1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’in Temellerini 10 gün içinde Öğrenme-AutoCAD’e Yeni Başlayanlar İçin Başlangıç Kılavuzu (E-kitap)

Bu kapsamlı öğrenme kılavuzu, AutoCAD bilgisine hiç sahip olmayan ve AutoCAD‘i temelden öğrenmek isteyenler için başlangıç olarak hazırlanmıştır.

Bu on günlük AutoCAD temelleri öğrenme kılavuzunun sonunda, AutoCAD çizimlerinizi yapmak ve değiştirmek için tam donanımlı olacaksınız. Ayrıca, AutoCAD‘in daha gelişmiş araçlarını ve komutlarını öğrenmeye hazır olacaksınız ve bu kılavuzun sonunda daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak birçok ücretsiz kaynak ta bulacaksınız.

İçindekiler

1. Gün: AutoCAD Kullanıcı Ara yüzünü Tanıma

Gün 2: Koordinat Sistemini Anlama

Gün 3: Çizim Birimlerinin Ayarlanması

Gün 4: Basit Çizgiler Oluşturma

Gün 5: Durum Çubuğu Modları

Gün 6: Çember ve Yay

Gün 7: Dikdörtgen ve Çokgen

Gün 8: Taşı “MOVE”, Kopyala “COPY” ve Döndür “ROTATE” Komutları

Gün 9: Köşe yuvarlama “fıllet” ve Budama “TRIM” Komutları

Gün 10: İlk AutoCAD çizimini Yapma

GÜN 1: AutoCAD Kullanıcı Ara yüzünü Tanıma

AutoCAD programı kurulumdan sonra, ilk kez başladığında, aşağıdaki şeklin soldaki tarafında kırmızı renkli kutu içerisinde görüldüğü gibi size Başlangıç “Start” ekranını gösterecektir. Bu ekran aynı zamanda başlangıç ekranı olarak da adlandırılır ve solda kırmızı kutu ile gösterilen şablon kutusunun yanı sıra sağ tarafta yeni açılan çizimlerin bir listesine de sahiptir. Çizim alanını başlatmak için kırmızı renkli kutuda gösterilen Çizim Başlat “Start Drawing” kutusunu tıklamanız yeterlidir.

AutoCAD ara yüzü açılacaktır. Bu ara yüzün sol üst tarafında, aynı zamanda uygulama menüsü adı verilen bir açılır menü olan AutoCAD 2018 logosunu göreceksiniz. Bu menü Aç “Open”, Kaydet “Save” ve Yazdır “Print” gibi sık kullanılan araçları içerir. Bu uygulama düğmesinin sağında, yine sık kullanılan bazı araçların bulunduğu hızlı erişim araç çubuğunu göreceksiniz.

Hızlı erişim araç çubuğunun altında, Giriş Home”, Yerleştir “Insert” ve Ek açıklama “Annotate” gibi farklı kategorilerde gruplanmış birçok sekmeye sahip AutoCAD şeridini görürsünüz. Bu sekmeler, benzer bir kategorideki komutları içeren paneller halinde gruplandırılmıştır. Örneğin, Giriş “Home” sekmesi Çizim “Draw” panelinde gruplandırılmış çizim özellikleriyle ilgili tüm çizim komutlarına sahiptir, Çizim ile ilgili özelliklerin değiştirilmesi, Değiştir “Modify” panelinde gruplandırılmıştır.

Bu sekmeleri veya panelleri kaldırabilir ve ara yüzde varsayılan olarak gizlenmiş olan farklı sekme ve panelleri de görüntületebilirsiniz. Sekmeleri eklemek/ kaldırmak için, herhangi bir sekmenin boş alanına sağ tıklayın ve Sekmeleri Göster “Show Tabs“ seçeneğini seçtikten sonra, sağ tarafta açılan içerik menüsünden sekmenin adını seçin.

Herhangi bir sekmeyi o sekmenin ismine tıklayarak aktif hale getirebilirsiniz. Sonrasında ilgili bölümün panelleri en üstte görünecektir. Burada ayrıca sekmenin boş alanına sağ tıklayıp ardından aşağıdaki resimde gösterildiği gibi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için, Panelleri Göster “Show Panels“ seçeneğini seçtikten sonra, panelin adını seçebilirsiniz.

Bu şerit alanının altında, o anda açık olan çizim ismine sahip dosya sekmelerini göreceksiniz. Yukarıdaki ilk şekilde gösterildiği gibi varsayılan olarak, Başlangıç “Start“ ve Çizim 1 “Drawing 1“ sekmesini göreceksiniz.

Izgara arka planı olan geniş çizim alanı, AutoCAD ara yüzünün en belirgin özelliğidir ve tüm sihrin gerçekleştiği yerdir. Bu çizim alanı çizimlerinizi oluşturmak ve üzerinde değişiklik yapmak için kullanılacaktır.

Çizim alanında sağ üst tarafında Görüntüleme kübü ““View cube” ve onun altında gezinti araçlarını içeren bir Gezinti “Navigasyon” çubuğu vardır.

Bu çizim alanının altında, aşağıdaki şekilde görünen o anda aktif olan komutu, alt komutlarını ve şimdiye kadar girilen tüm komutlar geçmişini gösteren komut satırını göreceksiniz.

Çizim alanının sol alt tarafında, 2 boyutlu 2B “2D” alanda X ve Y eksenlerini, 3 boyutlu 3B “3D” alanda X, Y ve Z eksenlerini görüntüleyen Kullanıcı Koordinat Sistemi (KKS) “(UCS)” simgesini göreceksiniz. Çizim alanının altında, düzen sekmeleri olan durum çubuğunu ve çok önemli araçlar olan durum çubuğu ve mod geçiş düğmelerini göreceksiniz. Bunlar tam olarak çizim yaparken size yardımcı olacak olan araçlardır.

Fare İşlemlerini Anlama

AutoCAD‘i etkin bir şekilde kullanmak için, sol, sağ tuşlara ve orta tuş olarak tekerleğe sahip bir 3 tuşlu fare kullanmanız gerekir.

Standart Windows fare işlemleri de AutoCAD ara yüzünde de kullanılır. Herhangi bir nesneyi veya aracı seçmek için, farenin sol tuşuyla tıklayabilir ve bağlamsal menü adı da verilen içeriğe duyarlı menüyü açmak için, farenin sağ tuşuna tıklayabilirsiniz. Bu menünün içeriği, AutoCAD ara yüzünde tıkladığınız yere bağlı olacaktır.

Şayet farenizin orta tuşunu (tekerleğini) basılı tutarsanız ve ardından farenizi hareket ettirirseniz, AutoCAD çiziminizin tamamını çizim alanında görüntü kaydırma “pan” yapabilirsiniz. Fare tekerleğini döndürerek, çizimin farklı kısımlarına görüntü yaklaşma “zoom in” ve görüntü uzaklaşma “zoom out” yapabilirsiniz. İmlecinizin bulunduğu yer, görüntü yaklaşmanın “zoom in” merkezi haline gelecektir.

