1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’i Kullanarak Ağırlık Merkezini Bulma

bir nesnenin Ağırlık Merkezi veya AM onun denge noktasıdır, eğer bir nesne bu noktada destekleniyorsa, dengede KALIR ve hareket etmez.

Ağırlık Merkezi’ni düşünmenin bir başka yolu da, bir nesnenin tüm kütlesini, mekanik hesaplamalar için harekete geçme noktası olarak dikkate alabilmenizdir.

Ağırlık Merkezi, mühendislik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapıların (köprüler, binalar gibi) tasarlanması için ve ayrıca bir nesnenin yerçekimi veya başka bir kuvvet tarafından hareket ettirildiğinde nasıl hareket edeceğini tahmin etmede özellikle yararlıdır.

AutoCAD 2 boyutta 2B “2D” Ağırlık Merkezini (AM) Nasıl Ölçeriz?

AutoCAD 2 boyutta 2B “2D” bunu aşağıdaki şekillerde ölçebiliriz:

 • Düzenli bir şekil olması durumunda, merkezini bularak
 • Bir kompozit şekil olması durumunda, şekli oluşturan parçaların merkezlerinin yerini belirleyerek veya AutoCAD komutlarını kullanarak bulabiliriz.
 • Düzensiz bir şekilde, AutoCAD komutlarını kullanarak

Çok kullanılan AutoCAD komutlarına ek olarak aşağıdaki komutları da kullanacağız.

PDMODE

UCS

POINT

‘CAL

REGION

MASSPROP

 1. Düzenli Bir Şeklin Ağırlık Merkezini Bulma

Buna tüm geometrilerin en kolayı olan çember “circle” ile başlayacağım.

 • Çember

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere, merkez noktası 20,20 koordinatında olan 40 birim çapa sahip bir çemberin Ağırlık Merkezi (AM) çemberin 20,20 koordinatında bulunan geometrik merkezidir.

 • Dikdörtgen

Dikdörtgen bir nesnenin Ağırlık Merkezi (AM) değerini bulmak için dikdörtgenin merkezini tekrar bulmamız gerekiyor. Bunu, AC ve BD köşegenlerini çizerek, A ve B noktalarından köşegenlerin kesişme noktasını ölçerek yaparız. Bu bize, 20, 10 koordinatları olarak dikdörtgenin Ağırlık Merkezi (AM) değerini verir.

 • Üçgen

Üçgen bir nesnenin Ağırlık Merkezini (AM) A köşesinden BC kenarının orta noktasına, B köşesinden AC kenarının orta noktasına ve C köşesinden AB kenarının orta noktasına doğrular çizerek bulabiliriz. Daha sonra, bu üç doğrunun kesişme noktasını bularak A köşesinden ne kadar saptığını ölçtüğümüz zaman, bu bize üçgenin 24.7, 9.8 koordinatında olan Ağırlık Merkezini (AM) verir.

 1. Komposit Bir Şeklin Ağırlık Merkezini Bulma
 • Tip A

Yukarıdaki şekilde görünen nesne, etkili bir şekilde üç dikdörtgenden oluşan simetrik bir bileşik nesnedir. İki dikdörtgen (A ve C), 14 x 8 ölçülerine sahiptir ve bir merkezdeki nesne (B), 24 x 10 ölçülerine sahiptir.

Yukarıdaki şekilde görünen nesnenin Ağırlık Merkezini (AM) bulmak için, A, B ve C bölümlerinin her biri için köşegenleri çizmeliyiz; ardından çizdiğimiz diyagonallerin kesişim noktalarını bulmalıyız. Bu da bize şeklin üç ‘parçasının her birinin ağırlık merkezlerini vermektedir. Bunlar yukarıdaki şekil üzerinde AM1, AM2, AM3 ile gösterilmiştir. AM1and AM3’ü birleştirdiğiniz zaman, AM2 ile de kesiştiğini göreceksiniz.

Şimdi, yukarıdaki bileşik nesnenin Ağırlık Merkezi (AM) AM2 noktasıdır. AM noktasını A noktasından ölçün; 19, 12 koordinatını bulursunuz.

 • Tip B

Yukarıdaki asimetrik bileşik nesnenin Ağırlık Merkezi (AM) değerini bulmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeliyiz;

 1. Yukarıdaki şekildeki ilk geometride görüldüğü üzere, A, B, ve C parçalarının köşegenlerini çizin.
 2. Köşegenlerin AM1, AM2, AM3 gibi kesişim noktalarını bulun.
 3. AM1ve AM3 noktalarını birleştirin. Sizin de gördüğünüz gibi AM1AM3 doğrusu AM2 ağırlık merkezi ile kesişmemektedir. Bu yüzden şeklimizin Ağırlık Merkezini (AM) henüz bulamadık.

AM1AM3 doğrusunu silmeyin.

