1372826956:AAFe2Py65GSQkfGiRnXuOQ-eD9yXcwMv988

AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-Dinamik Bloklar Kısım #2

Dinamik Blokları incelemeye başladığımız AutoCAD’e Derinlemesine Dalış Serisi-Dinamik Bloklar Kısım #1 isimli makalemde, dinamik blokların faydalarını keşfetmiştik; dinamik blokların nasıl yaratılacağını öğrenmiş ve dinamik blok yapılarını yönetmek için, parametriklerin nasıl kullanılacağını incelemiştik. Bu makalede parametriklerin alternatifi olan diğer özelliklere göz atalım… parametreler ve eylemler.

Parametreler ve Eylemler aslında önce gelmişlerdir. AutoCAD parametriklere sahip olmadan önce, parametreleri ve eylemleri kullanma AutoCAD’de dinamik blokları yaratmanın tek yoluydu.

Bu makalemde AutoCAD‘in örnek blokları içinde bulunan Bar TezgâhıWet Bar” isimli bloğu kullanacağım. Bu bloğa bloğun enini ve derinliğini ebatlandırmak yeteneği vermek istiyorum. Ayrıca bar tezgâhının üzerindeki şişeleri ve bardakları tezgâh üzerinde taşımak için, seçenekler de vermek istiyorum. Bloğu tamamlamak için, lavabonun üzerindeki musluğu döndürmek için seçenekler eklemek istiyorum.

Sekil-01

Parametreleri “Parameters” değişimin konusunu tanımlayan isimler olarak düşünebilirsiniz. Eylemler “Actions” ise, gerçekte ne olacağını tanımlayan fiillerdir. Parametre “Parameter” Setleri sadece özel parametrelerin “parameter” ve eylemlerin “action” birleşimidir. Parametreleri “Parameters” ve eylemler “actions” uygulamak için, Blok Yazma “Block Authoring” paletine ihtiyaç duyarsınız. Şayet bu palet hali hazırda görünür değilse, şeritin Yönetim “Manage” panelindeki Yazma “Authoring” paletleri düğmesini seçin.

Sekil-02

Bloğu (kendi) eninin ve derinliğinin sündürülmesine izin vermesi için, ayarlamak için, iki adet Doğrusal Parametreye “Linear Parameter” ihtiyaç duyarız. Doğrusal Parametre “Linear Parameter” uygulama işlemi doğrusal ölçü eklemeye benzemektedir; iki noktayı tıklayarak seçtikten sonra parametrenin “parameter” konumunu belirleme. Şayet her iki uçta tutamaç görünmesinden ziyade tek bir tutamaç görüntülenmesini istiyorsanız, burada sıralama önemlidir.

Ben bar tezgahında bloğun ebatını değiştirmek için gerekli olan tutamacın bloğun sağ üst köşesinde görüntülenmesini istiyorum. Yatay parametreyi “parameter” yaratırken, önce sol tarafı sonrasında sağ tarafı tıkladım. Buna karşılık düşey parametreyi “parameter” yaratırken, önce alt noktayı sonrasında üst noktayı tıkladım. Sonuç aşağıdaki şekilde göründüğü gibi olmalıdır.

Sekil-03

Bu aşamada görüntülenen sarı renkli ünlem işaretleri için endişe etmeyin. Bu uyarı işaretleri parametrelerle “parameters” ile ilişkili eylemler “actions” henüz olmadığı için görüntülenmektedir. Bu uyarı işaretlerini sadece imlecinizin o noktaların üzerine getirdiğiniz zaman görürsünüz.

Şimdi eylemleri “actions” atamadan önce, parametrelerimizin “parameters” özelliklerini biraz daha detaylı inceleyelim.

Gerçekten Mesafe1 “Distance1” ve Mesafe2 “Distance2” isimleri çokta bir anlam ifade etmiyorlar …. Ayrıca ilaveten, şayet işlemi birden fazla doğrusal parametre “linear parameter” kullanarak bitirirsek, hangisinin neyi kontrol ettiği karışacaktır. Özellikler “Properties” paletini kullanarak, Mesafe “Distance” isimlerini Bar_Eni “Bar_Width” ve Bar_Derinliği “Bar_Depth” olarak değiştirdim.

Sekil-04

Doğrusal Parametrelerin “Linear Parameter” Özellikleri

Özellikler “Properties” paletinin Çişitli “Misc” kısmında bulunan  Temel konum “Base location”, Özellikleri Göster “Show Properties”, Eylemleri Birbirine ekle “Chain Actions” ve Tutamaç Adedi “Number of Grips” seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler ince ayarları yapmak içindir. Bu örneğimizde, Temel konum “Base location” seçeneği Başlangıç noktasıStartpoint” olarak kalmalıdır; fakat şayet simetrik yerleşim ayarlamaları yapmak istediğiniz zaman, Orta nokta Midpoint” seçeneği iyi olacaktır. Özellikleri Göster “Show Properties” seçeneği Evet “Yes” olarak ayarlandığında, özellik “property” paletinden parametrenin “parameter” ebatını ayarlamak için, blok seçildiği zaman, parametre “parameter” Özellik “Property” paletinde görüntülenecektir. Son olarak, kullanıcının bloğun ebatını sadece tek bir ucundan ayarlayabilmesini istediğim için, Tutamaç Adedi “Number of Grips” seçeneğinin değerini 2 den 1’e değiştireceğim.