GÜN 2: Koordinat Sistemini Anlama

Koordinat sistemini anlamak, AutoCAD‘in çalışma şeklini anlamak için çok önemlidir. AutoCAD‘de gerekli geometrileri oluşturmak için, koordinat değerlerinin yanı sıra uzunluk ve açı değerlerini kullanabilirsiniz. Öncelikle, AutoCAD‘de geometrileri oluşturmak için, kullanacağımız iki tür koordinat sistemi vardır ve bunlar Kartezyen ve Polar (Açısal) koordinat sistemleridir.

Kartezyen Koordinatlar

AutoCAD, uzayda bir noktaya koordinat atamanın grafik yöntemi olan kartezyen koordinat sistemini izler. 3 boyutlu 3B “3D” bir uzayda, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi birbirine dik olan X, Y ve Z adlı üç koordinat ekseni bulunur. Bu durumlarda, üç karşılıklı dik eksenin kesişme noktası, orijin (0,0,0) koordinat değerleri ile temsil edilir.

3 boyutlu 3B “3D” uzayda herhangi bir noktanın konumu, yukarıdaki şekilde Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkli eksenlerle temsil edilen bu üç eksen kullanılarak belirlenebilir. Ancak 2 boyutlu 2B “2D” uzay için, herhangi bir noktanın konumunu tanımlamak için yalnızca X ve Y eksenlerini kullanmamız yeterlidir.

2 boyutlu 2B “2D” uzayda basit X, Y koordinat sistemi kullanılır ve 2 boyutlu 2B “2D” uzayda herhangi bir nokta yalnızca bu iki koordinat değeri kullanılarak tanımlanabilir. Aşağıda gösterilen resim örneğini alın. Burada orijin, sırasıyla kırmızı ve yeşil eksenlerle temsil edilen X ve Y eksenlerinin kesişme noktası olan 0,0 koordinat değeri ile belirlenir.

A (7,8) noktası orijinden X ekseni boyunca 7 birim ve Y ekseni boyunca 8 birim mesafededir. Benzer şekilde, B (-6,3) noktası, X ekseninin negatif tarafı boyunca 6 birim ve Y ekseninin pozitif tarafı boyunca 3 birim mesafededir. C (4, -5) noktasının ise, X ekseninin pozitif tarafından olan mesafe 4 birimdir ve Y ekseninin negatif tarafındaki mesafesi 5 birimdir.

Kutupsal (Açısal) Koordinatlar

Kutupsal (Açısal) koordinatları kullanarak, 2 boyutlu 2B “2D” uzaydaki noktaları da belirleyebiliriz. Ancak bu durumda, X ve Y koordinat değeri yerine bir mesafe ve X eksenine göre bir açı gereklidir. Açıkça açıklayabilmek için, aşağıdaki şekildeki örneği kullanacağım.

Bu durumda, B noktası (8 <30) ile temsil edilir, burada 8, A noktası (orijin) ile B noktası arasındaki mesafe ve 30, AB çizgisi ile X ekseni arasındaki açıdır (açının ölçümünde saat yönünün tersi pozitif yöndür).

Bu tür koordinat gösterimi, 2 boyutlu 2B “2D” uzayda bir noktanın konumunu belirlemek için de kullanılabilir ve genellikle kutupsal (açısal) koordinat sistemi olarak adlandırılır.

GÜN 3: Çizim Birimlerini Ayarlama

AutoCAD, ön tanımlı şablon “template” dosyasında ayarlanan birimler ile çizim yapmaya başlar. Ancak Birimler “Units” iletişim kutusunu kullanarak bu ön tanımlı birimleri tercih ettiğiniz birimlerle değiştirebilirsiniz. Birimler “Units” iletişim kutusunu açmak için, komut satırına UN yazın ve Enter tuşuna basın. Tüm ön tanımlı değerleri içeren Birimler “Units” iletişim kutusu, aşağıdaki şekildeki gibi görünecektir.

Bu iletişim kutusunu, Uzunluk “Length” paneliyle incelemeye başlayalım. Şayet metrik sistem kullanmak istiyorsanız, uzunluk “length” tipini ondalık “decimal“ olarak değiştirin. Şayet emperyal (inç) birim sistemini kullanmak istiyorsanız, bunu mimari “architectural “ olarak değiştirin. Bir alttaki Hassasiyet “Precision” açılır listesinden ondalık basamakların kaç tane olacağını ayarlayın.

Yerleştirme ölçeği “Insertion scale“ kısmında birimi, şayet metrik sistemi kullanıyorsanız milimetre veya metre; şayet emperyal sistemi kullanıyorsanız inç olarak ayarlayın. Sağ taraftaki Açı “Angle” tipi kısmında, açılır menüden tercih ettiğiniz değeri ondalık derece “decimal degrees“ veya derece dakika saniye “degree minute second “ olarak ayarlayabilirsiniz.

Tüm bu değişiklikler yapıldıktan sonra, değişiklikleri kabul etmek ve Birimler “Units” iletişim kutusunu kapatmak için, OK düğmesine tıklayın. Artık çalışma birimlerinizi ayarladınız. AutoCAD‘de birimleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu ilgili makaleye de bakabilirsiniz.

AutoCAD İmleç Modları

AutoCAD imleci, farklı türde komutlar aktifken farklı şekillerde davranır. Bu imleç modları seçimi kolayca yapmanıza yardımcı olur ve ayrıca herhangi bir komutun aktif olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olur.

Normal İmleç

Bu durumda, imleç kesişme noktasında kare bir kutuya sahip iki dikey çizgi gibi görünecektir. Hiçbir komut aktif olmadığında bu görünür.

Nokta Seçme İmleci

Bu durumda, imleç iki dikey kesişen çizgiye benzeyecektir. Nokta seçimi gerektiren komutlar için görülebilir.

Tıklama Kutucuğu İmleci

Bu durumda, imleç küçük kare bir kutu gibi görünecektir. Nesne seçimi gerektiren komutlar için görülebilir.

GÜN 4: Basit Çizgiler Yaratma

LINE Komutunu Kullanma

AutoCAD‘de, direkt mesafe girişi veya koordinat değerleri girerek çizim yapabilirsiniz. Çizimi yapmaya başlamak için, şerit panelinden herhangi bir çizim aracı simgesine tıklayın ya da o aracın komut ismini veya komut kısa yolunu kullanın. Komutu komut ismini veya komut kısa yolunu kullanarak başlatmak için, komut ismini veya komut kısa yolunu komut satırına yazın ve Enter tuşuna basın.

Çizgi (LINE)  komutunu başlatmak için, aşağıdaki şekilde gösterilen şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Çizgi aracına tıklayın veya komut satırına L yazıp Enter tuşuna basın.

İmlecin iki dikey çizgi içeren nokta seçme imlecine dönüşeceğini ve aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi komut satırının veri istemiyle (uyarı) birlikte komut adını göstereceğini fark edeceksiniz.

Komut Satırı Nerededir?

Komut satırı normalde çizim alanının altındadır. Şayet çizim alanının altında komut satırını göremiyorsanız panik yapmayın, görünür hale getirmek veya gizlemek için, CTRL + 9 tuşlarına basın.