Nesneyi ayırmayı tercih ettiğimiz yolu değiştirin. Yukarıdaki şekilde ikinci geometride görebileceğiniz gibi, şimdi 14 x 18 ve 8 x 10 olan iki parçamız var.

 1. Yukarıdaki şeklin ikinci geometrisinde göreceğiniz gibi yeni A, B ve C parçalarının köşegenlerini çizin.
 2. Köşegenlerin AM4, AM5, AM6 gibi kesişim noktalarını bulun.
 3. AM4ve AM6 noktalarını birleştirin. Sizin de gördüğünüz gibi AM4AM6 doğrusu AM5 ağırlık merkezi ile kesişmemektedir. Bu yüzden şeklimizin Ağırlık Merkezini (AM) yine bulamadık.

Ancak AM4AM6 doğrusu, AM1AM3 doğrusu ile kesişiyor (yukarıdaki şekilde 3. geometriye bakın). Artık, Ağırlık Merkezini (AM) bulduk. Bu iki çizginin geçtiği yer Ağırlık Merkezidir (AM).

 1. A parçasının sol alt köşesinden Ağırlık Merkezi (AM) noktasını ölçün. 5, 12 koordinatlarını bulursunuz.
 2. Düzensiz Bir Şeklin Ağırlık Merkezini Bulma
 • Tip A

Köşegenlerin kesişim noktası yöntemini kullanarak yukarıdaki şekilde görünen nesne için Ağırlık Merkezini (AM) kolaylıkla bulduk. Yeni yöntemimizi açıklamak için, yine bu şekli kullanacağız. Önce yukarıdaki şekilde görünen geometriyi bir bölgeye “region” dönüştüreceğiz.

Komut: REGION (Enter tuşuna basın)

Nesneleri Seç: “Select objects:” Bu veri istemi (uyarı) geldiğinde, kapalı geometriyi seçin ve Enter tuşuna basın.

1 kapalı şekil tespit edildi. “1 loop extracted.”

1 Bölge yaratıldı. “1 Region created.”

Komut: UCS (Enter tuşuna basın)

KKS’nin orijinini belirleyin veya [Yüz/İsimlendirilmiş/Nesne/Önceki/Görüntü/Dünya/X/Y/Z/Z Ekseni] <Dünya>:

“Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:”

Bu veri istemi (uyarı) geldiğinde, (Ağırlık Merkezini (AM) ölçeceğimiz başlangıç noktası olan) A parçasının sol alt köşesini seçin. KKS “UCS” simgesi orijinal konumundan anında bu köşe noktasına taşınır.

X-ekseni üzerinde bir nokta belirleyin veya <kabul et>: “Specify point on X-axis or <accept>:“ Bu veri istemi (uyarı) geldiğinde, kabul etmek için, Enter tuşuna basın.

Komut: MASSPROP (Enter tuşuna basın)

Nesneleri Seçin: “Select objects:” Bu veri istemi (uyarı) geldiğinde, yarattığınız bölgeyi “region” seçin ve Enter tuşuna basın.

Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere, şimdi AutoCAD nesnenin parametrelerinin bir listesini verecektir:

Yukarıdaki şekilde görünen pencerede (kırmızı işaretli alan), Ağırlık Merkezinin (AM) X ve Y değerlerini yani 19.6667 & 12.2667 koordinatlarını bulabiliriz.

Analiz dosyaya yazılsın mı? [Evet/Hayır] <H>: “Write analysis to a file? [Yes/No] <N>:” Bu veri istemi (uyarı) geldiğinde, Hayır “No” cevabı için, Enter tuşuna basın. (Veya, şayet bu verilere ihtiyacınız varsa, F2 tuşuna basın ve verileri kopyalayın; ardından herhangi bir kelime dosyasına yapıştırın.). Şimdi, yukarıdaki şekilde görünen geometride  A kısmının sol alt köşesinden Ağırlık Merkezi (AM) noktası arasını ölçülendirin.

 • B ve C Tipleri

Karmaşık veya düzensiz şekillerin Ağırlık Merkezini (AM) geometrik olarak bulmak ya çok zaman alıcıdır ya da pratik olarak mümkün değildir. AutoCAD programı ile aşağıdaki adımları kullanarak çok hızlı şekilde yukarıdaki şekilde görünen düzensiz şekillerin Ağırlık Merkezini (AM) kolayca bulabiliriz:

 1. Alanı bir bölgeye “region” dönüştürün.
 2. KKS’yi “UCS” nesnenin sol alt köşesinde ayarlayın.
 3. MASSPROP komutuyla Ağırlık Merkezini (AM) bulun.

Bu örneğimizde yukarıdaki şekildeki birinci geometri için, 17.4, 17.0 ve ikinci geometri için, 15.8, 13.1 koordinatları geometrilerin sol alt köşesi ile Ağırlık Merkezi (AM) arasındaki ölçüdür.

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.