı gerektiren bir fonksiyona, hata iletisinde belirtilen değerle birlikte

yanlış veri türüne sahip bir argümanla aktarılmasının sonucudur.

Genellikle, getvar, prin1 veya setvar  AutoLISP fonksiyonlarına

yanlış birinci argüman aktarılması sonucu oluşur.

Yanlış argüman “Bad argument” tipi:  string position out of range <index> Büyük olasılıkla, ya vl-string-search ya da vl-string-position değerini sağlamanın sonucudur.

Sağlanan dizge argüman için,

kullanılabilir karakter aralığının dışındaki bir karakter dizinini içermektedir.

Örneğin, (vl-string-search “a” “abc” 4)

Yanlış argüman “Bad argument” tipi:  non-negative: <value> Olumlu bir sayısal değer gerektiren bir fonksiyona olumsuz bir argüman aktarılmıştır.

Bu hata, genellikle, nth fonksiyonu için, negatif bir değeri dizin parametresi olarak

geçirmenin bir sonucudur.

Yanlış SSGET modu dizgesi Ssget fonksiyonuna iletilen mod dizgesi (“_X” gibi) geçersiz bir argümandır.
Yanlış nokta argümanı Ssget fonksiyonu, geçersiz nokta listesi argümanından aktarılmıştır

veya hiç bir şey aktarılmamıştır.

Yanlış SSGET liste değeri Ssget fonksiyonuna aktarılan filtre listesindeki bir veya daha fazla öğe geçersizdir.
Bilinmeyen komut “örneğin“, yardım için, F1 tuşuna basın. Çalıştırmaya çalışılan komut tanımlanmamıştır.

Bu, yüklenmeyen bir LISP programının, çalıştırmakta olduğunuz,

AutoCAD sürümünde kullanılamayan bir komutu çalıştırmaya çalışmanın

veya bir command  ifadesinde çok fazla ‘enter’ çağrısı (“”) bulunmasının sonucu olabilir.

Fonksiyon tanımı yok: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Fonksiyon tanımı yok: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Visual LISP ActiveX (COM) uzantıları

AutoLISP için (vl-load-com) fonksiyonu kullanılarak yüklenmemiştir.

(vl-load-com)  Acaddoc.lsp dosyanıza veya çalıştırmaya çalıştığınız koda dışarıdan

herhangi bir fonksiyon tanımı ekleyin.

Fonksiyon tanımı yok: <name> Program, tanımlanmamış hata mesajında belirtildiği gibi,

adı tanımlı olmayan bir fonksiyonu değerlendirmeye çalışmaktadır.

Bu eksik bir fonksiyon tanımının sonucu olabileceği gibi, belki de (vl-load-com) ifadesi

kodda eksik te olabilir.

Yanlış fonksiyon: <name> Değeri bir fonksiyon olmayan bir sembol veya değişken

bir fonksiyon olarak değerlendirilmeye çalışılıyor.

Muhtemel neden, alıntı yapılmayan değişmez bir listedir.

Bu, listedeki ilk öğenin bir fonksiyon olarak değerlendirilmesine neden olur.

Ör. (setq lst (1 2 3))

ActiveX Sunucusundan dönen hata: bilinmeyen isim <name> Program, verilen bir VLA Nesnesi için mevcut olmayan hata mesajında belirtildiği gibi,

bir ActiveX özelliğine veya yöntemine erişmeye çalışıyor.

ActiveX Sunucusundan dönen hata: geçersiz indeks<index> Program, boş bir güvenlik duvarı listesini bir listeye dönüştürmek için,

vlax-safearray-> list fonksiyonunu kullanmaya çalışıyor.

ActiveX Sunucusundan dönen hata: uyumsuz tip indeks<Type mismatch> Program, doğru veri türünün argümanını içeren bir ActiveX özelliği veya yöntemi

sağlamakla birlikte, parametre için geçersiz veriler içeriyor. Örnek olarak,

aktiveviewport özelliği için, bir kağıt alan Görüntü bakışı “Wievport” sağlıyor veya

activepviewport özelliği için, bir model alan Görüntü bakışı “Wievport” sağlıyor.

Otomasyon hatası. Anahtar bulunamadı Program, bu koleksiyonda bulunmayan bir öğeye erişmek için,

bir VLA Koleksiyonu Nesnesinin Nesne “VLA Collection Object”

yöntemini kullanmaya çalışıyor.

vlax-safearray-fill failed.  Geçersiz başlangıç listesi. Program, hatalı öğe sayısıyla bir güvenlik duvarı oluşturmak için,

vlax-safearray-fill fonksiyonunu kullanmaya çalışıyor.

Sıfıra bölünme hatası  (rem veya / gibi gibi) bir bölen fonksiyonu sıfıra bölmeye çalışıyor.
Fonksiyon bu argüman için tanımsız:<value> Doğru bir veri türünün argümanı bir fonksiyona tarafından geçirilmiştir;

Ancak o argüman parametre için geçersiz bir değere sahiptir.

Buna genellikle bir matematiksel fonksiyonun bir argüman

işlemin tanımlanmadığı durumlarda oluşur.

Örneğin. sqrt fonksiyonuna geçersiz bir argüman sağlanmıştır.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.