Artık AutoCAD çizgi yaratmak için, hazır. Komut satırına L yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra, çizim alanındaki herhangi bir noktaya tıklayın; çizginiz o noktadan başlayacaktır. İmlecinizi hareket ettirdiğinizde, çizginin imlecin hareketini takip edeceğini ve uzayıp kısalacağını göreceksiniz.

Çizim alanında ilk noktadan farklı ikinci bir noktaya tıklayın. İlk iki nokta arasında bir çizgi yaratılacak ve komut ikinci tıkladığınız noktayı yen çizgi başlangıç noktası olarak kabul edecek ve üçüncü noktayı belirlemenizi isteyecektir. İlave çizgiler yapmak için, işlemi tekrarlayın ve geometriyi tamamladığınızda komuttan çıkmak için, Enter veya ESC tuşuna basın.

Yukarıdaki örnekte, çizgiyi yapmak için çizim alanındaki farklı noktalara tıklamanız yeterlidir, ancak farklı noktalara tıklamak yerine, bir sonraki örnekte göreceğimiz noktanın koordinat değerlerini de girebilirsiniz.

Mutlak (Kesin) Koordinatları Kullanma

Şimdi haydi aşağıdaki şekilde gösterilen bu üçgen örneğini ele alalım. Bu durumda, A, B ve C köşe noktaları ile belirtilen bu üçgenin üç koordinatının tümüne sahibiz. Bu geometriyi LINE komutunu kullanarak yapabilirsiniz.

 1. AutoCAD programını çalıştırın ve sol üst köşede bulunan Hızlı Araç çubuğundaki Yeni “New” düğmesini tıklayıp acadiso.dwt şablon “template” dosyasını kullanarak yeni bir çizim başlatın ve şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Çizgi aracını seçin veya komutu başlatmak için, komut satırına L yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Komut satırı sizden çizginin ilk noktasını belirtmenizi ister. Birinci koordinat noktası için A (0,0) noktası için 0,0 yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. Şimdi ikinci nokta olan B (10,0) noktasının koordinatlarını, 10,0 yazıp, tekrar Enter tuşuna basmamız gerekiyor.
 4. Bir kez daha, bir sonraki C (14,7) noktasının koordinatlarını belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden 14,7 yazıp Enter tuşuna basın.
 5. Şimdi imlecimiz C (14,7) noktasında ve ilk nokta olan A (0,0) noktasına (orijine) dönmek için, 0,0 yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Komuttan çıkmak için bir kez daha Enter veya ESC tuşuna basın.

Sizin de gördüğünüz gibi bu üçgeni oluşturmak için, sadece koordinatlara ihtiyaç duyduk, ancak gerçek hayat çizimlerinde koordinatlar nadiren kullanılır. Çoğu durumda uzunluk ve açı değerleri ağırlıklı olarak kullanılır. Bir sonraki örnekte benzer bir üçgeni oluşturmayı öğreneceğiz. Ancak koordinatlar yerine, doğrudan mesafe giriş yöntemini kullanacağız.

Doğrudan Mesafe Giriş Yöntemini Kullanma

Bu özelliği açıklamak için aşağıdaki şekilde gösterilen üçgeni kullanacağım.

 1. Yeni bir çizim başlatın ve şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelindeki Çizgi aracını tıklayarak veya L komut kısa yolunu kullanarak çizgi komutunu başlatın.
 2. Çizim alanında bir noktaya tıklayın ve imleci sol tarafa doğru çekin ve 10 yazıp Enter tuşuna basın.
 3. <30 yazın ve Enter tuşuna basın, 30 rakamından önceki açı işaretini (<) not edin. Bu durumda, 30 rakamından önce açı işaretini (<) girmeniz AutoCAD‘e sayısal değeri mesafe değil; açı olarak algılamasını söyler. Enter tuşuna bastığınızda, çizginin X ekseninin pozitif tarafına göre 30 derecelik bir açıyla kilitlendiğini göreceksiniz.
 4. İmlecinizi 30 derecelik [AC] çizgisi yönünde hareket ettirin ve 14 yazıp tekrar Enter tuşuna basın. Bu, uzunluğu 14 birim olan 30 derecelik bir açıyla bir çizgi yaratacaktır.
 5. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi ilk başlangıç noktanız olan B noktasına tıklayın ve komuttan çıkmak için, tekrar Enter tuşuna basın.

Bu durumda, doğrudan komut satırına mesafe ve açı değerlerini girerek bir geometrinin yaratılabileceğini gördünüz. Bu yöntem, koordinat giriş yöntemiyle karşılaştırıldığında nispeten kolaydır ve aynı zamanda bu yöntem AutoCAD‘de çizim yapmanın en yaygın yoludur.

Göreceli Koordinatları Kullanma

Bir sonraki örnekte göreceli koordinatların kullanılma yöntemini açıklayacağım ve göreceli koordinatları kullanarak aşağıda gösterilen üçgeni oluşturacağız.

Bu durumda, A noktasından çizime başlayabilir ve ardından mesafeleri girerek çiziminizi aşamalı olarak yapabilirsiniz. Ancak, aşağıdaki adımlarda açıklandığı gibi göreceli koordinatları da kullanabilirsiniz:

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Çizgi araç simgesini seçerek başlayalım ve ardından çizim alanında bir noktayı tıklayın. Bu nokta yukarıdaki şekildeki A noktası olacaktır. Bu durumda, A başlangıç ​​noktası olup; bu nokta orijin (0,0) noktası değildir. Orijn (0,0) ​​noktası çizim alanında başka bir yerdedir. Bu nedenle B noktasının tam koordinatlarını bilmiyoruz. Ancak göreceli koordinatları kullanabilir ve sonraki noktalar için, B noktasının koordinat değerlerini referans olarak kullanabiliriz.
 2. Bu örneğimiz için, şayet A noktasını orijin olarak kabul edersek, B noktasının koordinat değerleri (8,0) olmalıdır. [AB] yatay çizgini yaratmak için, şeritten tekrar çizgi komut simgesini seçin ve çizim alanında A noktası olacak herhangi bir noktaya tıklayın ve ardından B noktası için, @ 8,0 yazın, koordinat değerinden önceki (@) işaretine dikkat edin, bu @ işareti sonraki koordinatların bir önce tıklanan noktaya göre göreceli olacağını belirtmek için, eklenir. Koordinatlar, daha önce tıkladığımız noktaya, yani A noktasına göre görecelidir ve A noktasını gerçek orijin noktası yerine göreceli orijin noktası olarak kabul edilecektir.
 3. B noktasına ulaştığınızda, çizgi (LINE) komutundan çıkmayın ve @ 0,6 yazıp Enter tuşuna basın. AutoCAD‘in C noktasına ulaşacağını fark edeceksiniz. Bu durumda da @ işareti sayesinde AutoCAD B noktasını orijin noktası olarak kabul edilecek ve B noktasına göre (0,6) koordinatında bulunan C noktasına ulaşacaktır.
 4. A noktasında tekrar tıklayarak üçgeni tamamlayabilir ve sonra çizgi (LINE) komutundan çıkmak için, Enter tuşuna basabilirsiniz.

