1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoLISP Dosyalarını Yükleme

AutoLisp rutinlerini yükleme hakkında hatırlamanız gereken en önemli noktalardan biri, (DCL Dosyaları, DAT Dosyaları gibi) Lisp dosyalarınızın ve tüm destek dosyalarınızın AUTOCAD araştırma yolunuzda olduğundan emin olmaktır. Ben bir dizini tüm Lisp dosyalarım ve ilgili destek dosyalarıma ayırıyorum.

AutoLisp Dosyalarını yüklemek için birçok yol vardır:

Komut Satırından Yükleme

Bu yollardan en basiti AUTOCAD komut satırından yüklemedir.

AutoLisp dosyalarını yüklemek için kullanılan yazım aşağıdaki gibidir:

(load “filename”)

.lsp dosya uzantısı gerekli değildir.

Menüden Yükleme

Aşağıdaki kod örnekleri, AutoLisp dosyalarını bir menüden yüklemenin bir yoludur.

Aşağı Açılır Menüler:

***POP12

T_CELIK [CELIK Menu]

T_Beams [Drawing Setup]^C^C^P+

(cond ((null C:SERTAN) (prompt “Lütfen bekleyin…”)(load “SERTAN”)))

SERTAN

Araç Çubukları:

***TOOLBARS

**CELIK

TB_SERTAN [_Button(“CELIK”, “CELIK.bmp”,

“CELIK32.bmp”)]^C^C^P+

(cond ((null C:SERTAN) (prompt “Lütfen bekleyin…”)(load “SERTAN”))) SERTAN

Lisp dosyalarını yüklemenin bu yöntemi, önce rutinin zaten yüklenip yüklenmediğini kontrol eder. Şayet yüklüyse, rutini çalıştırır. Şayet yüklü değilse, önce rutini yükler, sonra onu çalıştırır. Zekice değil mi?

Acad.Lsp Dosyası

Acad.Lsp dosyası, AutoLisp rutinleri kitaplığını yüklemenin yararlı bir yoludur.

AUTOCAD bir çizimi her başlattığınızda, bir Acad.Lsp dosyası için kitaplık yolunu arar. Eğer bulursa, dosyayı belleğe yükler.

(load “dosya adı”) şeklindeki normal yükleme işlevini  Acad.Lsp dosyanızda kullanabilirsiniz; ancak bir yordam yüklemeye çalışırken hata oluşursa, dosyanın geri kalanı göz ardı edilir ve yüklenmez.

Bu nedenle, on failure argümanını load fonksiyonuyla kullanmalısınız:

(load “Lispfile1” “\nLispfile1 yüklenmedi”)

(load “Lispfile2” “\nLispfile2 yüklenmedi”)

(load “Lispfile3” “\nLispfile3 yüklenmedi”)

.MNL Dosyası

AUTOCAD‘in otomatik olarak yüklediği diğer dosya türü de .MNL dosyasıdır.

Şayet kısmi bir menü dosyanız varsa, kendi .MNL dosyasını da içerebilir. .MNL dosyasının kısmi menü dosyanızla tam olarak aynı ada sahip olduğunu unutmayın. (tabii ki .MNL uzantısı hariç.)

Load fonksiyonunu kullanarak Lisp dosyalarını, Acad.Lsp dosyasında yaptığınızla aynı şekilde bu dosyadan yükleyebilirsiniz.

Otomatik Komut Yükleyici

Acad.Lsp dosyanızdan (veya bir .MNL dosyasından) otomatik olarak bir komut yüklediğinizde, komutları tanımlama, komutunuzu kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın sistem kaynaklarınızı tüketir. Autoload işlevi, tüm rutini belleğe yüklemeden komutu kullanılabilir kılar.

(Autoload “Utils” ‘(“Utils1″ Utils2” “Utils3”))

(Autoload “SERTAN” ‘(“SERTAN”))

Yukarıdaki kod Utils.Lsp dosyasından Utils1, Utils2 and Utils3 komutlarını ve SERTAN.Lsp dosyasından SERTAN komutunu otomatik olarak yükleyecektir.

S::Startup () Fonksiyonu

Şayet Acad.lsp veya .MNL dosyasına kullanıcı tarafından tanımlanan S fonksiyonu [S :: Startup] dahil edilmişse, yeni bir çizim başlattığınızda veya mevcut bir çizimi açtığınızda çağrılacaktır.

Örneğin, AUTOCAD’in standart LINE ve COPY komutlarını kendi sürümünüzle değiştirerek standart sürümlerini geçersiz kılmak istiyorsanız, Acad.Lsp dosyan aşağıdaki gibi  olmalıdır:

(defun C:LINE ()

…..Tanımınız…..

)

(defun C:COPY ()

…..Tanımınız…..

)

(defun S::Startup ()

(command “Undefine” “LINE”)

(command “Undefine” “COPY”)

)

Çizim başlatılmadan önce LINE ve COPY komutu için yeni tanımlar tanımlanmıştır. Çizim başlatıldıktan sonra S :: Startup fonksiyonu çağrılır ve LINE ve COPY komutu için standart tanımlar artık geçersiz olur.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.