1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’in Alamlar “Field” Aracını Araştırma ve Bu Aracın Faydaları

AutoCAD‘de, tek ve çok satırlı metin nesneleri, ölçüler “dimension”, kılavuzlar “leader”, blok öznitelikleri “block attribute” ve tablolar gibi yazı içeren nesnelere alan “field” ekleyerek çizimlerinizdeki metin verilerini otomatik hale getirebilirsiniz. Bu nesnelerden herhangi birini oluştururken veya düzenlerken, imleci alanın “field” olmasını istediğiniz yere getirin; sağ tıklayın ve açılan menüden Alan Ekle “Insert Fiald” seçeneğini seçin.

İşte AutoCAD çizimlerinizde alanları “field” kullanmak isteyebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı aşağıdadır:

Baskı Mührü “Plot Stamp”

Herhangi bir metin parçası olarak görünüm ve konum olarak esnek olan bir baskı mührü oluşturmak için, alan “field” işlevini metinle birleştirebilirsiniz. Baskı mührü aslında bir çok satırlı yazı “mtext” nesnesi olduğundan, çiziminizin baskısını almak zorunda kalmadan, sezgisel çok satırlı yazı düzenleyicisinde “mtext editör” baskı mührünüzün görünüşünü görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Mevcut çiziminize baskı mührünü ekleyin veya bir çizim şablonuna kaydedin, böylece oluşturduğunuz yeni çizimlere otomatik olarak baskı mührü “plot stump” dahil edilecektir. Alan “Field” değerleri, yeni çizimdeki veriler esas alınarak otomatik olarak güncellenir. Hatta alan “field” verilerinin yeni çizimdeki verilere göre güncelleneceği güvencesi ile baskı mührünü mevcut bir çizimin içerisine kopyalayabilirsiniz. Şayet alan “field” değeri elde edilemiyorsa, tire (“ görüntüler. Örneğin, AutoCAD, çizim gerçekten bastırılana kadar PlotDate alanını “field” elde edemez. Ancak, bastırılan çizimde yer alacağından emin olabilirsiniz!

 Nesne Verileri

Seçilen bir nesne hakkında bilgi görüntülemek için alanları “field” kullanabilirsiniz. Örneğin, bir çemberin çapını veya taramanın alanını görüntüleyebilirsiniz. Bu nesneleri değiştirdiğiniz zaman, alandaki “field” değerler geometride değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir.

Sayfa Setleri “Sheet Sets”

Alanların “Field” en güçlü kullanım yerlerinden biri, sayfa setleri “sheet set” işleviyle birlikte kullanılmasıdır. Görünüş etiketlerinde, açıklama bloklarında ve antet bloklarındaki verileri otomatikleştirmek için alanları “field” proje sayfa setindeki merkezi bir konumdan yöneterek kullanabilirsiniz.

Çiziminize bir alan “field” yerleştirirken, seçtiğiniz alan kategorisi “field category“ ve isim “name”, görüntülemek istediğiniz verilere bağlıdır. Örneğin, baskı tarihini görüntülemek istiyorsanız, Baskı “Plot” alan kategorisini “field category“ seçin. Seçtiğiniz alana bağlı olarak, ay/gün/yıl veya yıl-ay-gün gibi çeşitli biçimlerden “format” seçim yapma seçeneğiniz olabilir. Tarama “Hatch” alanı gibi nesne verilerini görüntülemek için Nesneler ”Objects” alan kategorisini “field category“ seçersiniz. Şayet sayfa seti “sheet set” işlevini kullanıyorsanız, sayfa başlığı “sheet title”  ve sayfa numarası “sheet number” gibi Sayfa Seti “SheetSet” alanlarını ekleyebilirsiniz.

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.