Kutupsal (Açısal) Koordinatları Kullanma

Kutupsal (Açısal) koordinatları kullanarak, mesafe ve açı değerleri doğrudan komut satırına girebilirsiniz. Bunu açıklamak için, aşağıdaki şekilde görünen bu geometriyi kullanacağım.

Bu durumda, X ekseninin pozitif tarafına göre 36 derecelik açıyla eğimli olan 6 birim uzunluğundaki çizgiyi çizmemiz gerekmektedir.

 1. Çizgi (LINE) komutunu başlatmak için, komut satırına L yazın ve Enter tuşuna basın.
 2. Çizginin ilk noktasını belirlemek için, çizim alanındaki herhangi bir noktaya tıklayın.
 3. Komut satırına @ 6 <36 yazın ve Enter tuşuna basın. İstenilen değerde çizgi yaratılacaktır.

Bu durumda, @ işaretinden sonra çizginin uzunluğunu giriyoruz ve çizgimiz X ekseni ile 36 derecelik açı yaptığı için, eğik olduğu açı (<) işaretinden sonra 36 yazarak bu eğikliği belirtiyoruz. Bu nedenle @ 6 <36 ifadesi, tıklama noktasından itibaren 6 birim uzunluğunda X ekseni ile 36 derecelik açı yapan bir çizgiyi belirtir.

GÜN 5: Durum Çubuğu Modları

AutoCAD‘de, mutlak veya göreceli koordinat sistemi ile ilgili tüm düşünceleri atlayarak geometri oluşturmanın başka bir yolu vardır ve buna Dinamik Giriş yöntemi denir.

Dinamik giriş aracını açıklamak için, önceki bölümde gösterilen örneklerden birini kullanacağım. O örnekte, X ekseninin pozitif tarafına göre 36 derecelik bir eğimde 6 birim uzunluğunda bir çizgi yaratmıştık.

Şimdi durum çubuğundaki aşağıdaki şekilde gösterilen Dinamik veri giriş “Dynamic input” simgesine tıklayın.  Dinamik veri giriş “Dynamic input” aracı aktif olduğunda simge maviye dönecektir. Ayrıca komut satırına DYNMODE yazıp Enter tuşuna basıp; ardından 3 yazıp, tekrar Enter tuşuna basarak ta bu aracı etkinleştirebilirsiniz. DYNMODE sistem değişkeninin varsayılan değeri -3 tür.

Şimdi şeritten Çizgi (LINE) komut simgesini seçin. Artık imlecin üzerinde aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, noktanın X ve Y koordinatlarının değerini ve komutun veri istemini (uyarısını)  görüntüleyen bir araç ipucu göreceksiniz.

Durum Çubuğunda Dinamik Veri Giriş Simgesini Göremiyor musunuz?

Şayet durum çubuğunuzda dinamik giriş simgesi bulunmuyorsa, durum çubuğunun en sağ tarafında üç çizgi olarak gösterilen özelleştirme düğmesine tıklayın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi menüden dinamik giriş “Dynamic input” aracını etkinleştirin.

Şimdi çizim alanında bir noktaya tıklayın. İmleç üzerindeki araç ipucunuz aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bir uzunluk ve açı alanı gösterecek şekilde değişecektir.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz üzere, burada uzunluk alanı aktiftir ve girişiniz için hazırdır. Bu alana çizginizin uzunluğunu yazın ve klavyedeki TAB tuşuna basın. Çizginin 6 birim uzunluğunda kilitleneceğini ve araç ipucunun uzunluk alanının yanında bir de kilit işareti görüntüleneceğini göreceksiniz. Şimdi açı işareti olmadan bu örneğimiz için 36 derece olan herhangi bir açı değeri girin ve Enter tuşuna basın.

İstediğimiz çizgi yaratılacaktır. Bu, çizimde geometri oluşturmanın hızlı ve etkili bir yoludur. Herhangi bir nedenle bu dinamik Veri giriş “Dynamic input” aracını kullanmak istemiyorsanız, devre dışı bırakmak için, durum çubuğundaki dinamik gveri giriş “dynamic input” simgesine tekrar tıklayın.

Diklik “Ortho” Modunu Kullanma

Buraya kadar, rastgele yönlerde geometriler yaratmak içini LINE komutunu kullandık. Ancak şayet çizgilerin yönünü yatay ve dikey yönlerde sınırlamak istiyorsanız, Diklik “Ortho” modunu kullanabilirsiniz. Diklik “Orto” modunu etkinleştirmek için, aşağıdaki şekilde gösterilen Diklik “Ortho” modu simgesine tıklayın veya klavyenizden F8 fonksiyon tuşuna basın.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden çizgi aracını seçin veya komut satırına L yazıp Enter tuşuna basın ve çizim alanında bir noktaya tıklayın. Şimdi imlecinizi hareket ettirdiğinizde imlecinizin hareketine bağlı olarak çizginin yatay veya dikey yönde sınırlı kalacağını göreceksiniz.

Geometriyi yapmak için farklı noktalara tıklayabilirsiniz, ancak çizgiler daima yatay veya dikey kalacaktır. Diklik “Ortho” modunu devre dışı bırakmak için, durum çubuğundaki simgesine tekrar tıklayın veya klavyedeki F8 fonksiyon tuşuna basın.

Kutupsal (Açısal) İzleme “Polar Tracking” Modunu Kullanma

Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking”, istediğiniz açıda geometri oluşturmanıza olanak sağlar. Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” modunu etkinleştirmek için, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi durum çubuğundaki Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” simgesine tıklayın. Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” modunu klavyedeki F10 fonksiyon tuşuna basarak da etkinleştirebilirsiniz.

Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” modu aktif olduğunda, Diklik “Ortho” modu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Komut satırına L yazıp Enter tuşuna basarak çizgi komutunu tekrar çalıştırın. Çizim alanındaki bir noktaya tıklayın ve imlecinizi hareket ettirin, imleç yatay veya dikey olduğunda yeşil renkli bir izleme vektörü göreceksiniz. Bu, çizeceğiniz çizgiyi yatay veya dikey olarak sınırlamanıza yardımcı olacaktır.

Ancak hepsi bu kadar değil. Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” moduna farklı bir açı da atayabilirsiniz ve çizgilerinizi o açılarla sınırlayabilirsiniz. Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking”  açısını değiştirmek için, aşağıdaki şekilde göründüğü gibi durum çubuğundaki Kutupsal (Açısal) izleme “Polar tracking” simgesinin yanındaki küçük aşağı ok simgesine tıklayın ve istediğiniz açıyı seçin. Burada ön tanımlı olarak, 90 ve katları seçili durumdadır. Ancak biz aşağıdaki resimde gösterildiği gibi açıyı 30 ve katları olarak değiştireceğiz.

Şayet isterseniz, listeden istediğiniz diğer açı değerlerini de seçebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra, imlecinizi çizim alanında tekrar hareket ettirin. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, artık 30 derecede ve 30 derecenin katı olan her açıda yeşil renkli izleme vektörünü göreceksiniz.