Değer Ayarla “Value Set” kısmını kullanarak bar tezgahının eninin değeri sadece iki değişik en ölçüsünden biri seçilebilsin diye artımlı “increment” olarak kısıtlayacağım. Her ne kadar maksimum değer olarak 72 birim ayarlamış olsam da bar tezgahının eni minimum 36 birim olacaktır. Bar tezgahının derinliği için, 26, 32, 48 ve 62 birimlik tezgah eni değerleri için bir liste hazırlayacağım.

Sekil-05

Şimdi bar tezgahının enine göre derinliğinin nasıl değişeceğine karar verdiğimize göre, bu değişikliğin nasıl olacağını belirleyeceğiz. Yazma “Authoring” paleti üzerindeki Eylemler “Actions” sekmesine geçiş yaptığınız zaman, birçok seçenek görürsünüz; fakat bu örnekte ben SündürmeStretch “ seçeneğini uygulamak istiyorum. Bu seçenek parametrelerin “parameters” & eylemlerin “actions” parametriklere karşı avantajlarından bir tanesini çok güzel gösterecektir. Her bir nesneye kısıtlamalar ve ölçüler ekleme ihtiyacım olmayacak ve her nesne eylemin içerisinde yer alacaktır. Sadece basit bir değen pencere tüm bu işleri halledecektir.

Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edin:

  • STRECH komutunu çalıştırın.
  • Eylem “Action” uygulamak için, parametreyi “parameter” seçin.
  • Eylemi “Action” uygulamak için, tutamacı seçin.
  • Sündürme “Strech” çerçevesini tanımlayın.
  • Sündürme “Strech” işleminden etkilenecek olan nesneleri seçin.

Sündürme “Strech” Çerçevesi sündürülecek nesneleri tanımlamaz; fakat parametreler “parameters” ve tutamaçlar sündürme işlemi için gereklidirler. Bu çerçeve içine alan veya değen pencere olarak kullanılabilir.

Bu bir sündürme işlemi olacağı için, seçilen nesneler taşınmayacak olup sündürüleceklerinden dolayı istenen nesneler değen pencere ile seçilmelidirler.

Sekil-06

Her iki parametreye “parameter” sündürme “strech” eylemini “action” uyguladıktan sonra, test için hazırız. Tutamaçların adedini 1 olarak ayarladığımız için, sündürme “strech” eylemini “action” parametrelerin her iki ucuna da uygulamamız gerekmemektedir.

Eylemler “Actions” ve Özellikleri

Sekil-07

Özellikle dinamik bloğun içerisinde birçok eylem “action” kullanacaksanız ve herhangi birisini düzenlemek için bulmada yardımcı olacağı için, Eylem İsmi “Action Name” iyi bir fikirdir. Seçim Seti Selection Set” eyleme dahil edilecek (hem eklenecek hemde çıkartılacak) nesneleri değiştirmek için, bir yöntemdir.

Yani, bu bar tezgahı için En “Width” ve Derinlik “Depth” değişkenlerine sahibiz; fakat aslında sonsuz farklı ebatta Ene “Width” ve Derinliğe “Depth” sahip tezgah istemiyoruz.… Bir başka değişle Bar tezgahı için çok fazla değişik ölçüde tipimiz olmayacaktır ve olası ebatları kullanıcıya sunmamız gerekmektedir. Yapmamız gereken işlemler dizisi aşağıdadır:

  • (Kullanıcıların bloğun ebatını tutamaçları kullanarak değiştirmesini istemediğimiz için) Doğrusal Parametreler “Linear Parameters” üzerindeki tutamaç adedini sıfır (0) olarak ayarlayın.
  • (Kullanıcıların blok için istedikleri herhangi bir ebatı seçmelerini istemediğimiz için) Doğrusal Parametreler “Linear Parameters” üzerindeki Özellikleri Göster “Show Properties” seçeneğini Hayır “No” olarak ayarlayın.
  • Bir Arama parametresi “Lookup parameter” ekleyin ve bu parametrenin tutamacının yerini ayarlayın.
  • Parametreye “Parameter” bir Arama eylemi “Lookup action” ekleyin ve ebat çeşitlerini tanımlayın.

Sekil-08

Sekil-09

Özellik Arama Tablosu “Lookup Table” iletişim kutusu eklemiş olduğunuz paramtreleri “parameters” istediğiniz gibi kontrol etmenin bir yoludur. Ebat çeşitleri burada ayarlanır. Sağ tarafta ise, ebat çeşitleri setine isim verilir. İsim olarak istediğiniz metni verebilirsiniz. Sonuç aşağıdaki şekilde görünene benzer olacaktır….

Sekil-10

 

Hakkında Sertan Türkan

AutoCAD Beyni

Bunu da Kontrol edin

2.1.3 – Bodrum Kat – İç Duvarlar

Bodrum katının dış ve iç duvarlarının son düzeni, aşağıdaki bodrum katının çiziminde gördüğünüz gibi olacaktır …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.