AutoCAD‘de çizimler çizgi “line, çember “circle”, yay “arc” ve eğri “spline” gibi nesneler kullanılarak oluşturulur. Bu bölümde, bu nesneleri yaratmayı öğreneceğiz. Bölümün başında LINE komutunu zaten öğrendik. Şimdi CIRCLE komutuyla devam edeceğiz.

GÜN 6: Çemberler ve Yaylar

Çember Yaratma

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinde CIRCLE komut simgesini bulacaksınız.

Şayet CIRCLE komut simgesinin hemen altındaki aşağı ok simgesine tıklarsanız, çember oluşturmak için, kullanılabilecek altı farklı seçenekli bir liste göreceksiniz. Ben ilk seçenek olan Merkez, Yarıçap “Center, Radius”  seçeneği ile başlayacağım.

Komutu çalıştırmak için, Merkez, Yarıçap “Center, Radius“ simgesine tıklayın veya komut satırına C yazıp Enter tuşuna basın.

Şimdi, komut satırı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir veri istemi (uyarı) gösterecektir.

Komut satırındaki ÇEMBER Çemberin merkez noktasını belirleyin veya [3N 2N (teğet teğet yarıçap]:

CIRCLE Specify center point for circle or [3N 2N (teğet teğet yarıçap]:” veri istemi (uyarı) AutoCAD’in çemberi çizebilmek için, sizden veri beklediğini söylemektedir.

Merkez noktasını belirlemek için, çizim alanına tıklayın veya noktanın koordinatlarını da girin. Bu örnekte, çizim alanında bir noktaya tıklayacağım.

Şimdi komut satırı sizden çemberin yarıçapını belirlemenizi isteyecektir. Bu çember için kullanmak istediğiniz yarıçapın değerini yazın ve Enter tuşuna basın. Şayet yarıçap yerine çap değerini belirlemek istiyorsanız, komut satırındaki Çap “Diameter” seçeneğine tıklayın veya D yazıp Enter tuşuna basın.

Komut satırı artık yarıçap “Radius” yerine çap “diameter” değerini isteyecektir. Çemberi yaratmak için, değeri girin ve Enter tuşuna basın.

CIRCLE komutunun farklı şekilde çalışan İki nokta ile “Two-point “ (2N) “(2P)” ve Üç nokta ile “Three-point (3N) “(3P)”çember yaratma seçenekleri gibi başka seçenekler de vardır.

Burada iki nokta ile “two-point“ (2N) “(2P)” çember yaratma komutunu, uzunluğu 20 birim ve genişliği 10 birim olan dikdörtgenin [AB] kenarındaki çemberi yaratmak için, kullandım. İki nokta seçeneğiyle çemberi yaratmak için, önce aşağıdaki 1 numaralı şekilde görünen A noktasını ve ardından B noktasını tıkladım.

Bu örneğimiz için, dikdörtgenin kısa kenarı olan  [AB] kenarı çemberin çapıdır. Benzer şekilde, üç nokta 3N “3P” seçeneğini kullanarak da çember oluşturabilirsiniz. Bu durumda, çemberiniz seçilen üç noktadan geçecektir. Yukarıdaki 2 numaralı şekilde gösterilen çember üç nokta 3N “3P” seçeneğini kullanılarak yaratılmış olup; burada çemberi yaratmak için, A, B ve C noktalarına tıkladım.

Ayrıca iki nesneye teğet olan ve belirli bir yarıçap değerine sahip bir çember de yaratabilirsiniz. CIRCLE aşağı açılır komut menüsünden Teğet, Teğet, Yarıçap “Tangent, Tangent, Radius” seçeneğini seçin. AB çizgisi üzerinde herhangi bir yere tıklayın ve sonra BC çizgisini tıklayın. Komut satırı sizden bir yarıçap “radius” değeri belirlemenizi istediğinde, komut satırına 4 yazıp Enter tuşuna basın. Aşağıdaki 1 numaralı şekilde gösterildiği gibi çember yaratılacaktır.

Üç farklı nesneye teğet olan çember yaratmak için, CIRCLE aşağı açılır komut menüsünden Teğet, Teğet, “Tangent, Tangent, Tangent” seçeneğini kullanın ve herhangi üç nesneyi tıklayın. Bu durumda, çemberin yarıçapını belirtmeniz gerekmez. Aşağıdaki 2 numaralı şekilde gösterilen çember dairenin CIRCLE komutunun Teğet, Teğet, “Tangent, Tangent, Tangent” seçeneği ile yaratılmış ve dikdörtgenin AB, BC ve AD çizgilerine  (kenarlarına) teğet bir çember oluşturulmuştur.

Yay Yaratma

Yay “Arc”, bir çember parçasıdır ve AutoCAD‘de yay “arc” yaratmak için, birçok yol vardır. Yay “Arc” yaratmak için, kullanacağınız yöntem oluşturmak istediğiniz geometri türüne bağlıdır. Bu öğreticide sizlere, yay “arc” yaratmak için en sık kullanılan yöntemlerden bazılarını açıklayacağım ve açıklamalarım için aşağıdaki şekilde görünen dik açılı üçgeni kullanacağım.

ARC komutunu çalıştırmak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Yay “Arc” araç simgesini seçin veya komut satırına ARC (A) yazıp Enter tuşuna basın.

Şimdi komut satırı yayın ilk noktasını seçmenizi isteyecektir. Üçgenin A noktasını tıklayın, ardından ikinci nokta olarak B noktasını ve üçüncü nokta olarak C noktasını belirleyin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, yay “arc” bağlantı noktaları A, B ve C noktaları olacak şekilde yayınız yaratılacaktır.

Bu, AutoCAD‘de bir yay “arc” yaratmanın en temel ve açık yoludur. Ancak yay “arc” yaratmanın birçok yolu vardır.  Şimdi şeritteki ARC komutu aşağı açılır menüsünden Başlangıç, Merkez, Bitiş “Start, Center, End” seçeneğini seçelim.

Adından da anlaşılacağı gibi, önce Başlangıç noktasını, sonra Orta noktayı ve son olarak Bitiş noktasını belirlemeniz gerekir. Başlangıç noktasını belirlemek için, aşağıdaki şekilde görünen B noktasına tıklayın, sonra arkın merkez noktası olarak alınacak [BC] çizgisinin orta noktasına tıklayın ve son olarak C noktasına tıklayın.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, B noktasından başlayan merkezi BC çizgisinin orta noktası olan ve C noktasında biten bir yay yaratılacaktır.

Bu durumda, yay “arc” üçgenin dışında oluşur. Çünkü yay “arc”,  B başlangıç noktasına göre saat yönünün tersi yönde oluşturulacaktır. Şayet başlangıç noktası olarak C noktasını ve bitiş noktası olarak B noktasını seçerseniz, yayınız “arc” ters tarafta oluşturulacaktır. Alternatif olarak, başlangıç ve bitiş noktalarına bakılmaksızın yay “arc” yönünü değiştirmek için, yayı “arc” yaratırken CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Size anlatacağım bir sonraki yay “arc” yaratma aracı Başlangıç, Bitiş ve Yarıçap “Start, End, Radius” seçeneğidir. Bu yay aracı için başlangıç noktasını, bitiş noktasını ve yarıçap değerini belirtmeniz gerekir. Yay yönü, başlangıç ve bitiş noktalarını seçtiğiniz sıraya göre belirlenir.

Aşağıdaki şekilde görünen bu yayı “arc” yaratmak için, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelindeki ARC aracı açılır menüsünden Başlangıç, Bitiş ve Yarıçap “Start, End, Radius” seçeneğini seçeceğim ve sonra C noktasını ve sonra da A noktasını tıklayacağım. Şimdi komut satırı yayın yarıçapını belirtmeyi isteyecektir. Komut satırında yarıçapı değeri olarak 4 girin ve Enter tuşuna basın. Yay “Arc” aşağıdaki şekilde görünen görüntüye benzeyecektir.

Bu durumda, yayın “arc” çapı her zaman AC çizgisinin uzunluğundan daha büyük olmalıdır, aksi halde yayın “arc” oluşturulması mümkün olmaz. Örneğimiz için, (AC çizgimin uzunluğu 10 birim olduğu için), 16 birim çap (veya 8 birim yarıçap) kullandım.

Bu durumda, ark yönünü tersine çevirmek için başlangıç ve bitiş noktalarının sırasını da değiştirebilir veya ark yönünü tersine çevirmek için ark yaparken CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Burada açıklayacağım yay “arc” seçeneği dizisindeki son yay, Merkez, Başlangıç, Bitiş “Center, Start, End“ seçeneğidir. Bu durumda, yayın merkez noktasını, ardından yayın başlangıç noktasını ve son olarak da bitiş noktasını belirlemeniz gerekecektir.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelindeki ARC komutu aşağı açılır menüsünden Başlangıç, Bitiş “Center, Start, End“ seçeneğini seçin ve merkez çizgisi olarak [AB] çizgisinin orta noktasına tıklayın. Şimdi A noktasına tıklayın ve ardından B noktasına tıklayın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yay yaratılacaktır.

Ayrıca burada yayın “arc” yönünü tersine çevirmek için başlangıç ve bitiş noktalarının seçim sırasını tersine çevirebiliriz. Örneğin, [AB] çizgisinin orta noktasını yayın merkezi olarak seçebilir, ardından B noktasını başlangıç noktası olarak ve sonra A noktasını bitiş noktası olarak seçebilirsiniz. Böylece yay “arc” üçgenin içinde oluşacaktır.

Yayınızı “Arc” yaratırken yayın “arc” yönünü tersine çevirmek için, CTRL tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

GÜN 7: Dikdörtgenler ve Çokgenler (Poligonlar)

Dikdörtgen Yaratma

Dikdörtgen yaratmak için, komut satırıca REC yazıp Enter tuşuna basın veya şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Dikdörtgen “Rectangle” araç simgesini tıklayın. İlk örnek olarak, orijin (0,0) noktasından başlayan ve 8 birim uzunluğa ve 3 birim genişliğe sahip bir dikdörtgen yaratacağım.

 1. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelindeki Dikdörtgen “Rectangle” araç simgesine tıklayın.
 2. Komut satırı Birinci noktayı belirleyin: “Specify the first point:” veri istemini (uyarısını) görüntülediğinde, 0,0 yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. Ardından bir sonraki veri istemi (uyarısı) olan; Sonraki noktayı belirleyin: “Specify the next point:” “Specify the first point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, 8,3 yazın ve tekrar Enter tuşuna basın.
 4. 8 birim boyunda ve 3 birim enindeki dikdörtgeniniz yaratılacaktır.

Bu örneğimiz için, aynı zamanda orijin noktası olan ilk nokta dikdörtgenin sol alt noktasıydı ve 8,3 koordinatlarına sahip ikinci nokta dikdörtgenin sağ üst noktasıydı.

Burada, dikdörtgenin orijin noktasından başlaması dolayısıyla 2 noktasının koordinatları da uzunluk ve genişliği temsil ediyordu; ancak dikdörtgenin orijin noktasından başlamasını istemeyip;, başka bir noktadan başlamasını istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelindeki Dikdörtgen “Rectangle” araç simgesine tıklayarak veya komut satırına REC yazıp Enter tuşuna basarak komutu çalıştırın.
 2. Dikdörtgenin ilk noktasını belirlemek için, çizim alanındaki herhangi bir noktaya tıklayın.
 3. Klavyenizden @ 8,3 yazın ve dikdörtgenin bir sonraki noktasını belirlemek için, Enter tuşuna basın.
 4. 8 birim boyunda ve 3 birim enindeki dikdörtgen yaratılacaktır.

Bu örneğimizde, ikinci noktanın koordinatlarını belirtmek için ayrıca @ işaretini kullandık, çünkü ilk nokta çizim alanından rastgele seçilmişti ve o nokta orijin noktası değildi. Dolayısıyla, @ işaretinin eklenmesi, bu dikdörtgeni oluşturmak için, tıkladığımız ilk noktayı geçici olarak orijin noktası olarak kullanmak istediğimizi ve sonra yazdığımız koordinat değerlerinin (8,3) bu geçici orijin noktasından ölçüleceğini belirtir.

Çokgen (Poligon) Yaratma

Çokgenler (Poligonlar) 3 veya daha fazla kenara sahip kapalı geometrilerdir. En küçük çokgen (poligon), üç kenarı olan üçgen ve en büyük çokgen, sonsuz sayıda kenarı olan çemberdir. AutoCAD‘de, en az 3 (üç) kenarı ve en fazla bin yirmi dört (1024) kenarı olan bir çokgen (poligon) oluşturabilirsiniz.

Bu örneğimiz için, 5 kenarı olan bir çokgen (poligon) yani bir beşgen yaratacağım.

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Çokgen (Poligon) “Polygon” araç simgesini seçin veya komut satırına POL yazıp Enter tuşuna basın.
 2. Komut satırı şimdi sizden çokgenin kenar sayısını belirtmenizi ister. 5 yazıp Enter tuşuna basın.
 3. Şimdi komut satırı sizden poligonun üzerine oturtulacağı iç teğet veya dış teğet çemberin merkez noktasını belirlemenizi isteyecektir. Çizim alanında bir noktayı tıklatarak merkez noktasını belirleyin.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, şimdi komut satırı sizden iç teğet “inscribed in a circle” veya dış teğet “circumscribed about a circle” çokgen (poligon) tipini belirtmenizi isteyecektir.

 1. Bu örneğimiz için, ön tanımlı tip olan iç teğet “inscribed in a circle” tipini seçin.
 2. Şimdi komut satırı sizden iç teğet çemberin yarıçapını belirlemenizi isteyecektir. Yarıçap olarak 5 girin ve Enter tuşuna basın.

Köşeleri yarıçapı 5 birim olan çemberin üzerine oturmuş çokgenin (poligonun) oluşturulduğunu göreceksiniz. Bu durumda, çokgenin yarıçapı, köşelerinin üzerinde bulunduğu dış teğet çemberin yarıçapıdır.

Kenarları iç teğet çembere teğet çokgen (poligon) yaratmak için, de benzer işlemleri uygularsınız.

İç teğet “Inscribed” ve Dış teğet “Circumscribed” Çokgenler (Poligonlar)

Aşağıdaki şekilde görünen ilk çokgen, yeşil çizginin uzunluğuna eşit yarıçapı olan bir daire içine çizilmiştir. Bu durumda, çokgenin köşeleri çemberin üzerindedir. İkinci durumda, çokgen, yeşil çizginin uzunluğuna eşit bir yarıçapa sahip olan çemberi çevrelemiştir ve bu durumda çokgenin kenarlarının orta noktası çembere temas etmektedir.

Dış teğet veya iç teğet çember referansını kullanarak çokgenin yaratılması her zaman gerekli değildir. Ayrıca belirli bir kenar uzunluğuna sahip bir çokgen (poligon) de yaratabilirsiniz.

Bu örnek için, kenarları 6 birim olan bir çokgen (poligon) yani bir altıgen yaratacağım.

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden araç simgesini tıklayarak veya komut satırına POL yazıp Enter tuşuna basarak POLYGON komutunu çalıştırın.
 2. Şimdi komut satırı sizden kenar sayısını belirlemenizi isteyecektir. 6 yazın ve Enter tuşuna basın.
 3. Şimdi komut satırı poligonun merkezini seçmenizi isteyecektir. Ancak bu durumda komut satırından Kenar “Edge” seçeneğini seçin.
 4. Şimdi çizim alanında herhangi bir yeri tıklatarak kenarın ilk noktasını belirleyin.
 5. İmlecin artık çokgeninizin kenarını takip edeceğini göreceksiniz. İstenilen çokgeni (poligonu) yaratmak için, ikinci noktaya tıklamanız veya komut satırından kenar uzunluğunu girip Enter tuşuna basmanız yeterlidir.

İstenilen kenar uzunluğuna sahip çokgen )poligon) yaratılacaktır. Bu durumda, referans olarak iç teğet “inscribed”  veya dış teğet “circumscribed”  çemberi belirlemenizin istenmediğini fark etmiş olmalısınız.

GÜN 8: Taşıma, Kopyalama ve Döndürme

Taşıma “MOVE” ve Kopyalama ”COPY” Komutları

AutoCAD‘de bir geometriyi taşımak için, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Taşı “Move” aracını tıklayabilir veya komut satırına MOVE (M) yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz.

Bu örneğimiz için, aşağıdaki şekilde görünen üçgenin üst köşesindeki beşgeni üçgenin sol alt köşesine taşımak için Taşı “Move” aracını kullanacağız.

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Taşı “Move” araç simgesine tıklayın veya komut satırına MOVE (M) yazıp Enter tuşuna basarak komutu çalıştırın. ve ardından çizim alanından yukarıdaki şekilde kırmızı renkli çember içerisindeki yeşil renkli beşgeni tıklayarak seçin ve Enter tuşuna basın.
 2. Komut satırında Temel noktasını belirleyin: “Specify base point:” veri istemi (uyarısı) görüntülenecektir. Şimdi çemberin merkez noktasını tıklayarak seçin. Bu merkez noktası beşgenin taşıma tutuş noktası olacaktır.
 3. Şimdi üçgenin sol alt köşesine tıklayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, beşgen yeni yerine taşınacaktır.

Beşgeni üçgenin her üç köşesine de kopyalamak için, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Kopyala “Copy” araç simgesini tıklayabilir veya komut satırına COPY (CO) yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz.

 1. Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Kopyala “Copy” araç simgesini tıklayın ve ardından çizim alanından kopyalamak istediğiniz beşgeni tıklayarak seçin ve Enter tuşuna basın.
 2. Şimdi çemberin merkez noktasını tıklayarak seçin. Bu merkez noktası beşgenin kopyalama tutuş noktası olacaktır.
 3. Beşgeni kopyalamak için, üçgenin diğer iki köşesine tıklayın.

Komutu sonlandırmak için, tekrar Enter tuşuna basın. Her üç köşeye de beşgenlerin kopyalanmasından sonraki son çizim aşağıdaki şekildeki gibi görünecektir.

Döndürme “ROTATE” Komutu

Adından da anlaşılacağı gibi, bu komut nesneyi bir nokta etrafında döndürmek için kullanılır. Bu aracı açıklamak için, aşağıdaki şekilde görünen bu kapı sembolünü kullanacağım.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere şu anda, kapı yatay olarak durmaktadır ve bu kapının dönüş açısını değiştirmek için onu döndürebiliriz. Bunu yapmak için Döndürme “Rotate” aracını kullanacağım.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, şeritin Giriş “Home” semesinin Düzenleme “Modify” panelinden Döndürme “Rotate” araç simgesini seçin veya komut satırına ROTATE yazıp Enter tuşuna basın.

Komut satırı sizden nesneleri seçmenizi isteyecektir. Seçmek için kapıya tıklayın ve Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırı sizden döndürme temel noktasını “rotation base point” belirlemenizi isteyecektir; kapının sol alt köşesini temel noktası “rotation base point” olarak belirlemek için, tıklayarak seçin. Temel noktası “Base point” döndürme merkez noktası olacak ve sabit kalacaktır ve kapı bu nokta etrafında dönecektir.

Şimdi komut satırı sizden dönüş açısını belirtmenizi isteyecektir; 30 yazın ve Enter tuşuna basın. Kapınız X ekseninin pozitif tarafına göre 30 derecelik bir açıyla dönecek ve kapı son haliyle aşağıdaki şekildeki bu görüntüye benzemelidir.

Benzer şekilde, farklı sonuçlar elde etmek için farklı taban noktaları ve dönme açıları belirleyebilirsiniz.

GÜN 9: Köşe Yuvarlama “FILLET” ve Budama “TRIM” Komutları

Köşe Yuvarla “FILLET” Komutu

FILLET komutu, çizimin keskin köşelerini yuvarlatmak için kullanılır. Örneğin, bu örneğimizde, aşağıdaki şekildeki A çizimindeki köşeler üzerinde FILLET komutu kullanılarak keskin köşeler yuvarlatılmış ve B çizimi elde edilmiştir.

FILLET komutunu kullanmak için, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Köşe yuvarlatma “Fillet” araç simgesini seçin veya komut satırına F yazıp Enter tuşuna basın.

Şimdi aşağıdaki şekilde gösterilen çizimi örnek olarak alalım. Bu çizim bir sürekli çizgi “polyline” ile yapılmıştır.

Bu çizimin köşelerini yuvarlatmak için, şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Köşe yuvarlatma “Fillet” araç simgesini seçin veya komut satırına F yazıp Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırından Yarıçap “Radius” seçeneğini seçin ve köşelere uygulamak istediğiniz yarıçap değerini girin. Şimdi komut satırı, köşesi yuvarlatılacak olan nesneleri seçmenizi isteyecektir.

[AB] çizgisine tıklayın; daha sonra [AE] çizgisine tıklayın. Köşe yuvarlama A köşesine uygulanacaktır. Köşe yuvarlama işlemini [ED] açık kenarına uygulamak için, aynı yöntemi kullanın, ancak [CD] ve [AE] çizgi parçalarını seçin. Şayet [CD] çizgisiyle [AE] çizgisini olası kesişim noktasında birleştirmek istiyorsanız, o zaman Köşe yuvarlama “Fillet” yarıçapı olarak sıfır (0) kullanın ve [CD] ve [AE] kenarlarına uygulayın.

Çizgi parçaları bir köşede birleşecektir.

Buda “TRIM” Komutu

TRIM komutunu kullanarak, bir sonraki KESİŞİM noktasına veya tepe noktasına kadar çizim kısımlarını kaldırabilirsiniz. Bu komutu doğru şekilde açıklamak için, aşağıdaki şekilde gösterilen çizimi kullanacağım.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Budama “Trim” araç simgesini seçin veya komut satırına TR yazıp Enter tuşuna basın. Şimdi komut satırı sizden budama “trim” sınırı olarak kullanılacak nesneyi seçmenizi isteyecektir. Yeşil renkli yayı tıklayın ve Enter tuşuna basın. Artık budanacak nesneleri seçebilirsiniz.

A çizgisinin sağ tarafını tıklamanız yeterlidir; bu çizginin yeşil renkli yaya kadar budanacağını (kırpılacağını) fark edeceksiniz. Benzer şekilde, diğer çizgilere de tıklayın. Bunlar da renkli yaya kadar kesilecektir.

Bu durumda, TRIM komutu çizgiyi kesmek için kırmızı renkli yayı dikkate almaz. Çünkü kırmızı renkli yay budama sınırı olarak dahil belirlenmemiştir. Her şeyi kırpma sınırı olarak belirlemek için, TRIM komutunu tekrar çalıştırın ve komut aşağıdaki resimde gösterildiği gibi nesneyi seçmeyi istediğinde tekrar Enter tuşuna basın.

Bu, çizim alanındaki her şeyi budama sınırı olarak seçer ve şimdi herhangi bir nesneyi tıklarsanız bir sonraki sınıra kadar budanır (kırpılır).

GÜN 10: İlk AutoCAD Çizimini Yapma

Artık AutoCAD‘de basit geometriler yaratmak için, gerekli olan tüm çizim araçlarını biliyoruz. Aşağıdaki şekilde görünen ilk çizimimizi yapmak için, bu araçları kullanmaya başlayacağız.

Bu çizimi yapmaya LINE komutuyla başlayacağız.

Komut satırına L yazın ve Enter tuşuna basın, ardından çizgiyi çizmeye başlamak için, çizim alanındaki herhangi bir noktaya tıklayın.

İmlecinizi sağa yöne doğru hareket ettirin. Böylece aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, kutupsal (açısal) izleme “polar tracking” aracının izlemenin yeşil renkli izleme yardımcı çizgisi görünür olur; ardından 14 yazıp Enter tuşuna basın. Bu, 14 birim uzunluğundaki taban çizginizi yaratacaktır.

İmlecinizi yukarı doğru hareket ettirerek yeşil izleme vektörünün tekrar görünmesini sağlayın, ardından 3 yazın ve tekrar Enter tuşuna basın.

Şimdi imlecinizi sola doğru kaydırın ve 3 yazıp Enter tuşuna basın.

4 birim uzunluğundaki çizgiyi çizmek ve komuttan çıkmak için imlecinizi yukarı yönde kaydırın ve 4 yazıp iki kez Enter tuşuna basın.

İlk çizginin başlangıç noktasında tekrar tıklayın, ardından imleci yukarı yönde hareket ettirip, daha sonra 10 yazıp Enter tuşuna basın.

İmlecinizi tekrar sağa doğru kaydırın ve ardından 6.4 yazıp Enter tuşuna basın.

Son olarak, çizimin dış geometrisini tamamlamak için, çizgiyi açık uçla birleştirin.

Artık çizimimizin dış sınırı hazırlandı. Şimdi çokgen (poligon) ve çember gibi daha fazla ayrıntı ekleyeceğiz. CIRCLE komutuyla başlayacağım.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” paneline gidin ve Çember “Circle” aracı aşağı açılır menüsünden Teğet, Teğet, Yarıçap “Tan, Tan, Radius “ çember seçeneğini seçin.

Şimdi alttaki yatay çizgiyi tıklayın ve ardından soldaki dikey çizgiyi tıklayın.

Yarıçap “Radius” için, 3 yazın ve istenen çemberi oluşturmak için, Enter tuşuna basın.

Şimdi Çember “Circle” aracı aşağı açılır menüsünden Merkez, Yarıçap “Center, Radius“ çember seçeneğini seçin ve önceki adımda yarattığınız çemberin orta noktasına tıklayın.

Çemberin yarıçapı için, 1.6 yazın ve tekrar Enter tuşuna basın.

Bir kez daha Çizim “Draw” paneline gidin ve Çember “Circle” aracı aşağı açılır menüsünden 2-Nokta “2-Point“ çember seçeneğini seçin.

Şimdi geometrinin sol üst noktasına tıklayın ve yeşil renkli izleme vektörünün görünmesi için imlecinizi sağa doğru kaydırın.

Komut satırına 4 birim girin ve tekrar Enter tuşuna basın.

Geometrinin en üst noktasına 4 birim çapında yeni bir çember oluşturulacaktır. Çiziminizin son hali aşağıdaki şekildeki gibi olmalıdır.

Şimdi çizimde bulunan tüm fazla geometrileri temizlememiz gerekiyor. Bunun için TRIM komutunu kullanacağız.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Düzenleme “Modify” panelinden Budama “Trim” araç simgesini seçin veya komut satırına TR yazıp Enter tuşuna basın.

Komut satırı sizden budama sınırını seçmenizi isteyecektir. Hiçbir şey seçmeden sadece Enter tuşuna basın. Böylece çizimdeki tüm nesneler budama “trim” sınırı olarak seçilecektir.

Aşağıdaki şeklin A kısmında gösterildiği gibi çıkarılması gereken bölümleri dikkatlice tıklayın. Ekstra geometrileri budadıktan sonra çiziminizin son hali B kısmındaki görünüşe benzeyecektir.

Not: Bu örneğimizde, çizimin sol alt köşesindeki yayı yaratmak için, CIRCLE komutunun Teğet, Teğet, Yarıçap “Tangent, Tangent Radius” seçeneğini kullandık, ancak bu yay şeklini yapmak için, FILLET komutunu da kullanabilirsiniz.

Şimdi çizimimize sadece bir altıgen eklememiz gerekiyor ve bunun için Poligon “Polygon” aracını kullanacağız.

Şeritin Giriş “Home” sekmesinin Çizim “Draw” panelinden Çokgen (Poligon) “Polygon” araç simgesini seçin veya komut satırına POL yazarak Enter tuşuna basın.

Kenar sayısı number of sides“ için, 6 yazın ve Enter tuşuna basın.

Şimdi geometrimizin sol üst köşesindeki yayın merkezine tıklayın. Bu merkez aynı zamanda oluşturacağımız altıgenin de merkezidir.

Komut satırı seçeneklerinden İç teğet Poligon “Inscribed in circle” seçeneğini seçin.

Yarıçap “Radius” veri isteminde (uyarısında) 1 yazın ve tekrar Enter tuşuna basın.

Yarıçapı 1 olan altıgen geometriye eklenecektir.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.